Mitä saimme aikaan vuonna 2020

Vuotta 2020 leimasi koronakurimus, mikä sai myös kauppakamarin uudistamaan toimintaansa. Keskiössä tänä vuonna oli jäsenten selviäminen koronakriisistä, minkä eteen Keski-Suomen kauppakamari teki vaikuttamistyötä ja tarjosi palveluita. Jäsenet kokivat kauppakamarin toiminnan tarpeelliseksi, sillä palveluita, esimerkiksi koulutuksia, käytettiin aktiivisesti myös koronavuonna.

Vaikka vuotta 2020 leimasi koronakriisi ja toimintaamme yritysten selviäminen kriisin yli, teimme toimia myös maakunnan elinvoiman ja yrityksille tärkeiden asioiden eteen, kuten osaamisen, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen sekä verkostojen luomiseen.

Etenkin vuonna 2020 oli tärkeää kuulla, miten yrityksillä menee ja millaisia mielipiteitä yrityksillä on. Sen vuoksi teetimme vuoden aikana yhteensä kymmenen koronakyselyä, joihin vastauksia jokaiseen tuli kiitettävästi. Kyselyiden perusteella toimme yritysten huolta ja mielipiteitä kuuluviin päättäjille ja mediassa. Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille!

Tänä vuonna keskiössä on ollut vaikuttaminen siihen, että yritykset selviävät kriisin yli. Keväällä alkoivatkin valtion tukien haut. Ne eivät kuitenkaan olleet riittäviä. Nyt toivottavasti jo ennen joulua alkaa kustannustuki 2:sen haku. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.

Kuten kaikki hyvin muistavat, koronan vuoksi rajoituksia asetettiin ja lentoliikenne lakkautettiin. Tässä kauppakamari tasapainoili välissä: pidimme ääntä siitä, miten yhteiskunta ja rajat saadaan pidettyä auki terveyttä kuitenkaan unohtamatta. Rajoitukset ovat haitanneet merkittävästi elinkeinoelämää.

Lentoliikenne lakkautettiin maaliskuusta alkaen. Vientiyrityksille lentoyhteydet ovat kuitenkin tärkeitä. Teimme merkittävästi vaikuttamistyötä lentoyhteyksien avaamiseksi uudelleen. Työ kantoi hedelmää, ja Finnair käynnisti lennot marraskuussa, vaikkakin vuorojen määrä ja kellonajat olivatkin pettymys. Finnair myös ilmoitti, että se lopettaa lennot maaliskuussa 2021. Liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennetyöryhmässä, jossa allekirjoittanutkin oli, saatiin vireille, että valtio takaa maakuntien lentoliikenneyhteydet vuoden 2021 loppuun. Se on tärkeää Keski-Suomelle, sillä ilman lentoyhteyksiä putoamme maailmankartalta.


Koulutukset ja tilaisuudet

Kuten muutkin tapahtumia ja tilaisuuksia järjestävät toimijat, myös kauppakamari joutui sovittamaan toimintaansa koronarajoituksiin. Keväällä siirryimme kokonaan etätoteutukseen, ja syksyllä osa koulutuksista saatiin järjestettyä ns. hybridinä, eli osa osallistujista osallistui paikan päällä ja osa etänä.

Reagoimme koronakeväällä kasvaneeseen tiedon tarpeeseen, ja järjestimme 11 infoaamua eri koronan esille nostamista kysymyksistä yhdessä neuvontapalvelua tarjoavan neuvontarinkimme asiantuntijoiden kanssa. Infoaamut saavuttivat suuren suosion.

Kesän aikana tarjosimme yhdessä kauppakamariryhmän kanssa erilaisia striimi- ja webinaarikoulutuksia. Kaikista kauppakamareista osallistujia oli eniten Keski-Suomesta, mikä kertoo siitä, että kouluttautumistarvetta on koronasta huolimatta ollut.

Kaiken kaikkiaan järjestimme tänä vuonna striimi- ja webinaarikoulutusten lisäksi yhteensä noin 45 koulutusta ja maksutonta tilaisuutta, joissa oli yhteensä yli 1000 osallistujaa. Esimerkkinä mainittakoon kolme HHJ-kurssia kuten myös HHJ-Puheenjohtaja- ja HHJ strategian toteuttaminen -kurssit, jotka myytiin lähes loppuun. Niihin osallistui huimat 91 henkilöä. Palautteet ovat olleet hyviä – kaikkien koulutusten arvosana asteikolla 1-5 oli 4,4. Kiitos kaikille, jotka osallistuitte aktiivisesti mukaan toimintaan.

Vaikka yritykset ovat osallistuneet aktiivisesti myös etäyhteyksien välityksellä, on palautteista kuitenkin käynyt ilmi, etteivät etätapaamiset korvaa täysin kasvokkaista kohtaamista. Toivotaan siis, että ensi vuonna mahdollisimman pian päästään normaalimpaan aikaan, jolloin ihmiset voivat taas tavata toisiaan ja kauppakamarikin järjestämään verkostoitumistilaisuuksia entiseen tapaan.


Vaikuttavuutta viestinnällä

Yksi kauppakamarin ydintehtävistä on vaikuttaa toimintaympäristöön yrityksille suotuisalla tavalla ja tuoda yritysten ääntä kuuluviin. Toimme yritysten ahdingon koronatilanteesta esille valtiovallalle ja mediassa. Tämän jutun kirjoittamishetkeen mennessä olemme saaneet tänä vuonna 188 mediaosumaa, mikä verrannollisesti laajuudeltaan vastaa yli kolmea mediaosumaa viikossa. Kirjoitimme useita kymmeniä mielipidekirjoituksia ja kannanottoja sekä lausuntoja eduskuntaan.

Tiedotimme jäseniä koronan käänteissä. Lähetimme vuoden aikana jäsenillemme yhdeksän uutiskirjettä, kolme Kauppakamari-lehteä ja 11 kv-uutiskirjettä. Julkaisimme nettisivuillamme 88 ajankohtaista artikkelia, 51 blogia ja 23 jäsentarinaa. Somejulkaisumme saavuttivat yhteensä lähes miljoona näyttökertaa. Teimme myös jäsenten avuksi koronainfosivun, jonne koostimme ajankohtaista koronavirukseen liittyvää tietoa, esimerkiksi ajankohtaisartikkeleita sekä tietoa rahoitushauista ja neuvontapalveluista.

Autoimme yrityksiä viennissä tänäkin vuonna. Marraskuun loppuun mennessä olemme vahvistaneet 1394 erilaista vientiasiakirjaa. Kauppakamarit myöntävät ulkomaankaupan asiakirjoja (esim. Euroopan unionin alkuperätodistus, ATA carnet –tulliasiakirja), vahvistavat kansainvälisen kaupan sopimuksia, tekevät kaupankäynnin dokumentteja, Force Majeure -erityistodistuksia sekä suosituksia vientiyrityksille ja -henkilöstölle. Ulkomaankaupan asiakirjojen tarkoitus on sujuvoittaa vientiä.


Aktiivista vaikuttamista valiokunnissa

Valiokunnat toimivat aktiivisesti toimialan ja toimintaympäristön kehittämiseksi tänäkin vuonna. Valmistus- ja tuotantovaliokunta palkkasi somelähettilään, joka kiersi teollisen alan yrityksiä tuottaen innostavaa materiaalia nuorten suosimiin sosiaalisen median kanaviin alan mielikuvien muuttamiseksi myönteisemmiksi.

Vauhtia ei puuttunut myöskään Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnasta, joka käynnisti syyskuussa maksuttoman Kasvutahto-mentorointiohjelman, jolla autetaan ja rohkaistaan keskisuomalaisia yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Osaamisvaliokunta pyöräytti lokakuussa Otaharjoittelija!-somekampanjan, jonka tarkoituksena oli kannustaa työnantajia ottamaan harjoittelija – koronasta huolimatta. Monen opiskelijan opinnot junnaavat, kun harjoittelua koronan vuoksi ei ole päässyt suorittamaan. Harjoittelun kautta yrityksen on mahdollista löytää tulevaisuuden osaajia. Kampanja tavoitti yli puoli miljoonaa katsojaa.

Liikenne- ja aluerakennevaliokunnassa vaikutettiin tänäkin vuonna Keski-Suomen saavutettavuuden ja liikennehankkeiden edistämiseksi muun muassa tiedotteiden ja valtakunnallisen liikennehankelistauksen avulla. Rahoitusta tänä vuonna saatiinkin Keski-Suomeen mukavasti yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa muun muassa Hartola-Oravakivensalmi- ja Äänekoski-Viitasaari-tieosuudelle sekä Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden parantamiseen. Finanssialan valiokunta tuotti tänäkin vuonna suosittuja, ajankohtaisia talouswebinaareja maksutta jäsenille. Lisäksi valiokunta kutsui koolle Keski-Suomen kansanedustajat aiheena pk-yritysten ongelmat rahoituksen saamisessa.


Keski-Suomen kauppakamari 90 vuotta

Keski-Suomen kauppakamari täytti kunnioitettavat 90 vuotta 24.4.2020. Emme voineet juhlia yhdessä jäsentemme kanssa juhlien merkeissä koronasta johtuen. Juhlavuoden kunniaksi toteutimme kuitenkin Keski-Suomen kauppakamarin toimintaa ja elinkeinoelämää esittelevän 90-vuotisjuhlajulkaisun, jossa kerrottiin menestystarinoita vuodesta 1930 asti olleilta ja eri vuosikymmeniltä liittyneiltä jäseniltämme. Toteutimme myös 90 syytä kuulua kauppakamariin -somepostaussarjan, jonka jokaisessa julkaisussa nostettiin yksi syy kuulua kauppakamariin. Syitä löytyi ilmeisen useita, sillä syiden keksiminen oli loppupeleissä helppoa. Se kertoo kauppakamarin toiminnan laajuudesta.

Paljon on siis tullut tehtyä ja osa jäi mainitsemattakin. Tässä vaiheessa haluan kiittää jäseniämme, jotka mahdollistatte ja olette mukana toiminnassamme. Olemme olemassa täällä teitä jäseniämme varten. Toivotan kaikille jäsenillemme rauhallista joulua ja valoisampaa uutta vuotta 2021!

Ari Hiltunen
Toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari