Mitä saimme aikaan vuonna 2022

Kulunut vuosi alkaa olla lopuillaan. Ennen kuin käännetään katseet tulevaan vuoteen 2023, on aika tehdä katsaus kuluneeseen vuoteen. Tänäkin vuonna keskiössä on ollut jäsentemme menestyminen, minkä eteen olemme tehneet vaikuttamistyötä ja tarjonneet palveluita. Lue lisää toimitusjohtajan blogista!

Tätä vuotta on varjostanut kriisistä toiseen siirtyminen. Alkuvuotta varjosti vielä koronarajoitukset, ja kun koronarajoituksista viimein päästiin, alkoi Venäjän raakaverinen hyökkäyssota Ukrainaan. Kauppakamarit yhdessä tuomitsivat Venäjän teot. Venäjällä liiketoimintaa harjoittavat yritykset reagoivat tilanteeseen nopeasti ja vetäytyivät pois Venäjän markkinoilta. Kauppakamari nosti yritysten näkemystä esiin siitä, että Suomen paikka on puolustusliitto Natossa. Jaoimme myös kauppakamariryhmän kanssa ajantasaista tietoa yrityksille esimerkiksi pakotteista.

Alueemme yrityksillä on ollut auttamishalua Ukrainaan. Keskuskauppakamari koordinoi Ukrainan suurlähetystön pyynnöstä kauppakamareiden jäsenyritysten humanitääristä apua suoraan ja nopeasti Ukrainaan. Osallistuimme myös omalla lahjoituksella. Lisäksi käynnistimme paikallisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton Jyväskylän yhdistyksen kanssa keräyksen, jossa kerättiin Jyväskylään saapuneille ukrainalaisille perheille ja lapsille yllätys, jonka tarkoituksena oli tuoda iloa perheille vaikeina aikoina. Tavoite kerättävistä tarvikkeista täyttyi nopeasti ja lahjoituksia tuli yli tavoitteenkin. Kiitos kaikille lahjoittaneille! Lisäksi olemme jakaneet tietoa ja kannustaneet tänne saapuneiden ukrainalaisten työllistämiseen.

Vuosi on ollut vilkas myös muun vaikuttamisen ja edunvalvonnan saralla. Saavutettavuus-teemasta nostettakoon maakuntalentojen jatkuvuuden turvaaminen. Jyväskylän ja Helsingin välillä lennetään 28.11.22 – 23.6.23 Finnairin operoimana, valtion tukemana. Finnairin Interline-sopimusten ansiosta niin ihmiset kuin matkatavaratkin liikkuvat sujuvasti Suomen rajojen ulkopuolelle.

Keski-Suomen saavutettavuus myös teitse on nytkähtänyt karvan verran eteenpäin: Äänekoski-Viitasaari tieosuuden parannukseen saatiin 50 miljoonaa euroa, ja Keski-Suomen kauppakamarinkin pitkään ajama Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla nousi Väyläverkon investointiohjelmaan 2023–2030. Se tarkoittaa sitä, että pullonkaulan purkaminen on askeleen lähempänä toteutumista.

Helmikuussa alkanut räjähdysmäinen polttoaineiden hintojennousu on aiheuttanut suuria haasteita kuljetus- ja työkonealan yrityksille. Kauppakamarin kanta on ollut, että kuljetusyrityksiä tulee auttaa vaikean tilanteen yli pääsemiseksi kuten aikanaan koronatuillakin autettiin yrityksiä. Kauppakamarit yhdessä muiden toimijoiden kanssa onkin ajanut esimerkiksi ammattidiesel- ja kustannustukiasiaa sekä jakeluvelvoitteen laskemista.

Olemme olleet mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa. Keski-Suomen Yrittäjät ja Keski-Suomen kauppakamari ovat varmistamassa, että yritysten ääni kuuluu koko alueelta ja että yritykset saadaan vahvemmin mukaan tuottamaan palveluita. Muista asioista nostettakoon Jämsän seutukunnan sekä Joutsan, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukuntien nouseminen korkeamman investointituen tukialueeksi 2022–2027. Olemme pitäneet myös investointien luvitusten sujuvoittamista esillä.

Työvoiman saatavuuden turvaaminen on ollut ja on jatkossakin kauppakamarin vaikuttamisen agendalla. Olemme tuottaneet osaamiskyselyn avulla päättäjille runsaasti ajantasaista tietoa yritysten tilanteesta sekä keinoista tilanteen helpottamiseksi. Kauppakamarin mielestä hyvistä päätöksistä nostettakoon vuoden alusta alkaen opintotuen tulorajojen korottaminen 50 prosentilla, mikä toivottavasti kannustaa opiskelijoita tekemään töitä opintojen ohella. Lisäksi erityisosaajien ja kasvuyrittäjien maahanmuuttoa nopeuttava pikakaista käynnistyi.

Valiokunnat olivat aktiivisia tänäkin vuonna. Esimerkkinä Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta on ansiokkaasti lisännyt tietoisuutta keskisuomalaisesta IT- ja kyberturvallisuusosaamisesta vierailemalla eduskunnassa ja eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Finanssialan valiokunta on tänäkin vuonna välittänyt ajankohtaista tietoa taloudesta järjestämällä maksuttomia webinaareja. Valmistus- ja tuotanto- sekä Liikenne- ja aluerakennevaliokunta järjestivät TekijäKS-viikon, jolla aloja tehtiin tunnetuksi opiskelijoille.

Jäsenyys

Olemme saaneet viime vuosina ilahduttavan paljon uusia jäseniä ja jäsenmäärämme on jo yli 800. Jäsenmäärä on kasvanut yli kymmenen prosenttia jo toista vuotta peräkkäin. Vaikka maailma on myllertänyt ja erilaiset kriisit ovat haastaneet yritysten toimintaa, on kauppakamarin jäsenyys koettu tärkeäksi. Kiitos teille jäsenemme!

Jäsenmäärän kasvu tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota jäsentemme pitovoimaan. Teemme alkuvuoden aikana muutoksia henkilöstön toimenkuvissa siten, että jatkossa pystymme konkreettisemmin sekä systemaattisemmin panostamaan enemmän esimerkiksi jäsenistömme yhteydenpitoon.

Koulutukset ja tilaisuudet

Vuonna 2022 järjestimme 46 koulutusta ja tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 915 osallistujaa. Vaikka koulutuksia on toiveista johtuen järjestetty edelleen osittain etänä tai hybridinä, koetaan kauppakamarin koulutukset laadukkaiksi – koulutusten palautteiden keskiarvoksi saimme 4,3. Suosituin koulutuksemme on Hyväksytty Hallituksen jäsen HHJ-kurssi, joita järjestimme vuoden aikana viisi. Onnittelut kaikille kurssin suorittaneille!

Yksi tärkeä syy liittyä kauppakamariimme on kauttamme saavutettavat verkostot. Verkostoitumismahdollisuuksia on tarjottu niin koulutuksissa kuin maksuttomissa tilaisuuksissa, kuten bisnestreffeillä ja Kauppakamarin aamukahveilla. Kiitos kaikille koulutuksissa ja tilaisuuksissa mukana olleille.

Ulkomaankaupan asiakirjat

Vahvistimme tammi-marraskuussa 1435 vientiasiakirjaa, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. ATA carnet’ita on myönnetty 60 kpl, mikä on saman verran kuin viime vuonna. Palautteissa nousee esille kauppakamarin erinomainen asiakaspalvelu. Palautteiden mukaan asiakaspalvelu on nopeaa ja hyvää, asiakirjojen käsittely on nopeaa sekä kiitosta saa myös ystävällisyys, joustavuus ja asiantuntevuus.

Viestintä

Tänäkin vuonna viestinnän keskiössä on ollut aktiivinen jäsentiedotus yritystoimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista, yritysten näkemysten esiin nostaminen julkisuudessa ja päättäjille sekä yritysmyönteisyyden lisääminen. Olemme julkaisseetkin yritystarinoita ja yritysten onnistumisia somessa, uutiskirjeissä ja lehdessä. Julkaisimme tänä vuonna neljä Kauppakamari-lehteä, 7 uutiskirjettä ja 11 kv-uutiskirjettä sekä olimme mediassa esillä keskimäärin kaksi kertaa viikossa.

Tänä vuonna toteutimme uutuutena Keski-Suomen elinkeinoelämän ensimmäisen podcast-sarjan, Kamari-Podcastin, jossa keskiössä olivat tarinat keskisuomalaisen menestyksen takana sekä ajankohtaiset aiheet, kuten turvallisuus ja energian hinnannousu. Podcastit ovat kuunneltavissa Spotifyssa.

KV-verkostot toimiviksi -hanke

Olemme rohkaisseet yrityksiä kansainvälistymiseen jakamalla tietoa ja kansainvälistymistarinoita, järjestämällä kv-tilaisuuksia sekä tarjoamalla maksuttoman Kasvutahto-mentorointiohjelman. Hankkeessa KV-palveluita tarjoava verkosto tuodaan näkyväksi ja selvitystyön pohjalta luodaan palvelukartta. Keski-Suomen kauppakamari luo yritysten antamien vientitietojen perusteella työkalun, josta keskisuomalaiset vientiyritykset jatkossa löytyvät. Työkalulla on useita käyttötarkoituksia kuten tuottaa yrityksille maksuton markkinapaikka, lisätä yhteistyötä yritysten välillä ja toimia tiedonlähteenä ja hakukoneena esimerkiksi suurlähetystöille ja muille yhteistyötahoille. Olemme tarjonneet hankkeessa opiskelijoille oppimispaikkoja ja yhteyden työelämään tarjoamalla opiskelijaprojekteja sekä mahdollisuuden graduun, jossa tutkittiin yritysten kansainvälistymispolkuja. Keskeinen tulos oli se, että verkostot ovat olennainen osa yrityksen kansainvälistymisen onnistumista.

Jäsentyytyväisyys

Seuraamme jäsentyytyväisyyttä joka toinen vuosi, ja tänä vuonna oli jäsentyytyväisyyskyselyn vuoro. Saimme paljon kiittävää palautetta, mutta myös kehittämiskohteita. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille – näin varmistat, että äänesi kuuluu kauppakamarin toiminnan kehittämisessä.

Eduskuntavaalit 2023

Strategiamme mukaisesti Keski-Suomen kauppakamari edistää alueen ja yritysten menestystä ja kasvua. Vuosi 2023 on eduskuntavaalivuosi ja pyrimme tuomaan esille kauppakamarien vaalitavoitteita sekä meille paikallisesti tärkeitä tavoitteita. Näihin kuuluvat muun muassa saavutettavuuteen liittyvien asioiden eteenpäin vieminen ja esillä pitäminen sekä osaamiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvät asiat. Myös investointien luvitusten sujuvoittaminen on tärkeä tavoitteemme.

Tämän katsauksen myötä toivotan kaikille oikein hyvää joulun odotusta ja menestystä vuodelle 2023!


Ari Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari