Mitä saimme aikaan vuonna 2023

Kun vuosi alkaa olla lopuillaan, on aika tehdä katsaus kuluneesta vuodesta. Mitä Keski-Suomen kauppakamari sai aikaan vuonna 2023? Vuosi on ollut vauhdikas niin vaikuttamisen ja edunvalvonnan kuin palveluidemme parissa. Kaiken toiminnan tarkoituksena on yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja Keski-Suomen elinvoiman edistäminen. Lue katsaus blogista ja totea, että jäsen kannattaa olla jatkossakin. Kiitos, kun olet mukana Keski-Suomen elinkeinoelämän vaikuttavimmassa verkostossa!

Jäsenet

Tänäkin vuonna keskiössä on ollut jäsentemme menestyminen, minkä eteen olemme tehneet vaikuttamistyötä ja tarjonneet palveluita. Keski-Suomen kauppakamarilla on kirjoitushetkellä jäseniä 877, mikä on noin kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna. On erittäin hienoa, että kauppakamari koetaan tärkeäksi ja jäsenmäärämme on kasvanut useita vuosia peräkkäin. Tavoitteenamme on kasvattaa jäsenmääräämme edelleen. Mitä suurempi joukko, sitä vahvempi vaikuttavuus.


Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Tekemämme kyselyt jäsenistölle ovat tärkeä osa vaikuttamistyötä: kyselyiden avulla selvitämme ajantasaisia yritysten näkemyksiä, joita tuomme esille eri yhteyksissä, kuten työryhmissä ja julkisuuden kautta. Vaikutamme yrityksille suotuisalla tavalla jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Vuonna 2023 toteutimme kauppakamariryhmän kanssa mm. talouskyselyitä, osaajakyselyn, matkailuyritysten investointikyselyn ja lentoaikataulukyselyn, EK:n kanssa suhdannebarometria ja olimme mukana Keski-Suomen Aikajanassa. Kiitos vastauksistanne, jokainen vastaus on tärkeä! Vastaamalla vaikutat ja autat meitä vaikuttamistyössä. Mitä suurempi vastaajajoukko, sitä enemmän painoarvoa.


Saavutettavuus

Maakuntalentojen turvaaminen on ollut edelleen tärkeä tavoitteemme. Hallitus tukee ostopalveluliikenteellä maakuntalentoja toukokuusta 2024 vuoden 2026 maaliskuun loppuun.
Työvoitto oli myös se, että Keski-Suomen tiehankkeille saatiin rahoitusta: Valtatie 4 Oravasaari saa 7 miljoonaa euroa, Valtatie 4 Leivonmäen pohjoispuoli 14 miljoonaa euroa ja Valtatie 9 Lievestuoreen kohdalla 30 miljoonaa euroa. Kiireellisesti edistettäviin suunnittelukohteisiin nostettiin VT4 Vestomäen kohdalla (2025), Vt4 Palokan kohdalla (2024) ja Mt642 Äänekosken silta (2024). VT4 Vaajakosken kohdalla tiesuunnitelma valmistui ja on edelleen Väyläverkon investointiohjelmassa. Tavoitteena on nostaa hanke prioriteettilistalla korkeammalle, ja saada toteuttamispäätös jo tällä hallituskaudella. Myös rahoituskehyksen nosto perusväylänpitoon oli tavoitteemme.


Alueellinen vaikuttavuus

Keski-Suomen Yrittäjät ja Keski-Suomen kauppakamari ovat varmistamassa YrHyvaKS hankkeen kautta, että yritysten ääni kuuluu koko alueelta hyvinvointialueen toiminnassa ja että yritykset saadaan vahvemmin mukaan tuottamaan palveluita.

Viime vuonna Jämsän seutukunta sekä Joutsan, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnat nostettiin korkeamman investointituen tukialueeksi 2022–2027. Tänä vuonna vaarana on ollut menettää investointituet, ja olemmekin vedonneet investointitukien säilymisen puolesta. Otimme kantaa myös sen puolesta, että Jyväskylä otetaan mukaan strategiseen allianssiin.


Osaavan työvoiman saatavuus

Olemme tuottaneet osaamiskyselyn avulla päättäjille runsaasti ajantasaista tietoa yritysten tilanteesta sekä keinoista tilanteen helpottamiseksi. Järjestimme aiheesta Vaikuttajafoorumin, joka keräsi yritykset ja päättäjät yhteen aiheen ympärille.

Kannustinloukkujen purkaminen osana työvoiman saatavuuden turvaamista on ollut tärkeä tavoitteemme – ansiotuloverotusta kevennetään ja ansiosidonnaista päivärahaa porrastetaan. Spotlight-kumppanuuden avulla olemme tuoneet Keski-Suomen työmahdollisuuksia nuorten tietoisuuteen.


Valiokunnat

Matkailuvaliokunta teetti investointikyselyn, jossa kartoitettiin valiokunnan yritysten tekemiä investointeja 2018–2023 ja tulevia investointeja 2024–2028 tuodakseen esiin alan merkittävyyttä. Investoinnit 2018–2023 ovat olleet 30,35 miljoonaa euroa, 2024–2028 investointeja on tulossa 53,15 miljoonalla eurolla.

Kauppakamari ja Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta tapasi Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen ja toi esille Keski-Suomen tarpeita. Valiokunta on tuonut yritysten näkemyksiä Jyväskylän keskustan kehittämiseen ja vieraili Tampereella tutustumassa, miten Tampere on onnistunut vetovoimassa.

Teollisuusvaliokunta on jatkanut työtään alan houkuttelevuuden edistämiseksi ja järjesti opo-infon, jonne osallistui sata Keski-Suomen alueen opoa kuulemaan teollisuusalan työmahdollisuuksista.

Digivaliokunta on jatkanut EU-rahoitukseen ja alan lainsäädäntöön tutustumista vierailemalla Brysselissä Euroopan parlamentissa ja muiden sidosryhmien luona samalla vieden keskisuomalaisten yritysten viestiä. Myös kyberturvallisuusasioiden edistäminen on ollut edelleen agendalla.

Elinvoimavaliokunta on vaikuttanut mm. investointitukialueiden säilymiseen. Kasvu- ja kv. uudisti toimintansa heti vuoden 2023 alusta; valiokunta edistää alueen yritysten kasvua projektitöillä, joihin jokainen valiokuntalainen linkittyy. Osaamis- ja työelämävaliokunnan painopistealueet ovat keskisuomalaisen työelämän vetovoiman kehittäminen, osaamisen kehittäminen keskisuomalaisessa työelämässä ja hyvä työelämä Keski-Suomessa.


Valiokuntauudistus

Kevään aikana Keski-Suomen kauppakamarissa oli käynnissä valiokuntauudistus, jota toteutettiin yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Uudistustyö aloitettiin tammikuussa valiokuntien yhteisessä Kick off -tilaisuudessa, ja sitä käsiteltiin sekä kauppakamarin hallituksessa että kaikissa valiokunnissa. Keskustelua on käyty siitä, millaiset valiokunnat, valiokuntien kokoonpanot ja toimintatavat palvelevat parhaiten työssä alueemme hyväksi.
Kartoitimme nykyisiltä luottamushenkilöiltä kiinnostuksen jatkaa uudistetuissa valiokunnissa, ja haku uudistuneisiin valiokuntiin avattiin kaikille jäsenille.

Uudistustyön tuloksena valiokuntien nimet päivittyivät ja Viestintävaliokunta perustettiin uutena valiokuntana (9 valiokuntaa + Juniorikilta):

  • Digivaliokunta
  • Finanssi- ja talousvaliokunta
  • Elinvoimavaliokunta
  • Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta
  • Osaamis- ja työelämävaliokunta
  • Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta
  • Matkailuvaliokunta
  • Teollisuusvaliokunta
  • Viestintävaliokunta
  • + Juniorikilta


Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarilla on yksi lakisääteinen tehtävä, ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen. Ulkomaankaupan asiakirjojen tarkoituksena on sujuvoittaa vientiä Euroopan ulkopuolelle. Kauppakamarin asema ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistajana on tunnustettu maailmanlaajuisesti.

Tammi-marraskuussa Keski-Suomen kauppakamarissa on vahvistettu 1279 vientiasiakirjaa. Laskua viime vuoteen on noin kymmenen prosenttia. ATA carnet’ita, eli väliaikaisia tulliasiakirjoja tavaroiden väliaikaiseen vientiin, on myönnetty 72 kappaletta, mikä on noin 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Palautekyselyssä vientiasiakirjapalveluiden käyttäjiltä saimme jälleen erinomaiset tulokset: NPS oli 93 ja arvosana 4,9 (asteikolla 1-5) asioinnista Keski-Suomen kauppakamarin kanssa. ”Todella nopeaa ja asiantuntevaa palvelua, aina saa tarvittaessa apua ja neuvoja, täyden kympin suoritus!”, sanottiin yhdessä palautteessa. Kiitos kaikille vientiasiakirjapalveluita käyttäneille ja teemme myös ensi vuonna parhaamme, että vienti on mahdollisimman sujuvaa!


Koulutukset ja tilaisuudet

Vuonna 2023 järjestimme 50 koulutusta ja tilaisuutta, joihin osallistui 1040 yritysten ja organisaatioiden edustajaa. Kauppakamarin koulutukset ja tilaisuudet ovat siis mitä erinomaisempi väylä tutustua muihin alueen yritysten ja organisaatioiden edustajiin sekä päättäjiin ja löytää uusia asiakkaita, yhteistyömahdollisuuksia ja kontakteja. Verkostoitumismahdollisuuksia on tarjottu niin koulutuksissa kuin maksuttomissa tilaisuuksissa, kuten bisnestreffeillä sekä valiokunnissa. Koulutusten palautteiden keskiarvoksi saimme 4,3. Kiitos kaikille palautetta antaneille ja tavoitteenamme on tarjota laadukkaita koulutuskokonaisuuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia myös vuonna 2024!


Viestintä

Tänäkin vuonna keskiössä on ollut viestintä kauppakamarin strategian mukaisesti, kuten aktiivinen jäsentiedotus yritystoimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista, yritysten näkemysten esiin nostaminen julkisuudessa ja päättäjille ja yritysmyönteisyyden lisääminen yritystarinoita ja yritysten onnistumisia julkaisemalla. Olemme julkaisseet 4 Kauppakamari-lehteä, 7 uutiskirjettä ja 11 kv-uutiskirjettä. Tähän mennessä yli 200 mediaosumaa.


Kansainvälistymispalvelut Keski-Suomessa

KV-verkostot toimiviksi –hankkeen lopputuloksena julkaistiin kansainvalistymispalvelut.fi –nettisivu, josta löydät keskisuomalaisia vientiyrityksiä sekä ohjeita kansainvälistymiseen. Tarkoituksena on kannustaa kaikkia vientiä harkitsevia tai tekeviä kansainvälisten markkinoiden valtaamiseen, jos siihen on halua.

Koko toimintamme keskiössä on keskisuomalaisten yritysten ja maakuntamme menestys ja sen eteen jatkamme tarmokkaasti töitä myös ensi vuonna. Toivotan itseni ja koko Keski-Suomen kauppakamarin henkilökunnan puolesta rauhallista joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2024!

Ari Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari