Kuljetusyrityksille kustannustukea, jakeluvelvoitetta alas

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 1. huhtikuuta logistiikka-alan toimintaedellytysten turvaamisesta. Kuljetusalan tukemiseksi varataan yhteensä korkeintaan 75 miljoonaa euroa. Jakeluvelvoitetta alennetaan vuosille 2022 ja 2023. Tavoitteena alentaa kohonneita liikennepolttoaineiden hintoja.

Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla työ- ja elinkeinoministeriössä. Tuki on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (tammikuu-maaliskuu 2022), ja sen tarkemmat ehdot tarkentuvat lakivalmistelussa.

Lisäksi Finnvera osallistuu kuljetusalan käyttöpääoman rahoitukseen lainoin tai takauksin. Finnvera voi myöntää rahoituksen yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Rahoitus voi sisältää laskennallista valtiontukea (yleisimmin de minimis –tuki).

Linjatut toimet tukevat hallituksen helmikuussa tekemää päätöstä ammattidieselverojärjestelmän valmistelun aloittamisesta. Valmistelun aikana arvioidaan, toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän pohjalta vai siten, että dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta. Valmistelussa huomioidaan hallituksen ilmastotavoitteet.

Lisäksi hallitus valmistelee alan vihreän siirtymän edistämiseksi tukikokonaisuuden, johon osoitetaan 20 miljoonaa euroa. Toimenpidekokonaisuudella tuetaan sähkö- ja kaasukäyttöisen kuorma- ja pakettiautokaluston hankintoja sekä liikennesähkön ja -kaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin kehittämistä.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi korotuksista sairausvakuutuksesta maksettaviin matkakorvauksiin. Sairaankuljetuksen ja ns. kela-taksien korvaustaksaa korotetaan. Lisäksi korotetaan oman auton käytön kilometrikorvausta.

Jakeluvelvoitetta alas vuosina 2022 ja 2023

Esityksen tavoitteena on alentaa liikenteen polttoaineiden hintoja lieventämällä väliaikaisesti uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta.

Lakiluonnoksessa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettaisiin 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023. Jakeluvelvoite olisi tänä vuonna 12 prosenttia ja 13,5 prosenttia vuonna 2023.

Lisäksi jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin väliaikaisesti vuosina 2022 ja 2023. Ehdotuksen mukaan näiden vuosien jakeluvelvoitteen ylittävä osuus voitaisiin ottaa kokonaisuudessaan huomioon seuraavan kalenterivuoden jakeluvelvoitteen laskennassa.

Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevään aikana. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lähde: Valtioneuvosto.fi

Juttu on julkaistu alun perin Toukokuun 2022 Kauppakamari-lehdessä.