Mitä Keski-Suomen kauppakamari sai aikaan vuonna 2016

Keski-Suomen kauppakamarin vaikuttaminen on painottunut yritysten kasvun tukemiseen ja yritysten osaamispääoman lisäämiseen. Myös sääntelyn ja normien purkaminen sekä liikennehankkeiden ja matkailun edistäminen ovat olleet toiminnan kärkiä. Varsinainen vaikuttaminen tapahtuu valiokunnissa yli 200 luottamushenkilön voimin. Kokosimme vuoden 2016 merkittävimmät vaikuttamistyön tulokset.