Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2024

Liikesivistysrahasto on 105 vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen ovat Liikesivistysrahaston tukemien hankkeiden läpileikkaavia tavoitteita. Apurahoja kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt.

Apurahanhakijan tausta voi olla myös muulta kuin liiketalouden alalta ja edustaa uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia. Tutkimusryhmien hakemuksista voidaan myöntää kolmivuotisia apurahoja. Apurahakauden temaattinen erikoishanke on Suomen kilpailukyvyn kehittämiselle tärkeä kehityskohde Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu, jossa myönnettävät apurahat voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Erikoisrahastojen sääntöjen puitteissa tukea myönnetään myös lahjoittajien erikseen nimeämille hakijaryhmille.