Kv-verkostot toimiviksi -hankkeen välikatsaus – missä mennään ja mitä meille kuuluu?

Vasemmalla Keski-Suomen kauppakamarin viestintäpäällikkö Viivi Sakkara ja KV-verkostot toimiviksi -hankkeen projektipäällikkö Pia Naukkarinen. Kuva: Matias Ulfves

Keski-Suomen kauppakamarin Kv-verkostot toimiviksi -hankkeen aloituksesta on ehtinyt kulua jo 10 kuukautta. On aika pysähtyä hetkeksi kertaamaan, mitä kaikkea on tapahtunut tässä ajassa. Emme ole lähelläkään valmista, tekemistä on paljon ja vauhti kiihtyy entisestään syksyllä!

Otetaan alkuun ihan pieni kertaus siitä, mitä hanke eli minä ja viestintäpäällikkömme Viivi teemme. Lähdimme hankkeeseen avoimin mielin pää täynnä korkealle asetettuja, kuitenkin konkreettisia tavoitteita, ja niitä kohti suuntaamme vakaasti.

  1. Hankkeessa tehdään Keski-Suomessa olemassa olevat kasvu- ja kansainvälistymispalvelut sekä niiden tuottajat näkyväksi osaksi maakunnan yrityspalveluverkostoa (ekosysteemi). Kansainvälistymispalveluita tuottavien yritysten ja organisaatioiden verkosto mallinnetaan ymmärrettäväksi kuvaksi ja kokonaisuudeksi, jotta jokaisen yrittäjän, yrityksen ja toimijan on mahdollista löytää omaan kansainvälistymistarpeeseen sopiva palvelu oikea-aikaisesti.
  2. Luodaan maakunnan yhteinen kv-tietokanta, jonka avulla jokainen kansainvälistymisestä kiinnostunut taho löytää itselleen sopivia kontaktipintoja, joiden avulla kansainvälistymistä edistetään, lisätään ja vauhditetaan. Kannustamme eri teollisuuden aloja yhdessä innovoimiseen ja kokemusten jakamiseen sekä keskinäiseen verkostoitumiseen.
  3. Hankkeen aikana vahvistetaan kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia konkreettisten yritysesimerkkien ja maakunnallisten tapahtumien avulla. Tässä merkittävässä roolissa ovat maakunnan yritysten onnistumiset ja kilpailuetutarinat, joilla buustataan halukkuutta ja innostusta valloittaa uusia kohdemarkkinoita. Maakunnallisten tapahtumien tarkemmat sisällöt ja ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.
  4. Hankkeessa kehitetään kauppakamarissa pilotoitua Kasvutahto-mentorointiohjelmaa siten, että mukaan tulevia yrityksiä ohjataan ja avustetaan vahvemmin kv-markkinoille.


Hankkeen avulla vauhditetaan alueen kansainvälisen imagon nostoa tuomalla esiin osaamista ja menestystä, jota alueelta löytyy. Hankkeen tavoitteena on auttaa koko maakunnan kiinnostavuuden kehittämistä sekä alueen sisältä että ulkoa päin. Hanke auttaa osaltaan alueen pitovoiman kehittämistä mahdollisuuksien mukaan ja tuottaa materiaalia, jonka avulla voimme houkutella osaamista ja osaajia alueelle. Hankkeen aikana näytään alueella ja haastetaan kuntia sekä kehittämisyhtiöitä mukaan imagotalkoisiin.

Projektin toimintakenttänä on koko Keski-Suomen alue ja toimenpiteisiin osallistetaan kuntien ja kaupunkien kehittämisyhtiöt ja elinkeinoyksiköt mukaan: aktivoidaan, tiedotetaan, jaetaan yhdessä tietoa yrityskenttään. Myös kansallinen Business Finland –toiminta kytketään mukaan tueksi hankkeen toimenpiteisiin, jotta vuorovaikutus saadaan toimimaan alueellisella ja kansallisella tasolla.  Kehittäjät nähdään sekä projektin kohderyhmänä että yhteistyötahoina.
Hankkeen toimenpiteiden kohderyhminä ovat:

  • Keski-Suomen alueen pk-yritykset
  • Seutukuntien elinkeinoelämän kehittäjät


Tähän mennessä olemme vierailleet kaikissa Keski-Suomen kunnissa ja keskustelleet niissä yritysten parissa toimivien mahtavien ihmisten kanssa. He ovat kunnanjohtajia, elinvoimajohtajia, yritysneuvojia, yrityskehittäjiä ja monia muita. Kaikista kunnista löytyy selkeä halu palvella ja auttaa yrityksiä eteenpäin kasvun ja kansainvälistymisen suuntaan. Oli mukava kuulla, että yrityksillä on kiinnostusta siirtyä maakuntaan ja laajentua kunnan alueelta toiseen. Haasteina monissa kunnissa kerrottiin olevan sopivien hallitilojen puute ja sen jälkeen riittävä osaajien saanti. Kunnat ja kehittämisyhtiöt ovat ottaneet hankkeemme mukavasti vastaan; kiitos teille kaikille tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä ja tästä meidän on hyvä jatkaa ja tiivistää kesälomakauden jälkeen!

Vierailimme yrityksissä eri puolilla maakuntaa ja näillä retkillä saimme kuulla hienoja tarinoita kasvuun ja kasvukipuihinkin liittyen. Tarinat on kirjoitettu jutuiksi ja jaettu, jotta kaikki saavat hyötyä opeista ja oppia karikoista niihin itse joutumatta. Kiitos jokaiselle tähän mennessä meille ovensa avanneelle ja tarinansa jakaneelle yritykselle. Eri tavoilla mukana hankkeessamme on tähän mennessä n. 80 yritystä. Muistattehan, että voitte ottaa rohkeasti yhteyttä ja pyytää meitä vierailulle jutun tekoa varten. Tulemme mielellämme tutustumaan teihin ja kuulemaan kansainvälistymistarinanne.

Olemme saaneet hankkeelle mahtavaa opiskelijavoimaa kahden projektityöryhmän ja yhden pro gradu -tutkimuksen avulla. Saimme valtavan kysymyspatteriston, kun neljän naisen tehotiimi suunnitteli meille projektityönä kyselypohjan ja sen toteuttamisaikataulun materiaaleineen. Toinen ryhmä haastatteli yrityksiä ja etsi erilaisia kansainvälistymisväyliä. Kiitos vielä Jamkin opiskelijat: Kyselyprojektitiimin Emmi Koponen, Anna Korhonen, Nina Tuderus ja Henna Varjonen sekä kansainvälistymistiimin Miia Airaksinen, Santeri Hoffren, Joni Kyllönen, Otso Mappes ja Kirsi Skantz. Teidän kaikkien työ näkyy hankkeemme tuotoksissa tavalla tai toisella ja apunne oli huima. Anton Vaulasvirta ahkeroi hankkeessamme tutustuen pro gradu -tutkimuksessaan yritysten kansainvälistymistarinoihin ja hänen tutkimuksensa tulee kaikkien luettavaksi, kun työ on hyväksytty Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Pidämme peukut ylhäällä, että saamme lisätä seuraavaan kv-kirjeeseen onnittelut ja linkin työhön. Kiitos Anton ahkerasta työstäsi.

Tiivistettynä vielä projektipäällikön tämän hetken ajatukset hankkeesta:

    • Syksyn mittaan mietinnät ja pähkäilyt muuttuvat kuviksi ja kaavioiksi. Ylätasolta siirrytään hihojen käärimiseen ja käsien upottamiseen saveen yhdessä verkostossa toimivien osaajien kanssa.
    • Hankkeen päättyessä meillä on kerättyä ja tuotettua kansainvälistymistä helpottavaa tietoa, joka jatkaa elämäänsä ja evoluutiotaan hankkeen jälkeenkin.


Kiitos kaikille tähän mennessä tehdystä mahtavasta yhteistyöstä – siinä on todellista voimaa!

Jatketaan lomakauden jälkeen yhdessä eteenpäin!

Pia Naukkarinen

Projektipäällikkö

Kv-verkostot toimiviksi -hanke