Parempi rahoittaa hyvin

BLOGI/ASKO SAARINEN: Yritykselle hyvä rahoitusrakenne ja toimivat rahoittajasuhteet ovat vaalittava voimavara. Ne muodostavat yhden tukijalan yrityksen pitkäjänteiselle kehittämiselle ja kyvylle hyödyntää markkinoilla nopeastikin avautuvia mahdollisuuksia.

Miltä Keski-Suomen näyttää? Helmikuun alussa julkaistiin Keski-Suomen Aikajana, EK:n suhdannebarometri ja Pk-yritysbarometri. Yhteistä kaikissa on, että tilauskannoissa ja tilastoissa suhdannekäänne ei vielä näy, mutta on ovella.  Erityisesti Pk-yritysbarometrin mukaan yritysten odotukset tulevasta ovat aiempaa positiivisemmat ja investoinnit käynnistymässä. Toivottavasti nuo investoinnit toimivat usealle yritykselle jatkuvan kasvun käynnistäjänä.

Millaisia investointeja sitten on ennakoitavissa? Pieni on niiden yritysten joukko, joissa toteutuvat investoinnit perustuvat kasvavien markkinoiden imuun ja kasvun tunnusmerkkeinä toteutuvat uudet tuotantotilat, konelinjat ja kasvavat kassavirrat. Lukuisampia ovat niiden yritysten investoinnit, joissa haetaan tuolle tulevalle kasvulle vasta perustaa. Niiden ulkoiset kuoret eivät vielä oleellisesti muutu, mutta yritysten sisällä oleva osaaminen, yhteistyökumppanuudet ja uusien tuotteiden tai toimintatapojen toimivuus sekä yritysten kyky vastata asiakkaiden asettamiin haasteisiin paranee; jopa suurinkin harppauksin. Valitettavasti suurempi osa juuri noista yrityksistä kokee tutkimusten mukaan rahoituksen saatavuuden muita pk-yrityksiä vaikeammaksi.

On tärkeää varmistaa mahdollisimman monen edellä mainitun kasvuyrityksen rahoitus, mutta pitääkö rahoituksen toteutua aina ilman vaikeuksia tai ongelmia? Rahoitusta voisi verrata vaikka yritysten tuotekehityspolkuihin. Monesti niissä kuljetun matkan kivuliaisuus ja vaikeus on merkki siitä, ettei olla tyydytty liian helppoihin tai väliaikaisiin ratkaisuihin. Vastaava tavoite tulee pitää mielessä myös rahoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Rahoittajien erilaiset tuotteet ovat hyvissä toteutuneissa rahoitusratkaisuissa pikemminkin toisiaan täydentäviä kuin poissulkevia vaihtoehtoja.  Positiivista on, että keskisuomalaiset yritykset ovat tänä päivänä huomattavasti valmiimpia hyödyntämään monipuolisesti niin ulkopuolista osaamista kuin eri rahoituslähteitäkin.

Aivan kuten hyvä tuote tai palvelu sopeutuu tuleviin asiakaskäyttäytymisen muutoksiin, niin hyvä rahoitusratkaisu joustaa, mikäli ennustettua nopeampi kasvu on tarpeen tai markkinoiden avautumista joudutaan odottamaan.

Paremman rahoituksen siivittämänä hyvää yritysten kasvun vuotta 2014!

Asko Saarinen on kauppakamarin finanssialan valiokunnan puheenjohtaja ja Finnvera Oyj:n Jyväskylän aluekonttorin aluejohtaja.