Lounge treffeiltä ja valiokuntien yhteiskokouksesta avauksia ja keinoja osaajapulaan

Mikä avuksi, kun osaajapula haastaa, pohdittiin Lounge treffeillä ja kolmen valiokunnan yhteiskokouksessa. Tapahtumassa esiteltiin keskisuomalaisten toimijoiden, Talent Hubin, Gradian, TE-palveluiden ja ELY-keskuksen palveluita yrityksille.

Yhteiskokoukseen kokoontuivat Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta, Osaamisvaliokunta ja Valmistus ja tuotanto -valiokunta.


Lisää kansainvälisiä kykyjä Jyväskylään ja Keski-Suomeen - Talent Hub Jyväskylä

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistivät vuonna 2017 Talent Boost -ohjelman, jolla vahvistetaan kansainvälisten osaajien mahdollisuuksia Suomessa. Tähän kytkeytyvää Talent Hub -mallia rakennetaan nyt Jyväskylässä ja Keski-Suomen alueella.

Talent Boostin tavoitteena on, että Suomi näyttäytyisi kansainvälisesti houkuttelevana paikkana työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida. Lisäksi tavoitteena on, että työnantajat rekrytoisivat aiempaa enemmän kansainvälisiä osaajia, joiden asiantuntemus voi vahvistaa suomalaisten organisaatioiden kansainvälistymistä ja uudistumista.

Paikallisella tasolla Talent Boostin tavoitteita edistetään Talent Hub -toiminnalla. Se tarkoittaa alueellisen toimijoiden – kuten virastojen, oppilaitosten ja yritysten – yhteistyötä esimerkiksi Jyväskylän ja Keski-Suomen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi.

Suomi kiinnostaa ja houkuttaa jo nyt, mutta mahdollisuuksia on vielä kirkastettava entisestään ja myös kehitettävä. Ulkomaiset osaajat haluavat tietää, miksi Keski-Suomeen kannattaa tulla ja mitä uramahdollisuuksia heillä voi olla. Lisäksi perhe-elämän yhdistäminen kansainväliseen opiskelu- tai työuraan on monille olennainen kysymys. Palveluiden on oltava selkeästi ja ymmärrettävästi saatavilla.

Talent Hub -toimintaa luotsaa projektipäällikkö Michael Ormshaw Jyväskylän yliopistosta. Hänen tehtävänään on muodostaa yhtenäinen toimintamalli Jyväskylän yliopiston kansainvälisten osaajien palveluista sekä yhdistää siihen kaupungin ja alueen keskeisten kumppanien ja sidosryhmien palveluita.

Jyväskylän yliopiston ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista monet haluaisivat jäädä Suomeen – jotta se on mahdollista, kielitaidon ja kulttuurisen osaamisen rinnalla on tuettava opiskelijoiden työelämäyhteyksiä.

”Tavoitteenamme on tehdä Jyväskylästä erittäin houkutteleva paikka kansainvälisille asiantuntijoille ja heidän perheilleen tulla töihin ja elää elämäänsä täällä kenties pysyvästi. Tämä tukee myös laajempaa kulttuurinmuutosta ja yhteiskunnan monimuotoisuutta, mikä hyödyttää kaikkia täällä alueella”, Ormshaw kertoo.

”Kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja pitämiseksi meidän on tarjottava ekosysteemi, jossa he voivat saavuttaa tavoitteensa ja jossa heidän osaamistaan arvostetaan. He voivat luottaa olevansa hyväksytty ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää”, Ormshaw linjaa.

Ormshaw’n mukaan työelämän kansainvälistymisen odotetaan lisäävän organisaatioiden innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä, mikä puolestaan edistää talouskasvua ja investointeja Suomeen sekä parantaa Suomen kansainvälistä asemaa pidemmällä aikavälillä.
Eri tahojen tiivis yhteistyö vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden työelämäyhteyksiä ja edistää heidän työllistymistään.

Gradialta kokonaisvaltaiset palvelut yrityksille yhden luukun periaatteella

Gradia Työelämäpalveluista koordinoidaan Gradian vos-työvoimakoulutusta ja työpaikkaohjaajavalmennuksia. Prosessivastuuna sillä on työelämässä oppimisen kokonaisuus; oppisopimuskoulutus ja koulutussopimukset. Gradialla on haussa tällä hetkellä 56 eri alojen työvoimakoulutusta.

Duuni Gradia on ​rekrytointipalvelu työnantajalle ja opiskelijalle. Duuni Gradia auttaa keskisuomalaisia työnantajia ja opiskelijoita löytämään toisensa. Palvelussa työnantaja voi ilmoittaa työpaikoista, mahdollisuuksista työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen sekä opiskelijaprojekteista.

RekryKoulutus apuna osaavan työntekijän rekrytoinnissa

RekryKoulutuksen avulla voi kouluttaa uusia osaajia organisaation tarpeisiin. RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

RekryKoulutus

  • räätälöidään yrityksen tarpeisiin
  • kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on kymmenen koulutuspäivää
  • antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan
  • voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.


Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

RekryKoulutus on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.

TE-palvelut ja ELY-keskus järjestävät 18.1.2022 klo 14.00 TE-livelähetyksen, jossa kerrotaan, miten RekryKoulutuksen avulla voi kouluttaa uusia osaajia organisaation tarpeisiin. RekryKoulutuksen toteuttavat ja suunnittelevat työnantaja, kouluttaja ja TE-toimisto. RekryKoulutus on yhteishankintakoulutusta, jonka rahoittavat ELY-keskus sekä työnantaja yhdessä. Työnantajan maksuosuus kustannuksista on 30 %.

Koulutus voidaan toteuttaa opiskelijaryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle. Se voidaan myös toteuttaa yhdessä useamman työnantajan kanssa ja rahoitus on mahdollinen riippumatta yrityskoosta.

Vuonna 2021 Gradia kouluttaa yrityksiin n. 100 eri alojen osaajaa RekryKoulutuksen avulla.
Lue lisää RekryKoulutuksesta

Muita TE-toimiston palveluita:

  • Palkkatuki, kun ammatillisessa osaamisessa vajetta
  • Tutustu tekijään työkokeilun avulla
  • Tukea osatyökykyisen palkkaamiseen
  • Kansainväliseen rekrytointiin asiantuntija-apua


Työnantajan kannattaa aina ilmoittaa avoin työpaikka myös TE-toimistolle, jotta tilastot ovat ajan tasalla.


Yhteishankintakoulutukset – Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutus

ELY-keskus tarjoaa RekryKoulutuksen lisäksi Täsmäkoulutusta, joka on tarkoitettu työssä olevan henkilöstön kouluttamiseen sekä Muutoskoulutusta, joka on tukea irtisanotuille.


Osaajapulan pilkkominen käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti siitä, miten osaajapula, joka sisältää lukemattomia suuria aihealueita, voidaan paloitella kokonaisuuksiksi, joita voitaisiin käsitellä valiokunnissa ja joihin voisimme valiokuntatyöllä vaikuttaa.

Juttuklubi on pilottiprojekti, jossa luodaan konseptia, jonka avulla täällä jo olevat kv-osaajat saadaan verkostoitumaan paikallisesti toimijoiden kanssa ja siten luodaan aitoja kohtaamisia sekä mahdollisuuksia työllistyä. Tällä hetkellä useat toimivat luovat palvelukarttoja ja kuvaavat ekosysteemejä.

Keskustelussa nousi tarve ponnistella yhteistyössä sen eteen, että tavoitellaan muutosta asenneilmastoon. Tarvitsemme monimuotoisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Asenteen muuttaminen vaatii yhteistyötä ja keskusteluttamista.

Lue lisää:

rekrykoulutus_esite.pdf

talenthubjklmodel_whatsinitforbusiness_nov21_v2.pdf

te-palvelut valiokunnat 30.11.2021.pdf

​​​​​​​yhteishankintakoulutukset valiokunnat 30.11.pdf​​​​​​​​​​​​​​

gradian ratkaisut osaajapulaan + liitteet uusin.pdf
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​