Lähtölaukaus parempaan johtamiseen

Parempi Johtaa Hyvin teema on valittu kauppakamarin ja Yrittäjien vuoden 2012 keskeiseksi vaikuttamissuunnitelman painopistealueeksi ja aiheen tiimoilta on alkanut tapahtua. Erilaisia kohtaamisia on jo järjestetty ja luvatuista 1000 johtamistarinasta ensimmäiset on kerätty. Varsinainen startti järjestettiin 13.3. Paviljongissa. Mukaan osallistui kaikenkokoisia yrityksiä ja organisaatioita ja 170 johtamisen kehittämiseen sitoutunutta osallistujaa kohtasi toisensa työpajatyöskentelyjen merkeissä.

Päivän antia
Parempi Johtaa Hyvin –starttipäivässä päästiin hyvin konkreettisesti käsiksi johtamisen kehittämisen teemoihin. Työpajoissa käytiin erittäin aktiivista keskustelua asiantuntijan johdolla neljästä eri johtamisen haasteesta; itsensä johtaminen, muutosjohtaminen, työympäristö ja luovuus johtamisessa sekä johtaminen verkostoissa. Asiantuntijoiden lisäksi jokaisessa työpajassa oli mukana keskisuomalainen yritys, jonka kautta osallistujat yhdessä ideoivat ratkaisuja ja työkaluja yrityksen omaan kehittämishaasteeseen.

Työpajatyöskentelyä
Itse pääsin toimimaan Johtaminen verkostoissa –työpajan kirjurina ja sain näpytellä sormet sauhuten ylös osallistujien ideoita ja ajatuksia. Himosmaailman hallituksen puheenjohtajan Susanna Partion rehellisen avoin kuvaus verkoston toiminnasta ja sen kehittämisen haasteista kirvoittivat osallistujat kertomaan konkreettisia ja tositoimissa testattuja ratkaisuja, miten verkoston toimintaa voidaan kehittää uudelle tasolle. Työpajan asiantuntija Pentti Sydänmaanlakka tyytyikin vain ohjailemaan keskustelua. Osallistujat saivatkin selkeän kuvan siitä, miten verkostoa johdetaan menestyksekkäästi sekä konkreettisia työkaluja verkostoissa toimimiseen.

Yhteenveto
Jokaisessa työpajassa ajatustenvaihto tuntui olleen vähintäänkin yhtä vilkasta ja aika loppui kesken aktiivisen osallistujajoukon päästessä vauhtiin. Jokainen case-yritys tuntui saaneen erittäin paljon eväitä johtamisen kehittämiseen ja helsinkiläiset asiantuntijat kehuivatkin keskisuomalaista avoimuutta ja idearikkautta osallistujien yhteisessä työpajojen purkuhetkessä päivän lopussa. Päivän voidaan sanoa olleen siis kaikin puolin menestys ja osallistujien palava innostus johtamisen kehittämiseen tulee varmasti näkymään yritysten toiminnassa startti-päivän jälkeen. Päivän tavoite täyttyi: johtamisen kehittämisen matka Keski-Suomessa on alkanut.  Tulossa on useita seminaareja ja kohtaamisia, joissa matkaa jatketaan yhdessä tuumin.  Kauppakamari kokoaa 10. toukokuuta ison joukon väkeä Peurunkaan Johtaminen 2020 – Next Best Practices -seminaariin, jossa kurkistetaan tulevaisuuden johtajan toimintaympäristöihin ja työkaluihin. Tervetuloa mukaan!

Leena Räisänen
koulutuspäällikkö
Keski-Suomen kauppakamari