Opiskelijoiden oivalluksista konkreettisia ratkaisuja osaajapulan taltuttamiseen

Moni keskisuomalainen yritys painii parhaillaan rekrytointihaasteiden parissa: osaajia ei tahdo löytyä riittävästi, koska kysyntä ylittää roimasti tarjonnan. Koska ammattitaitoinen henkilökunta on yrityksen kilpailukyvyn mittari, tulevaisuuden osaajia on koulutettava riittävästi ja innostettava heitä erityisesti osaajapulasta kärsiville aloille. JAMKin Innovaatioviikon opiskelijat saivat haasteekseen ratkaista, kuinka kouluttautumis- ja rekrytointiongelmat päihitetään Keski-Suomessa.

Jopa 42 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kokee, että osaajien rekrytointi ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ovat aitoja ongelmia ja kasvun esteenä, selviää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lokakuun Suhdannebarometristä. Osaavan työvoiman saatavuudesta onkin tullut yleinen vitsaus monella alalla. Kiperään ongelmaan on siis löydettävä kestäviä ratkaisuja pikaisesti, jotta maakuntamme kilpailukyky ei laske vaan jatkaa nousuaan uudelle kasvu-uralle.

Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus- ja tuotantovaliokunta on tunnistanut ongelman ja ottanut kiinni härkää sarvista. Siksi valjastimme työelämän tulevat osaajat eli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Innovaatioviikon opiskelijat pohtimaan, millä tavalla nuoret saadaan kiinnostumaan erityisesti metallialan ja ICT-alan koulutuspaikoista ja toisaalta sitä, mitä yritysten tulisi tehdä uusien ammattilaisten houkuttelemiseksi. Kauppakamarina halusimme kannustaa tulevaisuuden toivoja rohkeaan innovointiin.

Innovaatioviikolla toimeksiantoja työsti yhteensä 100 ammattikorkeakouluopiskelijaa, jotka työskentelivät viikon ajan monialaisissa ryhmissä. Opiskelijat kävivät muun muassa haastattelemassa mitä moninaisempia sidosryhmiä: yläkoulujen opiskelijoita, lukiolaisia, opinto-ohjaajia, metalli- ja ICT-alan opiskelijoita ja opettajia, TE-toimiston henkilökuntaa sekä rekrytointiyritysten edustajia. Kun esimerkiksi liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat löivät viisaat päänsä yhteen, lopputuloksena syntyi raikkaita ja innovatiivisia visioita.

Kauppakamarin ja sen valiokuntien missiona on ajaa koko Keski-Suomen elinkeinoelämän etua. Tähän tavoitteeseen JAMKin Innovaatioviikko tarjosi oivan ja käytännönläheisen alustan, sillä opiskelijoiden ansiosta paikallisille yrityksille pystyttiin tarjoamaan konkreettisia eväitä rekrytoinnin haasteisiin ja toivottavasti entistä enemmän potentiaalista työvoimaa. Odotammekin innostuneena ja jännityksellä, miten paikalliset yritykset pääsevät hyödyntämään niitä käytännössä.

Viestimme Keski-Suomen kauppakamarin kanavissa Innovaatioviikon tuloksista tarkemmin pian, joten keskisuomalaisten yritysten kannattaa pysyä kuulolla. Jotta osaajapula ei syvene entisestään, yritysten on paras ottaa nuorten ideat pikimmiten käyttöönsä.


Kirjoittaja on Keski-Suomen kauppakamarin markkinointisuunnittelija, jonka vastuulla ovat koulutusmarkkinointi ja jäsenasiat. Hän toimii myös Valmistus- ja tuotantovaliokunnassa kauppakamarin edustajana.