Sote-uudistus etenee, mutta maaliin on vielä matkaa

​Marraskuun lopulla kokoonnuimme n. 50 hengen osallistujan voimin Jyväskylän Paviljonkiin Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Terveystalon ja Keski-Suomen kauppakamarin kanssa yhteistyössä järjestettyyn EK-foorumiin. Tämän syksyn foorumin aiheena oli sote-uudistus ja hallituksen työllisyyspaketti. Kuulimme ajankohtaisia asioita sote-uudistuksen valmistelutilanteesta, miten turvataan erikokoisten yritysten mahdol­lisuudet, onnistuuko hallitus toimenpiteillään lisäämään työpaikkoja sekä palveluntuottajan näkökulmaa sote-valinnanvapauteen.

”Sote-uudistus etenee, mutta maaliin on vielä matkaa”, aloitti aiheesta kertomaan Vesa RantahalvariElinkeinoelämän keskusliitosta. Lausuntokierroksella ollut järjestämislakipaketti on pääosin hyvä, koska se antaa mahdollisuuksia kustannusten kasvun leikkaamiseen, palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen sekä sote-palvelujen tuottamisen avaamiseen kilpailulle. Asiakkaan valinnanvapauden toteutuksen valmistelu on edennyt ja hallitus sitoutunut saattamaan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle vielä tämän vuoden aikana. Viimeistään keväällä 2017 eduskunnan käsittelyyn tulee järjestämislakipaketti, valinnanvapauslainsäädäntö ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen.Palveluntuottajan näkökulma sote- valinnanvapauteen

EK-foorumissa paikallisena asiantuntijana oli puhumassa Suomen Terveystalosta kaupallinen johtaja, kauppakamarin Alue- ja palvelurakennevaliokunnassakin mukana toimiva Pekka Manninen. Suomen Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys ja he tuottavat palveluita sekä yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkisella sektorille ja vakuutusyhtiöille. ”Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa mittaamalla lääketieteellistä, toiminnallista ja asiakaskokemuksen laatua sekä tuomalla asiakkaille uusia sähköisiä palveluja. Missiomme on edistää terveyttä”, avaa Manninen. Suomen Terveystalo on valinnut hoidon vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen tärkeimmiksi tekijöiksi, joiden avulla yritys erottautuu kilpailijoista. Terveystalo seuraa laadun toteutumista ja potilasturvallisuuden täyttymistä viranomaisvaatimuksia tiukemmin.

Valinnanvapaus käynnistyy sote-palveluissa 1.1.2017 alkaen pilotointivaiheella viidellä eri paikkakunnalla, joista Jyväskylä on yksi. Varsinainen valinnanvapausvaihe alkaa 1.1.2019. Tämä valinnanvapaus koskee ns. suoran valinnan peruspalveluita ja asiakasseteleillä (kotiin annettavat) sekä henkilökohtaisen budjetoinnin (erikseen säädettävät kohderyhmät) piiriin kuuluvia palveluita. Laaja valinnanvapaus käynnistyy vasta tammikuussa 2021, jolloin mukaan tulevat myös soveltuvat erikoistason palvelut sekä laajennetut asiakassetelit ja –tilit.

Pilotointi vaiheessa arvioidaan kokeilua todella monesta eri näkökulmasta. Arvioitavia asioita ovat muun muassa asiakaslähtöisyyden toteutuminen käytännössä ja koetun terveyshyödyn lisääminen, kansalaisten eriarvoisuuden vähentäminen, palvelujen saatavuuden parantaminen, tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajan toimintaedellytyksien yhtenäistäminen, pienten ja uusien palveluntuottajien pääsy markkinoille, uudistumiskyvyn kehittyminen ml. uudenlaiset yhteistyömallit myös kolmannen sektorin kanssa, ennaltaehkäisevän toiminnan painottaminen sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluiden lähentyminen.Mitä kaikkea tämä merkitsee Suomalaiselle terveydenhuollolle?

Palveluiden järjestäjä vastaa palveluiden tasa-arvoisesta järjestämisestä omalla alueellaan. Järjestäjä itse määrittelee laatutason, laatukriteerit, hinnoittelun, hyväksyy palveluntuottajat sekä saa tarvittavat raportit palveluiden tuottajilta. Palveluiden tuottaminen avautuu monituottajamallilla ja niiden tuottamisen tapa monipuolistuu sekä syntyy uusia paremmin ajassa eläviä tapoja tuottaa ja saada sote- palveluita. Innovaatiot saavat uutta vauhtia ja sähköisten palveluiden sekä hyvinvointiteknologian käyttöönotto vauhdittuvat. Palveluntuottajat raportoivat läpinäkyvästi laadustaan, hoidon vaikuttavuudesta ja palveluiden saatavuudesta. Kansalainen voimaistuu ja voi valita itse itselleen haluamansa palveluiden tuottajan.

Entäs mikä merkitys palveluntuottajalle?

Sote-valinnanvapaus tuo uuden tyyppistä palvelumarkkinaa. Se luo tarvetta kehittää palvelukonseptia, riskinottoa, investointeja tiloihin, henkilökuntaan, tietojärjestelmiin ja uusiin palvelukanaviin. Se tuo kapitaatiohinnoitellun peruspalvelumallin sekä laadun ja vaikuttavuuden mittaamisen ja raportoinnin.Keski-Suomen kauppakamari toteutti EK-foorumin yhteistyössä:Kirjoittaja
Merja Honkanen
Keski-Suomen kauppakamari