Multimek – Kokonaisvaltainen teollisuuskumppani

Multimek Oy on vuodesta 1959 asti Multialla toiminut perheyritys, joka valmistaa metalli- ja konepajateollisuuden valmiita myytäviä koneita ja laitteita sekä niiden osia ja moduuleja. Multimek Oy:n asiakkaat suunnittelevat yleensä itse tuotteensa ja Multimek valmistaa ne ja vastaa tarvittaessa logistiikasta. Multimek Oy:n toimitusjohtaja Matti Hokkanen kertoo yrityksen kansainvälistymisprosessista.

”Multimekin päätoiminta on ollut Multialla, mutta vuonna 2012 avasimme tehtaan Viroon. Idea toiminnan laajentamisesta kansainvälisille markkinoille lähti asiakkaidemme tarpeesta. Asiakkaiden kanssa käytiin keskusteluja ja päätettiin, että tehdas perustetaan Viroon. Koska asiakkaidemme markkinat ovat pääsääntöisesti globaalit, Virosta lopputuote on joissain tapauksissa helpompi kuljettaa kansainvälisille markkinoille. Virossa myös kustannustaso on hieman edullisempi kuin Suomessa. Lisäksi tilamme siellä ovat suuremmat, joten pystymme myös valmistamaan kooltaan suurempia tuotteita.”

”Alkuvaiheet uuden tehtaan perustamisessa olivat jossain määrin haasteelliset. Ensinnäkin rahoitus on meidän alallamme suuri haaste koska tarvitsemme isot kiinteistöt, kalliita koneita ja suurta vaihto-omaisuutta. Alkuvaiheessa saimme apua mm. EAS:ltä ( Enterprise Estonia ). Juttelin myös muutaman yrittäjäkollegan kanssa, joilla oli toimintaa Virossa ja heiltä sain hyviä vinkkejä muun muassa talouspuolen konsulteista sekä lakimiehistä. Alkuvaiheessa myös rekrytointi uuteen tehtaaseen tuotti haasteita. Ennen olin kuvitellut, että Suomessa ja Virossa on hyvin samanlainen työkulttuuri, mutta näin ei kuitenkaan täysin ole. Meillä menikin oma aikamme, että tutustuimme paikalliseen työkulttuuriin ja työmarkkinoihin. Tämä vaati myös paljon läsnäoloa Virossa.”

”Vaikka uuden tehtaan perustaminen tuntuikin jossain määrin työläältä, kun saimme rekrytoinnin sujumaan ja löysimme tehtaalle oikeanlaisen johtoportaan, niin suomesta käsin ei ole tarvinnut puuttua operatiiviseen johtoon enää niin paljoa. Se helpottaa omaa työskentelyä, kun saa keskittyä asioihin Suomen päässä. Nyt kun toiminta Virossa on vakiintunut, olemme myös löytäneet hyviä yhteistyökumppaneita aina rekrytoinneista investointitukien hakemiseen.”

”Kehran tehdas työllistää tällä hetkellä noin 140 henkilö ja meillä on myös mahdollisuudet laajentaa toimintaa Virossa, mutta olemme miettineet myös uutta tuotantolaitosta tai yhteisyritystä johonkin kolmanteen maahan. Aasiakin on käynyt mielessä, mutta siihen vaikuttaa vahvasti tämänhetkinen maailmantilanne. Toimitusketjut ovat tällä hetkellä melko haavoittuvaiset, joten täytyy vielä harkita tarkkaan, miten toimitusketjuja ja mahdollista tuotantoa rakentaa tulevaisuudessa.”

”Vinkkejä toisille yrittäjille, jotka suunnittelevat kansainvälisille markkinoille siirtymistä: Jos rahoitus on yrityksellenne tarpeellista, kannattaa varata paljon aikaa rahoituksen suunnitteluun ja sitä koskeviin eri järjestelyihin. Myös kohdemaan yrityskulttuuriin ja yleisesti paikallisiin toimintatapoihin tutustuminen on tärkeää. Suosittelen luomaan valmiiksi hyviä verkostoja kohdemaahan, ennen kuin lähtee siirtymään heidän markkinoilleen. Rekrytointeihin ja organisaation rakentamiseen kannattaa myös panostaa, jotta se onnistuisi kerralla hyvin. ”

”Verkostoidu! Jos ei tunne ketään, niin on melko haastavaa asettua uuteen toimintaympäristöön ja kulttuuriin.”

Matti Hokkanen, Multimek Oy


Jutun tekijät:

Joni Kyllönen, Kirsi Skantz, Otso Mappes, Santeri Hoffren ja Miia Airaksinen
KV-verkostot toimiviksi -hankkeen JAMK:n projektiryhmä


Juttusarja innostavista kansainvälistymistarinoista on osa Kansainväliset verkostot toimiviksi -hanketta. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto. Rahoitus on TEM:n AKKE-rahoitus (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha)