Mitä Keski-Suomen kauppakamari sai aikaan vuonna 2016

Keski-Suomen kauppakamarin vaikuttaminen on painottunut yritysten kasvun tukemiseen ja yritysten osaamispääoman lisäämiseen. Myös sääntelyn ja normien purkaminen sekä liikennehankkeiden ja matkailun edistäminen ovat olleet toiminnan kärkiä. Varsinainen vaikuttaminen tapahtuu valiokunnissa yli 200 luottamushenkilön voimin. Kokosimme vuoden 2016 merkittävimmät vaikuttamistyön tulokset.

Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen


Kauppakamareiden vaikuttamisen teemana on viime vuosina ollut turhan sääntelyn purkaminen. Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä vaikuttamistyötä kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseksi. Työ tuotti tulosta vuonna 2016, kun lakimuutos astui voimaan. Se näkyi välittömästi, ja aukioloaikoja laajennettiin vauhdilla esimerkiksi Keskimaalla. Lue lisää

Korjausvelka Keski-Suomen teiden kunnostukseen


Keski-Suomen kauppakamari on vaikuttanut yritysten ja järjestöjen tarpeita kuunnellen korjattaviin kohteisiin Keski-Suomessa. Hallituksen kärkihankkeena toteutettava liikenneväylien korjausvelan lyhentäminen tuo vuosina 2016–2018 Keski-Suomeen noin 20 miljoonaa euroa. Summa tulee perusväylänpitoon kohdennettavien varojen lisäksi. Vuonna 2016 kesän osalta korjausvelkarahaa käytettiin Valtatie 18 Multia – Väätäiskylä-, Seututie 610 Korospohja – Tammijärvi-, Seututie 648 Saarijärvi – Kannonkoski (ulottuu vuoteen 2017)- ja Seututie 775 Kalliojärvi – Viitajärvi-kohteiden parannustöihin.

Edellisten korjausvelkakohteiden lisäksi liikenneväyliä kunnostettiin normaalilla ELY-keskukselle myönnetyllä määrärahalla vuoden 2016 aikana useilla miljoonilla euroilla. Merkittävimmät päällystyskohteet olivat valtateillä 9 ja 23 sekä kantatiellä 77. Perusväylänpitona toteutettaviin kohteisiin saattaa tulla vielä muutoksia. Lue lisää

#Kasvunmaakunta-ryhmä


Keski-Suomen kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät perustivat yhteisen #kasvunmaakuntaryhmän, joka esittää avauksia yritysten kasvuedellytyksiä parantavista toimista Keski-Suomessa. Ryhmä koostuu yrittäjistä ja yritysjohtajista. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Tapani Mattila Keski-Suomen liitosta ja varapuheenjohtajana ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen. Toiminta alkaa vuonna 2017. Lue lisää

Voittoa jakamattoman ja yleishyödyllisen Keski-Suomen kauppakamarin tytäryhtiön Kasvu Open Oy:n perustaminen ja Kasvu Open Keski-Suomessa


Kasvu Openista, Suomen suurimmasta yritysten kasvun sparrausohjelmasta, perustettiin voittoa jakamaton, yleishyödyllinen Keski-Suomen kauppakamarin tytäryhtiö Kasvu Open Oy vuonna 2016.

Keski-Suomen kauppakamari on tukenut yritysten kasvua myös Kasvu Openin kautta. Keski-Suomessa järjestettiin viime vuonna kuusi Kasvupolkua, joilla sparrattiin yhteensä 46 keskisuomalaista yritystä 266 myllärin eli asiantuntijan voimin. Viime vuonna Kasvu Openin takana oli paikallisia toimijoita laajalla skaalalla: Maakunnan kaikki kehittämisyhtiöt, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Yritystehdas ja -kiihdyttämö sekä yrityksiä kuten Metsä Group, Valmet, Landis+Gyr, Technopolis ja Elomatic.


Stopover Keski-Suomi -hanke


Keski-Suomen kauppakamarin matkailuhallituksen ja saunatyöryhmän valmistelema Stopover Keski-Suomi -hanke käynnistyi vuoden 2016 alussa ja on jatkoa Venäjälle suuntautuneeseen kv-markkinointikonttorihankkeeseen. Stopover Keski-Suomi -hanke kehittää matkailutuotteita- ja palveluita kansainvälisille asiakkaille erityisesti Keski-Euroopassa ja Aasiassa. Keski-Suomen palveluita myydään ja markkinoidaan Visit Central Finland -nimellä, jossa hankkeessa mukana olevat yritykset ja alueet pääsevät esille. Sähköisenä markkinointikanavana toimii www.visitcentralfinland.com. Lue lisää


Saunamaakunta


Saunamaakunta-brändiä vahvistettiin vuonna 2016 muun muassa viestinnän ja tapahtumien avulla. Näistä hyvänä esimerkkinä on saunamaakuntaviikko, joka järjestettiin ensimmäisen kerran 2.-9.7.2016. Viikko alkoi saunaennätyksellä Himoksella, jossa Iskelmäfestareiden aikana lämpesi noin 400 mökkisaunaa 3400 saunojan voimin. Saunamaakuntaviikko huipentui Peurungalla järjestettäviin saunanlämmityksen MM-kisoihin. Tänä vuonna toinen saunamaakuntaviikko järjestetään 1. - 8.7.2017. Ohjelma julkistetaan perjantaina 19.1.2017 Matka 2017-messuilla. Lue lisää


Koulutukset ja tilaisuudet


Keski-Suomen kauppakamari vaikuttaa tilaisuuksia ja koulutuksia järjestämällä alueen yritysten osaamispääoman kasvattamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Viime vuonna Keski-Suomen kauppakamarin koulutuksiin osallistui lähes 600 henkilöä. Lisäksi Keski-Suomen kauppakamari oli järjestämässä kasvuyritysverkoston kohtaamistapahtumaa, Kasvu Open Karnevaalia, joka kokosi Paviljonkiin 1800 osallistujaa lokakuussa. Tutustu tämän vuoden koulutuksiin


Valiokuntatyöskentely


Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikuttaminen tapahtui vuonna 2016 noin 200 luottamushenkilön voimin 14 valiokunnassa. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Esimerkkejä viime vuoden valiokuntatyön konkreettisista tuloksista ovat Matkailuhallituksen Stopover-hankkeen käynnistyminen ja Kansainvälistymisvaliokunnan jakama vuotuinen Maineteko maailmalla -palkinto.