Monikulttuurinen työmaa - varmista nämä seikat ennen ulkomaalaisen työvoiman palkkaamista

Suomalainen työelämä monikulttuuristuu, mikä näkyy selvimmin rakennus- ja
ravintola-alalla. Työnantajan on kuitenkin varmistettava useita seikkoja ennen ulkomaisen
työvoiman palkkaamista.

Ilman ulkomaalaisia työntekijöitä nykypäivän rakentaminen ei tämän päivän volyymillä olisi mahdollista. Merkittävin osa ulkomaisesta työvoimasta tulee lähialueilta, erityisesti Virosta ja muualta EU/Schengen – alueelta, mutta EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman määrä on selvässä kasvussa. Uutena ilmiönä on havaittu Lähi-idästä ja Afganistanista tulleet mm. rakennuksilla työskentelevät turvapaikanhakijat.

Työvoiman liikkuvuus on suomalaiselle yhteiskunnalle positiivinen asia, mutta työvoiman kohteluun liittyvän menettelyn tulee olla reilua, sekä työntekijöiden kannalta että rakennusyritysten keskinäisen terveen kilpailun turvaamiseksi.

Jos ulkomainen työntekijä on palkattu suoraan suomalaiseen yritykseen, häneen tulee soveltaa samoja työsuhteen ehtoja ja työnantajavelvoitteita kuin suomalaisiin työntekijöihin. Jos työntekijä tulee ulkomaisen alihankkijan kautta ns. lähetettynä työntekijänä, hänellä tulee olla todistus kuulumisesta lähtömaan sosiaaliturvaan. Tilaajavastuulakia sovelletaan myös ulkomaisiin alihankkijoihin.

Työnantajalla on aina varmistusvelvollisuus siitä, että työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Suomalaisen lainsäädännön säännökset ulkomaalaisen henkilön työskentelyoikeuksista eivät välttämättä avaudu asiaan perehtymättömälle.

​​​​​​​

  • Mitä säännökset edellyttävät ulkomaiselta lähetetyltä työntekijältä?
  • Millainen menettely koskee turvapaikanhakijan työllistämistä?
  • Vaikka Viro on EU-maa, tiesitkö, että kaikilla Virossa asuvilla henkilöillä ei ole maan kansalaisuutta eikä siten automaattista työskentelyoikeutta kaikkialla EU:n alueella?
  • Kuka vastaa työntekijän vakuutuksista?


Keski-Suomen kauppakamarin maksutonta neuvontapalvelua tarjoava DHS Oy Audit Partners on erikoistunut näihin seikkoihin. Yritys tekee rakennusteollisuudelle työmaa-auditointeja, joissa tavoitteena on ohjata työmaan johtoa ymmärtämään voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä dokumentoimaan tiedot ulkomaisesta työvoimasta yrityksen ja viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Auditointitarkastukset on toteutettu työmaakäynnein, joiden yhteydessä palaute on annettu tarkastetun ulkomaalaisen henkilöstön osalta. Samassa yhteydessä auditoinnissa on käyty läpi työmaan johdolle ja työvoiman perehdyttäjille suunnattu koulutuspaketti. Vastaanotto työmailla että sieltä saatu palaute on ollut positiivista ja koulutus on koettu tarpeelliseksi työmaiden monikulttuuristumisen myötä.

Kirjoittajat: DHS Oy Audit Partners | Crowe Horwath Matti Rinne, Johtava asiantuntija, Risk & Advisory ja Kirsti Yli-Halla, veroasiantuntija

Artikkeli on julkaistu alun perin Keski-Suomen kauppakamarin toukokuun lehdessä


Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontaa laki-, talous- ja GDPR-asioissa. Kysymyksiisi vastaavat yritystoimintaan erikoistuneet keskisuomalaiset lakimiehet ja tilintarkastajat. Voit ottaa suoraan yhteyttä yhteistyökumppaneihimme tai lähettää kysymyksesi kauppakamariin: neuvonta@centralfinlandchamber.fi.


Keski-Suomen kauppakamarin neuvontapalvelut