Menestyvä Keski-Suomi

Maakunnalla ei mielestäni voi olla strategiaa, koska kyse ei ole erillisestä aktiivisesta toimijasta.

Sen sijaan maakunnan kaikki toimijat voivat yhdessä tehdä ihmeitä halutessaan. Elinvoimainen, virkeä, avoin ja kansainvälinen Keski-Suomi on kaikkien yhteinen etu.

Keski-Suomen vahvuuksia ovat laaja-alainen osaaminen, miellyttävä asuinympäristö, ihmisen kokoinen maakunta. Maakunnan veturiyritykset toimivat suuren paineen alla. Suomalaiset työpaikat eivät ole turvassa muutenkaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen uudet työpaikat ovat syntyneet pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä kehitys voimistuu entisestään jatkossa.

Kaiken perustana on uskallus tarttua toimeen, rakentaa uutta ja kiinnostavaa. Tarvitsemme avointa dialogia, raikkaita ajatuksia konsensuksen sijaan. Tarvitsemme runsaasti lisää yrittäjyyttä. Eri organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtävissä vielä tänään toimivat ihmiset ovat merkittävä yrittäjäpotentiaali. Voimme  toimia uuden suomalaisen innovaatiojärjestelmän tienraivaajina. Järjestelmän, joka perustuu yrittäjyyteen, yksinkertaisuuteen ja kestävään kehitykseen. Oikeastaan kyse ei ole järjestelmästä, vaan uudesta tavasta toimia yrittäjämäisesti. Tarvitsemme kansainvälisyyttä ja kansainvälistä liiketoimintasosaamista. Tarvitsemme uutta toimintakulttuuria uusien edelläkävijämarkinoiden luomiseksi.

Maailma on viime vuosikymmeninä pienentynyt. Pienen maailman hyvä puoli on se, että olemme täällä yhtä keskellä kuin kuka tahansa. Menestyksen synnyttäminen on omissa käsissä.

Tässä vielä menestysteesini

  • Uskallus

  • Avoin dialogi

  • Raikkaat ajatukset

  • Runsaasti lisää yrittäjyyttä

  • Mennään rohkeasti maailmalle

  • Kansainvälinen liiketoimintasosaaminen

  • Innovatiivinen toimintaympäristö

  • Uudet edelläkävijämarkinat

  • Laaja-alainen kansainvälisyys

  • Pitkäjänteisyys


Mainitsin kansainvälisyyden kolmeen kertaan. Tarkoituksella.

Tervetuloa Keski-Suomen menestys –seminaariin tiistaina 17.9!

Juha Koskinen

Juha Koskinen on Wellcon Development Oy:n toimitusjohtaja ja kauppakamarin palvelu- ja aluerakennevaliokunnan jäsen.