Ovet auki Venäjän markkinoille

Vahvasti Suomessa kasvanut Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä lähti selvittämään laajentumismahdollisuuksia Venäjän markkinoille. Sitä ei kannattanut tehdä itse, vaan sopivaksi kumppaniksi löytyi East Consulting Oy. Prosessi on nyt viittä vaille valmis, ja kartoitus Venäjän markkinoille laajentamisesta on tehty. East Consultingin myyntijohtaja Markus Johansson ja Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylän toimitusjohtaja Tommi Luukkonen kertovat onnistuneen yhteistyön rakentamisesta.
Myyntijohtaja Markus Johansson, East Consulting Oy
Toimitusjohtaja Tommi Luukkonen, Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä

Mikä oli painavin syy aloittaa yhteistyö?

Markus Johansson: Halusimme auttaa paikallista yritystä Arkkitehtipalvelua, joka on kasvanut viime vuosina menestyksellisesti Suomen markkinoilla, löytämään kansainvälisten markkinoiden liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen.

Tommi Luukkonen: Halusin lähteä selvittämään, mitkä olisivat meidän laajentumismahdollisuudet Venäjälle. Olin seurannut itse markkinoita jonkin verran, mutta aika oli sopiva tehdä laajempi kartoitus.

Mitä hyötyä kumppanuudesta on teille?

Markus: Olemme päässeet näyttämään osaamistamme ja näin auttaneet Arkkitehtipalvelua saamaan oikeaa tietoa kohdemarkkinasta sekä luomaan kansainvälistä kumppaniverkostoa. Kumppanuuden myötä meillä oli mahdollisuus myös syventää tietämystämme toimialasta ja siihen liittyvistä haasteista.

Tommi: Itse ei kannata syöksyä tuntemattomaan, vaan siihen tarpeeseen saatiin East Consultingin apu. East Consulting teki kartoituksen potentiaalisista yhteistyökumppaneista, ja näiden pohjalta valikoitui 5-7 kandidaattia. Prosessi sujui todella tehokkaasti ja hyvin. Olin todella tyytyväinen siihen, että kohde oli briiffattu ja tapaamisille oli tehty suunnitelma etukäteen.

Mitä olette oppineet yhteistyön myötä?

Markus: Saimme taas onnistuneesti projektin maaliin. Jokaisessa yhteistyössä tulee oppeja ja koppeja niin kuin tässäkin. Hyvin suunniteltu ja aikataulutettu kokonaisuus antaa työskentelyvapauden molemmille osapuolille.

Tommi: Ainakin sen, että markkinan tuntevan konsultin apu on enemmän kuin tarpeen. Kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse. Tällaisissa projekteissa hyvien yhteistyökumppaneiden hakeminen on tärkeää.

Missä kumppani on parhaimmillaan?

Markus: Yhteisen sävelen löytyminen ja samaan suuntaan katsominen alusta lähtien on tärkeää, eikä näiden suhteen ole ollut mitään ongelmia Arkkitehtipalvelun kanssa. Avoin ja keskusteleva ilmapiiri mahdollistaa asioiden läpikäymisen tehokkaasti ja tuloksellisesti. Molemmin puolinen luottamus helpottaa ja nopeuttaa arkipäivästä työtä.

Tommi: Olisin ollut ihan hukassa, jos tällaista yhteistyökumppania ei olisi ollut. Tässä tapauksessa East Consulting oli parhaimmillaan vientimarkkinan avausponnisteluissa.


Kommentit