KV-ajankohtaiskatsaus

Keskuskauppakamari on koonnut ajankohtaistietoa eri kv-markkinoista yritysten hyödyksi. Tämänkertainen yhteenveto sisältää laajan kattauksen suurlähetystöjen raportteja eri maiden markkinamahdollisuuksista, joihin yritysten on hyvä tutustua. Tutustu ja hyödynnä!

Keskuskauppakamarin vientijohtajakyselyn mukaan vihreä siirtymä vahvistaa yritysten vientinäkymiä selvästi eniten – yrityksistä 64 prosenttia sanoo vientinsä kasvavan tänä vuonna.
Noin 31 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä arvioi Yhdysvaltain ilmasto- ja veropaketti IRA:n vaikuttavan yrityksen vientinäkymiin. Myös Kiina-riippuvuuksien purkamista yrityksissä jatketaan määrätietoisesti. Keskuskauppakamari painottaa, että EU:n on entistä tärkeämpää pitää huolta omasta kilpailukyvystään. Protektionismi ja kilpailun vääristyminen eivät saa estää suomalais­yrityksiä pääsemästä kiinni vihreän siirtymän luomiin kansainvälisiin markkinamahdollisuuksiin.

Finnveran uusi vientiluotto hyödyttää sekä viejää että ostajaa. Vientiluotto voi ratkaista kaupat kotiin ja parantaa rahoituksen saatavuutta pienempiin vientihankkeisiin. Vientiluottoa hyödyntä­mällä suomalainen viejä voi tarjota ulkomaiselle ostajalle pitkäaikaista rahoitusta OECD-ehdoilla.

Hiilirajamekanismi (CBAM) on EU:n komission uusi väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Hiilirajamekanismi on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia. Hiilirajamekanismia sovelletaan tiettyihin EU:n asetuksessa määriteltyihin tuotteisiin. Kun näitä niin sanottuja CBAM-tuotteita tuodaan EU:n ulkopuolelta EU:n tullialueelle, maahantuojan on vuoden 2026 alusta: hankittava tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä CBAM-todistuksia ja annettava CBAM-ilmoitus vuosittain komissiolle.

Siirtymäajalla 1.10.2023 - 31.12.2025 ei vielä tarvitse hankkia CBAM-todistuksia, mutta maahantuojan on tehtävä neljännesvuosittain raportti komissiolle. (www.tulli.fi)Yhteenveto: KV-asiat ajankohtaista 28.2.2023
Lisätietoja: Anne Hatanpää (anne.hatanpaa@chamber.fi)


(www.formin.fi)