NeovaHackathon – Uudet liiketoimintamallit ja arvoketjut käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantomaiden hyödyntämisessä

Suomessa tuhansia hehtaareja energiantuotannossa ollutta ja energianturpeen tuotantoon varattua turvemaata on poistumassa käytöstä lähivuosina. Miten käytöstä poistuvia energiaturpeen tuotantoalueita voitaisiin jatkossa hyödyntää uusiutuvien ja biopohjaisten raaka-aineiden tuotannossa niin, että alueiden hiilidioksidipäästöt pysähtyisivät ja alueet alkaisivat sitoa hiiltä? Neova hakee yhteistyökumppaneita ja uusia liiketoimintamalleja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen.

Hackathonin tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja/tai strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita ja/tai hiilensidontaa.

Neova on kiinnostunut hyödyntämään alueilla mahdollisesti tuotettavia uusiutuvia biomassajakeita ja raaka-aineita muissa liiketoiminnoissaan, esimerkiksi kasvualustojen, aktiivihiilen, biostimulanttien ja/tai eläinkuivikkeiden tuotannossa. Vaihtoehtoisesti maa-alueita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kosteikkoviljelyssä, hiilen varastointiin, ja hiiltä sitovien biomassojen kasvatukseen (ns. Carbon Farming). Jatkoon valittavien ratkaisujen ja liiketoimintamallien tulee olla vastuullisia ja kestäviä, täyttää EU:ssa valmisteilla olevan ”Carbon Farming” kriteeristön ja tulevaisuudessa mahdollisesti tuottaa hiilensidontakompensaatiota (”Carbon Credits”).

Hackathonin avulla Neova hakee potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta ehdotuksia ja win-win-liiketoimintamalleja, joiden kautta kumppanit voisivat tuottaa alueilla biomassaa (esimerkiksi ruokohelpi, lyhytkiertoinen puubiomassa, sammal) ja edistää hiilensidontaa avaimet käteen-periaatteella. Ehdotusten yhteydessä pyydetään kertomaan siitä mitä kumppanit tarvitsisivat ja odottaisivat tässä yhteistyössä Neovalta, minkälaisella verkostolla he olisivat valmiita sitä tekemään, sekä millaisia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä toiminnalla voitaisiin saavuttaa.

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tiimisi voi koostua oman organisaatiosi edustajista tai voit muodostaa organisaatiorajat ylittävän joukkueen juuri tätä haastetta varten!

Mikä NeovaHackathon?

BioPaavo ja Kasvu Open avaavat yhteistyössä Neovan kanssa Hackathonin, jonka tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja/tai strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita ja/tai hiilensidontaa. Hackathonin avulla Neova hakee potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta ehdotuksia ja win-win-liiketoimintamalleja, joiden kautta kumppanit voisivat tuottaa alueilla biomassaa ja edistää hiilensidontaa avaimet käteen-periaatteella.

Neova on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen yritys. Neovan liiketoiminta edistää ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja viihtyisien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Neova tarjoaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille paikallisia polttoaineita ja kehittää tuotteita ilman ja veden puhdistukseen.

Neova-konserni tuottaa vastuullisesti turvetta noin 200 tuotantoalueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa Neovalla on turvetuotantoalueita tällä hetkellä noin 40 000 hehtaaria. Ennusteen mukaan aktiivisessa tuotannossa ja reservialueina on vuonna 2025 runsaat 20 000 hehtaaria. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien vuosien aikana vanhoja turvetuotantoalueita siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon liki 20 000 hehtaaria. Vuonna 2021 Neova Oy:n tuotannosta poistuneita maa-alueita siirrettiin seuraavaan maankäyttömuotoon yhteensä 4185 hehtaaria. Alueista 85 prosenttia metsitettiin ja 15 prosenttia ennallistettiin erilaisiksi kosteikoiksi.