Sujuvat liikenneyhteydet ovat Keski-Suomen kilpailukyvyn mittari

Paikallisen kilpailukyvyn takaamiseksi sujuvat liikenneyhteydet ovat elinehto Keski-Suomen kehittymiselle. Hyvä saavutettavuus lisää maakunnan vetovoimaa: kun liikenneyhteydet toimivat moitteettomasti, niin ihmisten kuin yritystenkin on helpompi sijoittua Keski-Suomeen. Myös yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava entisestään liikenteen osalta, jotta keskisuomalaisille vientituotteille ja raaka-ainekuljetuksille taataan kilpailukykyiset kuljetusväylät jatkossakin.
​​​​​​​

Keski-Suomi on koko Suomen mittakaavassa eri liikenneverkkojen solmukohta, sillä Jyväskylässä risteävät kansainvälisestikin merkittävät TEN-T-verkkoon kuuluvat valtatiet 4 ja 9. Myös Tampere−Jyväskylä−Pieksämäki-rata sisältyy TEN-T-verkkoon. Parhaillaan sekä raideliikenteen että tieliikenteen osalta on meneillään monia ajankohtaisia ja merkittäviä suunnitteluhankkeita, joiden toteutumiseen on syytä vaikuttaa.

Viime aikoina raideliikenteen kysymykset ovat herättäneet paljon keskustelua valtakunnallisesti. Keski-Suomen osalta kaksoisraide on kannatettavin vaihtoehto, joten sen mahdollisuudet ja realiteetit on tärkeä selvittää. Kaksoisraide välillä JyväskyläTampere hyödyttäisi sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lyhentää raideliikenteen matkustusaikoja sekä pääradan osuudella Helsinki–Tampere että rataosuudella Jyväskylä–Tampere. Myös Jyväskylän ratapihan kattaminen on kiinnostava visio, joka kannattaa tutkia.

Kilpailukyvystä huolehtiminen vaatii merkittäviä investointeja myös tiestön kehittämiseen. Kauppakamarit ovatkin laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Keski-Suomesta mukana ovat VT4 Vaajakosken kohdalla, VT4 välillä Hartola−Oravakivensalmi sekä VT4 ja VT9 Jyväskylän kohdalla. Työ on tuottanut tulosta, sillä Hartola−Oravakivensalmi-välin hankearviointi on jo valmistunut, ja se on määritelty yhteiskunnallisesti kannattavaksi. Suunnitelmassa VT4:ää levennetään ja siihen rakennetaan keskikaiteelliset ohituskaistat molempiin suuntiin.

Ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuminen, liikenneturvallisuus sekä ekologiset liikenneratkaisut ovat avainsanoja Keski-Suomen liikennejärjestelmien suunnittelussa tulevaisuudessa. Liikenneratkaisuja on toteutettava kokonaisvaltaisesti ja panostettava sekä uusiin hankkeisiin että jo olemassa olevien liikennejärjestelmien ylläpitoon.

​​​​​​​

Marko Huttunen on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimitusjohtaja ja Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne ja aluerakenne -valiokunnan puheenjohtaja