Rekisteröidyt oikeudet purevat silloin, kun salassapito ja kilpailukielto eivät riitä

Salassapito- tai kilpailukieltosopimuksen solmimisen jälkeenkin salaisen teknisen ohjeen paljastaminen esimerkiksi yhteistyökumppanin työntekijöille on riskialtista, sillä yhteistyö jossain kohtaa yleensä päättyy vaikkapa työntekijöiden vaihtaessa työpaikkaa. Salaisen teknisen ohjeen tiedot voivat päätyä tämän jälkeen herkästi vääriin käsiin. Mahdollisten väärinkäytösten osoittaminen voi osoittautua hankalaksi Suomessakin, eksoottisemmista hallintoalueista puhumattakaan. Salassapitosopimukseen tai kilpailukieltosopimukseen vetoaminen on vaikeaa, jos teknistä ohjetta käyttääkin joku muu kuin oma sopimuskumppani, ja mahdotonta, jos ei pystytä esittämään näyttöä sopimusrikkomuksesta tai laittomuuksista.

Näyttöä sopimusrikkomuksesta tai laittomuuksista ei tarvitse esittää, jos ainakin osa tarvittavista salaisista teknisistä ohjeista on ajoissa ilmoitettu rekisteröidyiksi oikeuksiksi, minkä myötä ohjeet tulevat julkisiksi ja niiden julkistaja saa niissä kuvatuille keksinnöille määräajaksi yksinoikeuden.

Markkinoille saatetun tuotteen design tai rakenne on lähtökohtaisesti jokaisen selvitettävissä. Markkinoille saatetun tuotteen osalta salassapito- ja kilpailukieltosopimukset eivät ole käytettävissä. Siksi rekisteröityjen oikeuksien ilmoittaminen riittävän ajoissa on tärkeää kilpailijoiden ja jäljittelijöiden pitämiseksi loitolla.

Rekisteröidyillä oikeuksilla voidaan suojata teknisiä keksintöjä (patentti ja hyödyllisyysmallioikeus) sekä tuotteen tai sen yksityiskohdan designiä (mallioikeus). Rekisteröityihin oikeuksiin luetaan myös brändin suojaamiseksi käytettävä tavaramerkki sekä kasvinjalostajan oikeus. Rekisteröityjen oikeuksien lisensioimisesta sovitaan usein esimerkiksi osana teknologiansiirto- tai yhteistyösopimuksia.

Tuotejäljitelmiä tulee esille paitsi internetissä myös erityisesti kansainvälisillä messuilla. Näihin pystytään puuttumaan pääsääntöisesti vain, jos rekisteröityjä oikeuksia on käytettävissä. Esimerkiksi Saksassa tuomioistuimet tunnistavat myös kilpailuoikeudellisen omaleimaisuuden, ja lisäksi joissain tapauksissa myös ns. rekisteröimätön yhteisömalli saattaa antaa suojaa, vaikka rekisteröidyt oikeudet olisivat jääneetkin hakematta.

Joissain maissa tuotejäljitelmiin pystytään puuttumaan vielä messujen aikana. Muissakin tapauksissa tärkeää on toimia viivyttelemättä, sillä joillain hallintoalueilla nopeasti saatavia turvaamistoimia on käytettävissä vain lyhyen aikaa tuotejäljitelmän havaitsemisen jälkeen. Paikallisen juristin käyttäminen on yleensä välttämätöntä.

Rekisteröidyt oikeudet ovat yleensä voimassa vain yksittäisissä maissa tai alueilla, esimerkiksi EU:n laajuisesti. Rekisteröintikäytännöt ja tarvittavat toimenpiteet, asioiden esittämistavat ja määräajat vaihtelevat hallintoalueittain. Näissä toimenpiteissä Suomessa auktorisoitu patenttiasiamies, mallioikeusasiamies tai tavaramerkkiasiamies voi osoittautua korvaamattomaksi avuksi.

Kirjoittaja:
Jaakko Väisänen
auktorisoitu patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies
Genip Oy


​​​​​​​Juttu on julkaistu alun perin syyskuun 2023 Kauppakamari-lehdessä.