Osaaminen ratkaisee Suomen menestyksen

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen muistuttaa Keskisuomalaisen Vierailija-kirjoituksessa, että Suomi on noussut pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi osaamisella. Osaamisesta on pidettävä kiinni. Kauppakamarit vaativat, että työvoiman saatavuus yrityksille turvataan seuraavalla hallituskaudella. Lue kauppakamarin ratkaisut!

Hyvää vaalien jälkeistä maanantaita ja onnittelut valituille sekä kaikille ehdokkaille demokratian eteen tehdystä vaalityöstä.

Suomi on noussut maailmankartalle ja pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi osaamisella. Osaaminen, tuo Suomen valttikortti, on luisumassa alaspäin, jos oppimistuloksia on uskominen.

Osaamisesta on pidettävä kiinni. Suomalaisille tuotteille ja palveluille on kysyntää ja suomalaista osaamista arvostetaan maailmalla.

Yrityksiä kuitenkin haastaa osaajapula. Pula osaavasta työvoimasta on yritysten merkittävin kasvun este. Edellisen kauppakamarin osaajakyselyn mukaan keskisuomalaisista yrityksistä jopa 64 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta.

Suomen väestö ikääntyy, syntyvyys laskee vuosi vuodelta, työttömyysaste on Keski-Suomessa edelleen korkea. Ongelma ei ole ohimenevä, vaan toimia tarvitaan tilanteen helpottamiseksi. Maaliskuun alussa Keski-Suomen kauppakamarin historian ensimmäisessä Vaikuttajafoorumissa päättäjät, yritykset ja oppilaitosten edustajat kokoontuivat aiheen äärelle.

Teknologiateollisuuden mukaan Suomeen tarvitaan 130 000 osaajaa lisää kymmenen vuoden sisällä. Määrä on melkoinen. Jotta osaajavaje voidaan täyttää, jokainen työkykyinen tarvitaan töihin.

Osaamisperusteisen maahanmuuton lisääminen on välttämätöntä. Asiantuntija-arvioiden mukaan esimerkiksi Jämsään lisämuuttoa tarvitaan 2790 henkilöä ja Äänekoskelle 2204 henkilöä seuraavan kymmenen vuoden aikana, jotta työikäinen väestö vastaa vuonna 2035 nykytasoa.

Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttava. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU-alueella sillä hetkellä saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Kyselymme mukaan lähes puolet keskisuomalaisista yrityksistä haluaa luopua saatavuusharkinnasta.

Oleskelulupaprosessissa byrokratiaa tulee madaltaa. Käsittelyajat pitää saada mahdollisimman jouhevaksi ja siten mahdollistaa nopea työhön siirtyminen.

Myös kotoutumiseen panostamista tarvitaan, jotta tänne saapuneet osaajat saadaan jäämään. Yritysten tulee tarjota harjoittelu- ja työpaikkoja, jotta kansainväliset osaajat juurtuvat tänne.
Perheenyhdistämiseen liittyviä käytäntöjä on tarkistettava. On kohtuutonta, että ulkomaalaiselta vaaditaan perheenyhdistämiseksi suuremmat tulot kuin mitä suomalaisen kokoaikatyötä tekevän mediaaniansio on. Tarvitsemme tänne myös ammattiosaajia, emme ainoastaan korkeakoulutettuja.

Ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyötä on tiivistettävä entisestään. Oppisopimuskoulutuksen määrän lisäämiseksi tulisi luoda kannustimia työnantajille esimerkiksi palkkakustannusten porrastamiseksi.

Osaajapulan helpottaminen on pääteemamme tulevina vuosina. Kauppakamarit vaativat, että työvoiman saatavuus yrityksille turvataan seuraavalla hallituskaudella. Toimia tarvitaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä on hyvä myös teidän juuri valittujen kansanedustajiemme muistaa. Osaaminen ratkaisee Suomen menestymisen.

Ari Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari


Kirjoitus on julkaistu alun perin Keskisuomalaisen Vierailija-palstalla 3.4.2023.