Taloushallinnon haasteet yrityksissä ja niiden taklaaminen

Yritysten taloushallinto digitalisoituu nopealla vauhdilla. Monissa yrityksissä digitaalisen kehityksen mahdollisuudet on hallussa ja niitä on hyödynnetty jo vuosia. Konservatiivisimpiakin asia viimeistään on alkanut kiinnostaa. Vaikka digitaalisuus on tätä päivää, on hyvä oivaltaa sijaintimme kehityksen aikajanalla. Emme elä valmiissa maailmassa tältäkään osin. Voimme ennakoida taloushallinnon digitalisoitumisen ympärille kiihtyvää kehitystä ja merkittäviä innovaatioita jatkossakin.

Digitaalisuuteen liittyviä hyötyjä on tänä päivänä paljon ja niiden tuntemus alkaa yrityspäättäjien keskuudessa olla hyvällä tasolla. Eräs pk-yrittäjä kuunteli hiljattain esitystä digitaalisen taloushallinnon hyödyistä ja käytti puheenvuoron sen jälkeen: ”Kyllä nämä hyödyt ovat tulleet nyt selväksi, mutta entäs ne haasteet, kai niitäkin on?”

TietoAkseli Oy kartoitti syksyllä 2015 valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa taloushallintoon liittyviä haasteita pk-sektorilla yhteistyössä Kauppakamarin, Suomen Yrittäjien, Procountor Oy:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Voimme tunnistaa yritysten taloushallinnon järjestämiseen liittyviä haasteita kolmesta eri näkökulmasta: 1) Ulkoistamisen haasteet, 2) Teknologiset haasteet sekä 3) Yrityksen sisäiset haasteet.

Top 3 taloushallinnon ulkoistamisen haasteet:

Henkilöriskit 29 %

Pk-yritykset, jotka ovat ulkoistaneet taloushallintonsa kokevat merkittävänä haasteena yhteyshenkilöiden jatkuvan vaihtumisen taloushallinnon ulkoistuskumppanin puolesta. Se onkin yleisesti tunnistettu syy vaihtaa palveluntarjoajaa. Onnistuneena taloushallinnon ulkoistuksen mittarina voidaan esimerkiksi pitää sitä, että palveluntuottajan ja asiakkaan välinen suhde on jollakin tapaa henkilöitynyt. Henkilö, joka vastaa yrityksen taloushallinnon hoitamisesta, ei voi olla ymmärtämätön asiakasyrityksensä liiketoiminnasta. Oli kyse sitten ulkoistetusta tai inhouse – tuotetusta taloushallinnosta, on se toimintona syytä pitää lähellä operatiivista liiketoimintaa.

Isot kustannukset 26 %

Merkittävänä haasteena yrityksessä nähdään myös korkea kustannustaso taloushallinnon ulkoistamiseen liittyen. Suomessa on yli 3.000 taloushallintopalveluita tarjoavaa tilitoimistoa. Tähän joukkoon mahtuu jos minkä hintaista palvelua. UIkoistuskumppania valittaessa on tärkeää tunnistaa yrityksen omat tarpeet ja mitoittaa laatuvaatimukset sen mukaan. On myös tunnettava mistä hinta muodostuu. Yleinen syy tilitoimiston vaihtoon on väärinymmärretty tai virheellisesti esitelty tilitoimiston hinnoittelumalli. Varmistu siitä miten palvelutuottajan hinnoitteluperusteet todella toimivat: mitkä palvelut kuuluvat hintaan ja mitkä ovat lisäveloitettavia töitä. Entä mitkä perusteet palvelun tarjoajalla on muuttaa hinnoitteluaan toimeksiannon kuluessa.

Puutteet sähköisen taloushallinnon palveluissa 15 %

Yhä useammat taloushallintoalan toimijat tarjoavat sähköisiä ratkaisuja yritysten taloushallinnon hoitamiseen. Ei ole yhden tekevää, millainen ohjelmisto-osaaminen toimistolla on. Merkkejä uskottavasta osaamisesta ovat erilaiset ohjelmistotoimittajien auktorisoinnit, sertifioinnit tai muut vastaavat laatujärjestelmät. Hyödyllistä on pyytää muutama referenssitieto, kenelle yritys palveluita tuottaa. Tällöin voidaan varmistaa nykyiseltä jo olemassa olevalta asiakkaalta osaamistaso ja mahdolliset haasteet siinä.

Pilvipalvelupohjaiset ohjelmistot mahdollistavat vaivattomasti taloushallintokumppanin vaihdon. Kynnys tilitoimiston vaihtoon on matala. Asiakkaan on mahdollista vaihtaa yhteistyökumppania ilman, että ohjelmisto vaihtuisi tai tietoja tarvitsisi siirtää uuteen paikkaan. Taloushallinnon aineistot ohjelmistossa ovat asiakkaan omaisuutta. Tarvitsee vain luoda uudet tunnukset ja uusi kumppani pääsee jatkamaan siitä, mihin työt ovat jääneet.

Taloushallinnon haasteet on syytä huomioida harkittaessa ulkoistamista. Tunnistettuina ne voidaan kiertää ja taloushallinnon ulkoistus toteuttaa onnistuneesti. Tähän viittaavat myös kyselytutkimuksemme tulokset. 37 % vastaajista ei tunnistanut ulkoistamiseen liittyviä haasteita laisinkaan.

Tutustu kyselytutkimuksen loppuraporttiin tästä.

Antti Liimatainen, asiakkuusjohtaja, TietoAkseli Oy

Kirjoittaja on Tietoakseli Oy:n asiakkuuspäällikkö Antti Liimatainen. Kirjoittaja on Tietoakseli Oy:n asiakkuuspäällikkö Antti Liimatainen.