Oppimis- ja fasilitointitaitojen tärkeys korostunut entisestään - Mukamas Learning Design on tuotteistanut palveluita verkkoon pikavauhdilla

Mukamas Learning Design. Kuva: By Emmi

Suomen johtava oppimismuotoilutoimisto Mukamas Learning Design uskoo, että kyky oppia on yrityksen ja työyhteisön menestyksen tae. Varsinkin näin korona-aikana oppiminen, itseohjautuvuus ja fasilitointitaidot korostuvat entisestään. Yritys onkin vastannut asiakkaiden kasvaneisiin tarpeisiin ja kasvun myötä suunnittelee laajentamista myös kansainvälisille markkinoille.

Oppimismuotoilutoimisto Mukamas Learning Design auttaa ihmisiä, henkilöstöä, yrityksiä ja työyhteisöjä oppimaan ketterämmin, suunnitelmallisemmin ja tulevaisuustietoisemmin. Yrityksessä uskotaan, että halu ja kyky oppia on yrityksen ja työyhteisön menestyksen tae ja kilpailuetu.

Yrityksen toimintaan korona on vaikuttanut yllättävän vähän, ja aika on mennyt kehittäen uusia palveluita verkkoon.

”Olemme pystyneet surffaamaan aallon harjalla niin, että se on tuonut meille positiivisuutta kaiken karmeuden keskellä. Vuonna 2020 kasvoimme 50 prosenttia kannattavasti”, toimitusjohtaja Vilma Mutka sanoo.

Mutka kertoo, että kasvua tulee, kun tehdään oikeita asioita. Monesti seuraukset tulevat viiveellä. Korona-aikana esimerkiksi digitaalisuus ei tullut yritykselle uutena, eikä muutoksessa ole jääty paikoilleen. Palvelut tuotteistettiin asiakkaiden kasvaneisiin tarpeisiin pikavauhdilla.

”Kasvu vaatii myös sitä, että toimintaympäristö on kohdallaan. Kehittämisprosesseja, esimerkiksi kehittämispäiviä, esimiesvalmennuksia ja strategiaprosesseja, on onnistuttu tekemään verkossa vuorovaikutteisesti ja yhteisöllisesti”, Mutka kertoo.

Oppiminen on osa työtä

Viime aikoina on puhuttanut jatkuva oppiminen ja sen kääntöpuolet. Näin etätyöaikana itseohjautuvuus- ja fasilitointitaidot korostuvat.

”Nyt on enemmän tilaa oppimisen ajattelemiselle. HR tai johto ei voi määrätä, mitä ihmisen tulisi oppia, sillä silloin motivaatio oppia ei ole kohdallaan. Oppimisen suunnat määritellään ja niitä sovitellaan yhteen yhdessä henkilöstön kanssa tavoitteiden, strategian ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Oppimisen taidot on oltava kunnossa, jotta voi koko ajan kehittyä työssä”, Mutka kertoo.

Kolikolla on toinenkin puoli: puhutaan, että jatkuva oppiminen on uuvuttanut ihmisiä. Mutkan mukaan silloin oppimisen peruslähtökohdat eivät ole olleet kunnossa.

”Oppimista ei pidä tehdä pelkästään kuin tulipaloja sammutellen vaan ennakoiden ja proaktiivisesti”, Mutka muistuttaa.

Toinen korona-aikana esille noussut asia on etätyöapatia, jota monet ovat voineet kohdata. Jos on haasteita suoriutua perustyöstäkin, on silloin vaikea odottaa oppimista.

”Oppimisen on tapahduttava työntekemisen lomassa. Kaikkea työtä ei voi tehdä kuten 20 vuotta sitten – koneet, asiakkaat ja toimintaympäristö muuttuvat. Työ on oppimista ja oppiminen on työtä”, Mutka kuvailee.

Oppimisen mahdollistamiseksi työpaikalle on luotava hyviä oppimisen puitteita, jotka eivät tukahduta oppimista vaan mahdollistavat sitä. Se vaatii rakenteiden ja työkulttuurin tarkastelemista.

”Kehityskeskustelut, tiimityö, itseohjautuvuus - miten työpaikalla toimitaan, miten erilaiset kehittämiskoulutukset on järjestetty, kuka vastaa. Kehitetäänkö sitäkin yhteistuumin henkilöstön kanssa ja asiakkaiden ongelmia ratkaisten”, Mutka arvioi.

Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Kun kasvua on tullut kannattavasti kotimaassa, nousee kansainvälistyminen yrityksellä yhdeksi poluksi, kun puhutaan tulevaisuudesta. Siksi Mutka lähti mukaan Kasvutahto-mentorointiohjelmaan. Mutka kuvailee, että ohjelma on ollut ikään kuin yksi kasvuetappi.

”Lähdin sillä asenteella, että kyllä tästä jotain hyvää tulee. Olemme onnistuneet ohjelmassa hyvien keskusteluiden ja kasvutsempin avulla”, Mutka kertoo.

”Olen nirso erilaisten ohjelmien suhteen. Valitsen tarkkaan mihin lähden, sillä yrittäjänä ja johtajana on priorisoitava aikaa ja silloin toivoo, että osuu kohdalleen. Tässä on käynyt tsägä mentorin kanssa”, Mutka kiittelee.

Mutkan mentorina ohjelmassa on toiminut Kalevi Koistinen, jolla on kokemusta toista kymmentä vuotta pk-yrityksissä johtotehtävissä sekä hallituksissa. Lisäksi hän on toiminut sitä ennen isoissa konserneissa myynnin ja myynnin johdon tehtävissä. Koistinen lähti mukaan mentoriksi, sillä hän on kiinnostunut yritysten kasvupoluista. Hän on toiminut useampana vuonna myös Kasvu Openissa sparraajana.

”Mentorina olo on ollut inspiroivaa ja keskustelut Vilman kanssa erittäin mielenkiintoisia. Olen päässyt tutustumaan itselleni tuntemattomampaan alaan ja päässyt näkemään yrittäjän arkea vähän pidemmällä jaksolla nopeasti kehittyvällä toimialalla. Mukamas on hieno kasvava firma, jossa on vielä hurjasti potentiaalia enempääkin. Keskusteluistamme olen saanut myös itselleni vinkkejä omaan työhön tiimin kehittämiseen ja myös konkreettisesti esimerkiksi info- ja koulutustilaisuuksiin”, Koistinen kertoo.

Mukamas Learning Design on jatkanut viime vuonna alkanutta strategiatyötä. Vuonna 2025 yritys haluaa olla reippaasti, 20-30 prosentin vuosivauhtia kasvava yritys, jonka liikevaihto ylittää miljoona euroa. Kasvu vaatii myös uusia osaavia ammattilaisia mukaan tiimiin.

”Kansainvälisyys tulee monesta syystä mukaan: yrityksen fokus on kuitenkin sen verran kapea, että asiakkaita kannattaa lähteä hakemaan ulkomailta. Asioita on sanottava ääneen ja unelmoitava. Kykyä ja halua löytyy”, Mutka kertoo.

Mutka painottaa, että kansainvälistä kasvua ei kuitenkaan lähdetä tekemään niin, että tarjotaan kaikkea kaikille, vaan käytetään tarkkaan valittuja kanavia ja suuntaa. Yrityksellä on jonkin verran kansainvälisiä verkostoja, joita tullaan käyttämään apuna, jotta oikeat pilottiasiakkaat löydetään ulkomailta.

”Jatkuva oppiminen tulee tässäkin: ei lähdetä ruusunpunaisilla laseilla henkselit paukkuen, vaan se vaatii kovaa duunia. Suomi on oppimisen mallimaa ja sitä mainetta meidän kannattaa ehdottomasti hyödyntää”, Mutka kertoo.