Omistajastrategia ohjaa kasvua

Lähes jokaisella yhtiöllä on jonkunlainen liiketoimintastrategia, mutta liian usein se perustuu tiedon puuttuessa oletuksille siitä, mitä omistajat haluavat. Omistajastrategian laatiminen kannattaa, koska siten varmistetaan, että yhtiön liiketoimintastrategia ja operatiivinen toiminta rakennetaan tukevalle pohjalle. Yrityksen hallituksen ja operatiivisen johdon on helpompi toimia kun tiedossa on, mitä omistajat yhtiöltä odottavat.

Jokaisella yrityksen osakkaalla on oma elämäntilanteensa ja siitä kumpuavat toiveet omistukselleen. Osakkaiden suhde yritykseen on erilainen ja tahtotiloja on yhtä monta kuin omistajiakin – ja samankin omistajan tahto muuttuu iän ja elämäntilanteen myötä. PK-yrityksen omistajastrategia tulisikin tarkistaa muutaman vuoden välein ja aina, kun mukaan tulee uusia osakkaita.

Kirjattu ja jokaisen omistajan hyväksymä omistajastrategia antaa toiminnan suunnittelemiselle vakautta ja pitkäjänteisyyttä sitouttamalla omistajat yhteiseen pyrkimykseen. Se myös yksilöi yhtiön arvot, mission ja vision, kuvaa osakkaiden hyväksymän riskitason ja kasvuodotukset sekä kertoo milloin ja millä ehdoilla osakkaat ovat valmiita luopumaan omistuksestaan. Omistajastrategia kertoo, mitä omistajat odottavat, sallivat ja kieltävät.

Panostukset kasvuun pienentävät yleensä lyhyellä tähtäimellä yhtiön tulosta, mutta pitkällä tähtäimellä ne kasvattavat sekä liikevaihtoa että liikevoittoa, jotka ovat tärkeitä tekijöitä arvioitaessa yhtiön arvoa. Omistajien on päätettävä, haluavatko he panostaa nopeaan kasvuun vai rakentaa yhtiötä riskittömämmin ja hitaammin. Kaikki vaihtoehdot ovat yhtä oikeita ja päätös on osakkaiden.

Helpoimmin omistajastrategian saa kirjattua käyttämällä apuna asiantuntijaa, joka haastattelee osakkaat yksitellen ja kokoaa yhteisen näkemyksen. Tämän prosessin aikana moni osakas tulee ensimmäistä kertaa miettineeksi, miksi on yrityksessä osakkaana, mitä omistukseltaan todella haluaa ja kuinka suuria riskejä sallii yhtiön ottavan.

Kun omistajastrategia on parin viikon prosessissa saatu kirjalliseen muotoon ja jokainen osakas on siihen sitoutunut, tavallisin kysymys on: miksi emme tehneet tätä aikaisemmin?
Kirjoittaja on yrittäjä,
kasvuyritysvaliokunnan pj.
Seppo Sneck

seppo-sneck-fix