Teollisuuden rahoitusvaihtoehdot

Kuvituskuva: Adobe Stock

Yritysten rahoitusta on haettavissa poikkeuksellisen paljon. Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat kertovat erilaisista rahoitusvaihtoehdoista sekä niiden myöntämisen ehdoista teollisuusyrityksille. Tällä hetkellä korostuu erityisesti vihreän siirtymän, kestävän kasvun, innovaatioiden ja osaamisen kehittämisen rahoitus. Lue lisää rahoitusmahdollisuuksista ja hae!

Kestävä kasvu on tällä hetkellä kaikkien huulilla ja ollaan ns. vihreän siirtymän vaiheessa. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä toimenpiteitä se vaatii? Kestävä kasvu vaatii useimmiten myös taloudellista kasvua, joka syntyy yrityksissä uusien innovaatioiden kaupallistamisen myötä. Innovaatioilla kehitetään nyt etenkin esimerkiksi materiaalien tehokkaampaa käyttöä tai uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamista valmistusprosesseissa kierrätysraaka-aineella. Biopohjaiset raaka-aineet ja niiden hyödyntäminen uusissa käyttökohteissa onkin yksi hyvä esimerkki siitä, mitä tietyn toimialan innovaatioiden kehitystyö voi tarjota tulevaisuudessa.

Vuosi 2023 tulee olemaan ELY-keskuksissa haettavissa olevan rahoituksen suhteen poikkeuksellisen suuri. Viime vuonna käynnistyi Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 2021-2027 EAKR ja ESR+- rahoituksen osalta. Kevään aikana on avautunut myös uuden JTF- ohjelman (Oikeudenmukainen siirtymä) haut, joilla pyritään edistämään erityisesti aluetalouden uudistumista ja hiilineutraalin liiketoiminnan uusia mahdollisuuksia pk- yrityksille ja osaamisen kasvua alueellisten siirtymäsuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Kaikissa em. rahoitusohjelmissa keskeisiä painotuksia ovat muun muassa energia- ja materiaalitehokkuus, digitalisaatio ja vihreän siirtymän edistäminen sekä osaamisen kehittäminen, joita rahoitettavien hankkeiden tulee edistää.

Yrityksille suunnattava kehittämisrahoitus on harkinnanvaraista rahoitusta, jota ohjaa mm. lainsäädäntö ja rahoitusstrategiat. Kaikella rahoituksella pyritään parantamaan pk- yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä. Rahoituksella jaetaan yrityksen taloudellista riskiä ja kannustetaan esim. haasteellisten tuote- tai palvelukehityshankkeiden tai vaikka kansainvälistymistoimenpiteiden toteutukseen. Kyseessä voi olla myös merkittävä tuotannollinen investointi koneisiin ja laitteisiin tai rakennuksiin. Kaikkien investointitoimenpiteiden tulee täyttää ns. DNSH (do no significant harm)- periaate eli ”ei merkittävää haittaa”. Hankkeet eivät saa heikentää esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotalouteen siirtymistä tai biologisen monimuotoisuuden suojelua.

Liikkeelle eri rahoitusvaihtoehtojen osalta voi lähteä siten, että hahmottelee oman yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavia kehittämistarpeita ottamalla avuksi yrityksen kehittämispalvelut. Se on hyvä työkalu ensi vaiheessa ja kun keskeiset kehittämistarpeet hahmottuu niin seuraava askel rahoituksessa voisi olla yrityksen kehittämisavustus, joka on tarkoitettu pk- yrityksille mm. isompien tki- hankkeiden, kansainvälistymisen ja investointien vauhdittamiseen yllä mainituissa ohjelmissa.

Webinaarin järjesti Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus- ja tuotantovaliokunta (Uusi: Teollisuusvaliokunta)

Teksti: Jaakko Ryymin ja Jukka Keinänen, Keski-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja:

Ohjelma-asiakirjat ja niiden painotukset: www.rakennerahastot.fi
Yritysrahoitus Länsi-Suomessa: Yritysrahoitus | Rakennerahastot
Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia: Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia 07042023 (rakennerahastot.fi)
Keski-Suomen ELY- keskuksen yhteystiedot: ELY-keskus | Rakennerahastot
Valtakunnallinen neuvontapalvelu: Pk-yritysten rahoitus − kysy neuvoa asiantuntijalta 0295 024 800