Mitä on tullut tehtyä?

​Maailmassa eletään jatkuvaa murroskautta, jossa vaihtoehdot ovat jatkuva uudistuminen ja muutoksen hyväksyminen tai kuoleminen.
Maailmassa eletään jatkuvaa murroskautta, jossa vaihtoehdot ovat jatkuva uudistuminen ja muutoksen hyväksyminen tai kuoleminen.

Keski-Suomen kauppakamari on olemassa vain ja ainoastaan jäsenistöään varten. Haluamme jatkossakin ratsastaa aallon harjalla ja siksi olemme tämän vuoden aikana kyselleet teiltä entistä enemmän, mitä te jäsenyritystemme edustajat olette mieltä toiminnastamme ja miten te näette toimintamme tulevaisuudessa. Tietoa on kerätty sähköisesti, puhelimitse ja puolen päivän mittaisessa jäsenraadissa. On tullut aika vetää yhteen saamamme palaute.

Rakentavaa palautetta ja kunniakasta kiitosta

Keski-Suomen kauppakamarin painopisteet tänä vuonna vaikuttamisen osalta ovat kasvu, kansainvälistyminen, yhteydet ja verkostot sekä johtaminen. Kun olemme kysyneet mikä on jäsenistömme mielestä tärkein asia, mitä vaikuttamisella halutaan saada aikaiseksi, on hajonta laaja. Vahvaa kannatusta ovat saaneet osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen, koulutuskysymyksiin vaikuttaminen, yritysten ja julkisen sektorin välisen yhteistyön edistäminen, terveen kilpailun edistäminen ja säätelyn vähentäminen. Kaikkein selvimmin esille nousee, jopa hieman yllättäen, yritysten näkemyksen esiin nostaminen julkisuudessa.
Meillä Keski-Suomessa vaikuttamisen teemojen ympärille on rakentunut hieno yhteistyöverkko ja jaettuvastuu vaikuttamistyössä kulkee yli järjestö rajojen. Teemme tiivistä yhteistyötä niin Keski-Suomen Yrittäjien kun EK:nkin kanssa minkä vuoksi vaikuttamistyö Keski-Suomessa on tehokasta ja tuloksellista.

Valiokunnat

Valiokuntiin on valittu asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää. Valiokuntien puheenjohtajat muodostavat, Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtajiston lisäksi, Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen.

Keski-Suomen kauppakamarissa hallitus vastaa kauppakamarin strategiasta. Kauppakamarin henkilöstö ja valiokunnat toteuttavat strategiaa käytännössä ja antavat siihen syötteitä. Kauppakamarin merkittävin vaikuttamistyö tehdään valiokunnissa ja niissä onkin alueemme vahvinta asiantuntemusta ja osaamista.  Valiokunnat varmistavat, että olemme aidosti ja ajantasaisesti yritysten asialla.

Valiokuntatyö ei ole ainoastaan vaikuttamista. Se on myös itsensä kehittämistä. Kauppakamarin valiokunta on myös oiva näköalapaikka alueen elinkeinoelämään.
Jokaisella valiokunnalla on oma agendansa, omat vaikuttamisen kohteensa. Silloin, kun joidenkin valiokuntien intressit ovat yhtenevät, yhteistyötä tehdään eri valiokuntien kesken.
Valiokuntiemme jäseniltä saamamme palautteen mukaan valiokuntatyö koetaan tarpeelliseksi sekä alueen elinkeinoelämän kehittämisen kannalta että oman verkoston kannalta.
Toisaalta, ne jotka eivät vielä ole mukana valiokuntien toiminnassa, tuntevat valiokuntatyöskentelyn heikommin. Viestinnän tehokkuutta kaivataan!

Koulutus

Vaikka koulutuskysyntä on jonkin verran pienentynyt, seminaarit ja koulutukset koetaan edelleen kauppakamarin yhtenä tärkeimpänä tukijalkana. Muun muassa HHJ-kurssi ja HHJ Puheenjohtajakurssi on koettu yrityksille jopa strategiseksi painopisteeksi. Mittaamme koulutustemme onnistumista jokaisen koulutuksen jälkeen ja saavutamme kerta toisensa jälkeen huippuarvosanat. Panostamme jatkossakin siihen, että teille on tarjolla laadukasta, tarvittaessa myös yrityskohtaisesti räätälöityä koulutusta.

Projektit

Projektimme ovat saaneet kiitosta ja kehua laajamittaisesti. Alkuvuodesta startannut Stopover Keski-Suomi sekä valtakunnalliseksi legendaksi noussut Kasvu Open ovat tuoneet uutta ja innovatiivista toimintaa alueellemme.
Matkailuyritysten perustaman ja ohjaaman Stopover Keski-Suomi hankkeen myötä Keski-Suomi julistautui saunamaakunnaksi, tavoitteenaan houkutella kauniiseen maakuntaamme lisää matkailijoita sauna- ja hyvinvointiteemalla.
Kasvu Open on tuonut tunnettuutta ja positiivista näkyvyyttä Keski-Suomelle valtakunnan tason lisäksi myös kansainvälisesti. Saamamme palautteen mukaan Kasvu Open on luonut aitoa, positiivista ja useampia osapuolia palvelevaa, aitoa verkostoitumista, yhdessä tekemistä ja kasvua. Yhteistyökumppaneidemme mielestä Kasvu Open on tällä hetkellä Suomen suurin ja vaikuttavin yritysten kasvun sparrausohjelma.
Mutta kolikolla on kääntöpuoli. Kasvu Openin kasvettua maanlaajuiseksi olemme osin kuulleet myös kritiikkiä. Ei sillä, etteikö Kasvu Openin tarpeellisuutta nähtäisi vaan enneminkin keskustelua on herättänyt kauppakamarin resurssit yhden projektin ympärillä. Siksi Kasvu Open eriytetään Keski-Suomen kauppakamarin toiminnasta ja toiminta yhtiöitetään vielä tämän vuoden aikana. Perustettava yhtiö on voittoa jakamaton ja sen pääomistajana toimii Keski-Suomen kauppakamari.

Verkostoituminen

Verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja tiedon jakamainen koetaan edelleenkin erittäin tärkeäksi osaksi toimintaamme. Vaikka teknologia tuo uusia mahdollisuuksia mukanaan, ei perinteistä verkostoitumista sovi unohtaa. Uusi ja vanha kulkevat kauniisti käsi kädessä, toinen toistaan tukien.
Verkostoitumiselle onkin ollut lukemattomia mahdollisuuksia jo ensimmäisen puolen vuoden aikana. Ja niitä mahdollisuuksia palautteenne mukaan kaivataan edelleen. Syksyn aikana panostamme entistä laadukkaampiin verkostoitumistapahtumiin ja hyödynnämme itsekin paremmin loistavaa verkostoamme. Verkostossa on voimaa!

Viestintä

Myös jäsenviestintämme koetaan erittäin tarpeelliseksi. Painetun jäsenlehden roolista olemme saaneet kaksijakoista palautetta. Toisaalta se koetaan edelleen tärkeäksi, toisaalta koetaan että viestintä hoituu tehokkaimmin sähköisesti. Sähköpostiviestintä koetaankin tärkeimmäksi viestinnän kanavaksi. Tätä tukee myös se fakta, että uutiskirjeidemme avausprosentti on keskimäärin yli 30 %.

Meiltä on toivottu entistä enemmän henkilökohtaista kontaktointia, astetta pidemmälle viedympää verkostoitumista, nopeaa reagointia alueen ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ennen kaikkea tehokkaampaa ja kohdistetumpaa viestintää.

Jotain vanhaa, jotain uutta

Näiden asioiden äärellä on kulunut tunti jos toinenkin ja asioita on viety eteenpäin valtavalla innolla!

Viestinnän haasteet ovat ikuisuus kysymys. Se voi aina olla parempaa ja tehokkaampaa, mikä tekee viestinnästä hauskaa ja mielenkiintoista. Uutta saa ja pitää oppia jatkuvasti!
Päivitämme rekisteriämme ja olemme aloittaneet tarkemman viestinnän kohdistamisen.
Valiokuntatyöstä ja vaikuttamisesta tulemme jatkossa viestimään säännöllisesti omissa kanavissamme.
Jotta saamme yritysten äänen entistä paremmin kuuluviin, päivitämme myös toimintatapojemme mediatiedottamisen osalta.
Omiin viestintäkanaviimme jaamme enemmän kuin mielellämme positiivisia uutisia jäsenyrityksiltämme. Mikäli haluat jakaa hyvän uutisesi hienossa verkostossa, lähetä se meille osoitteeseen: info@centralfinlandchamber.fi.

Nopeaa reagointia alueen ajankohtaisissa kysymyksissä on toivottu muun muassa rekrytointihaasteissa painiskelevan ICT-alan toimesta. Eikä haaste ole ominainen ainoastaan ICT-alalla. Olemme hyödyntäneet valiokuntiemme viisautta, käyneet keskustelua kumppaneidemme kanssa ja tuloksena on rekry-henkinen tilaisuus niin työnantajille kun työnhakijoillekin yhdessä Keski-Suomen Yrittäjien, Keski-Suomen TE-toimiston ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Lisätietoa ensimmäisestä Loistoduunarit –tilaisuudesta löytyy täältä.

Verkostoitumisen osalta tulemme lanseeraamaan viimeistään ensi vuoden kevät puolella jo kertaalleen Keski-Suomessakin pilotoidun Advisory Board:n sekä valtakunnallisestikin mainetta niittäneen Johtajaklubin. Kumpaisessakin on tavoitteena edelleen auttaa alueemme yrityksiä verkottumaan, kasvamaan sekä poistamaan kasvun esteitä yhdessä oppien, vertaistukea hyödyntäen.

Henkilökohtaista kontaktointia parantelemme pikku hiljaa, kun saamme resursseja tehostettua. Jos meistä ei ihan heti kuulu, älä sinä kuitenkaan epäröi olla yhteydessä meihin! Meitä voi lähestyä puhelimen välityksellä, poikkeamalla toimistolla, sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta. Kaikki käy!