Pienten yritysten omistajanvaihdosten tilanne ja näkymät

​Lukumääräisesti eniten omistajanvaihdoksia tapahtuu mikroyrityksissä, vaikka mediassa erityisesti kansainvälisten suuryritysten omistajanvaihdokset saavat runsaasti huomiota. Pienen yrityksen ostaneiden yrittäjien näkökulmasta suurin osa omistajanvaihdoksista onnistuu. Edelleen, suurimmassa osassa omistajanvaihdoksia ostaja ja myyjä tuntevat toisensa jo entuudestaan. Varsinkin pienillä paikkakunnilla ja maaseudulla jokaisella yrityksellä ja sen toiminnan jatkumisella on merkitystä paikalliselle hyvinvoinnille.

Ikääntyvistä yrittäjistä lähes 40 % etsii yritykselleen ulkopuolista ostajaa, vajaa 30 % suunnittelee tekevänsä sukupolvenvaihdoksen ja noin 30 % aikoo lopettaa toimintansa. Myyjien mielestä omistajanvaihdosten keskeisimmät haasteet ovat ostajan löytyminen, arvonmääritys ja verotus. Uusista yrittäjistä noin 15 % tulee yrittäjäksi yritysoston kautta. Toisaalta pienen yrityksen ostaja on useimmiten toinen yritys. Kokonaisuutena ostajien mielestä omistajanvaihdosten keskeisimpiä haasteita ovat arvonmääritys, myyjien korkeat hintapyynnöt ja rahoitus.

Yksi tutkimuksen tarjoama arvonmääritykseen liittyvä havainto on, että yrityskaupassa yrityksen arvon on ostajakohtainen. Havainto selittää omalta osaltaan, miksi arvonmääritystä pidetään haasteellisena sekä ostajien että myyjien keskuudessa. Toisen tutkimuksen esiin nostaman näkemyksen mukaan ostettu yritys kasvaa nopeammin ja selviytyy varmemmin kuin perustettu yritys. Lisäksi on kiinnitetty huomiota yrityksen osien ostamiseen ja myymiseen, joka usein on osoittautunut koko yrityksen kauppaa nopeammaksi ja sujuvammaksi prosessiksi. Omistajanvaihdosten edistämisessä omistajanvaihdosten asema kasvuyrittäjyyden olennaisena osana on vahvistumassa. Yritysoston yhtenä usein ilmenevänä motiivina on kasvun tavoittelu.

Pienten yritysten omistajanvaihdosten tulevaisuuden näkymistä nousee esiin muutama keskeinen tekijä. Ensinnäkin, määrä lisääntyy ja laatu paranee. Tosin valitettavasti mitään markkinoiden nopeaa kasvupyrähdystä tuskin tulee. Toisaalta nykyään yrityksen perustajilla on usein tavoitteiden joukossa yrityksen myyminen joskus tulevaisuudessa, kun tänään markkinoilla olevista myyjistä merkittävä osa tuskailee elämäntyöstään luopumisen kanssa. Toiseksi, arvonmääritys ammattimaistuu. Siihen liittyvä osaaminen on lisääntymässä ja ennustan arvonmäärityspalvelujen kysynnän kasvavan. Kolmanneksi, tulevaisuuden arviointi vaikeutuu. Tästä seuraa kauppahintoihin laskupaineita. Keskeiset viestit yrityksen ostoa, myyntiä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville ovat: 1) ole ajoissa aloitteellinen, 2) ota asiantuntija mukaan omistajanvaihdostiimiisi ja 3) aloita kauppakumppanin etsiminen lähipiiristä.
Juha Tall


kauppatieteiden tohtori, yrityskaupan asiantuntija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu