Kuulumisia Finanssialan valiokunnasta: vuosikello tikittää!

Finanssialan valiokunnan vuosi 2017 sujui touhukkaissa merkeissä. Kevään ensimmäisessä kokouksessa päätettiin aloittaa verkkoaamujen sarja, aiheena ajankohtaiset markkina- / talouskatsaukset. Sarjan tarkoituksena on antaa finanssialan valiokunnan jäsenyritysten osaaminen kauppakamarin kaikkien jäsenten käyttöön.

Yksi merkittävimmistä tapahtumista vuoden aikana oli Onnistu yrityksen omistajanvaihdoksessa –tilaisuus helmikuussa. Tilaisuus tarjosi osallistujille käytännönläheisen tietopaketin omistusjärjestelyiden yleistilanteesta, arvonmäärityksestä, yrityksen myynnissä huomioitavista asioista sekä verotuksesta. Paviljongissa järjestetyssä tilaisuudessa oli reilut sata osallistujaa, jotka kokivat tilaisuuden hyvänä ja tarpeellisena. Puheenvuoroja pidettiin ytimekkäinä sekä innostavina.

Kokouksia valiokunnalla oli kaikkiaan neljä, jotka kaikki toteutettiin suunnitellusti eri paikoissa valiokunnan jäsenten isännöimänä. Vierailut sisälsivät aina yritysesittelyn sekä valiokunnan ajankohtaisten asioiden käsittelyn. Vierailukohteina olivat Soppabaari, JAMK ja Ely-keskus. Suomi 100 –vuonna kehittämisen kohteena olivat erityisesti digitaalisuus ja yrittäjyys.Heti vuoden 2018 alussa starttasimme toiminnan käyntiin. Toteutimme vuosisuunnittelun ”Hereillä!” -työpajana JAMKin asiantuntijoiden fasilitoimana. Tavoitteena oli löytää konkreettiset toimenpiteet, joilla pystymme edistämään alueen yrityksiä menestymään ja kasvamaan sekä lukita ajankohdat ja nimetä toimenpiteille vastuuhenkilöt (Kuva 1.).

Kuva 1. Finanssialan valiokunnan vuosikello, josta ilmenee päätetyt tapahtumat sekä vastuuhenkilöt. Lisäksi vuoden aikana pidetään lyhyempiä lounas- ja/tai skype-kokouksia.
​​​​​​​

​​​​​​​Finanssialan valiokuntaa kuvastavat sanat aktiivisuus ja tekemisen meininki. Ensimmäinen kokous pidettiin Soppabaarissa lounastapaamisena ja toinen toukokuussa tehokkaasti työn lomassa skype-kokouksena. Viimeksi mainittu alkoi Skype-kokouksen ABC, jossa kuulimme parhaat vinkit kokouksen isännöintiin ja tekniikan hyödyntämiseen.

Vuoden ensimmäinen webinaari oli 17.5.18, jonka järjestelyistä vastasi Tarja Airaksinen Danske Bankista. Pääekonomisti Pasi Kuoppamäen aiheena oli suhdanne- ja korkonäkymät kauppasodan varjossa.

Keski-Suomi tarvitsee yhteistyötä kasvun edistämiseksi. Finanssialan valiokunta haluaa omalta osaltaan toimia siten, että työskentelymme tukee muiden valiokuntien työskentelyä, kauppakamarin toimintaa sekä koko maakuntaa. Toivomme, että päätöksemme toteuttaa vuosittain fasilitoitu suunnittelu edistää yhteistyön mahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja myös kauppakamarin sisällä.

#YhdessäOlemmeEnemmän

Mikko Pakarinen ja Tiina Martelius-Louniala


Mitä Keski-Suomen kauppakamarin valiokunnissa oikein puuhaillaan? Aloitimme tänä vuonna blogisarjan, jossa jokaisen valiokunnan puheenjohtaja kertoo valiokuntansa toiminnasta.

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikutustyö tapahtuu noin 200 luottamushenkilön voimalla 7 valiokunnassa sekä Maakunta- ja Juniorikillassa. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi.

Keski-Suomen kauppakamarin valiokunnat