Tilitoimistosta liiketoiminnan kehityskumppani

​Koko Suomi kaipaa talouskasvua ja katsoo suurin toivein yrityksiin päin. Yritysten kasvun tueksi on tarjolla monenlaista neuvontaa ja kehityspalvelua, ja hyvä niin. Apua voi kuitenkin löytyä lähempää kuin moni yrittäjä tulee ajatelleeksi. Lähin ulkopuolinen kumppani, joka tietää merkittävästi yrityksen asioista ja on aidosti kiinnostunut sen menestyksestä, on omasta tilitoimistosta tuttu kirjanpitäjä.

Tilitoimiston ja kirjanpitäjän tehtävää suotta luullaan vain välttämättä hoidettavaksi raportoinniksi, ehkä pakollisten ilmoitusten ja maksujen hoitamiseksi ja toteutuneen liiketoiminnan muodolliseksi kirjaamiseksi. Nykyiset sähköiset työkalut ja toimintatavat ovat muuttaneet kirjanpitäjän roolia olennaisesti. Tiedon tallentajasta on tullut tiedon tulkitsija.

Tietojärjestelmissä on nyt kaikki tarvittava ja ajantasainen tieto tositteille asti. Se on myös yrittäjän itsensä käytettävissä liiketoiminnan johtamiseen, ajasta ja paikasta riippumatta. Osaavan taloushallinnon työ vasta alkaa, kun raportointi on valmis. Kirjanpitäjä tulkitsee tietoa yhdessä asiakkaan kanssa ja auttaa kiinnittämään huomiota liiketoiminnan kannalta merkityksellisiin asioihin.

Digiajassa kirjanpitäjän tehtävä on auttaa asiakastaan keskittymään päivittäisessä päätöksenteossa olennaiseen. Hän hakee eri lähteistä tietoa ja analysoi yrityksen onnistumista esimerkiksi vertaamalla sitä toimialalla toimiviin muihin yrityksiin. Ikäviäkin asioita on seurattava ja niihin puututtava päättäväisesti. On vain inhimillistä, että moni yrittäjä seuraa mieluiten positiivisia asioita, kuten ajallaan suoritettuja laskuja, mutta ei kiinnitä riittävästi huomiota ongelmiin, jotka pitäisi pikimmiten selvittää.

Iso kuva on silti tärkeää pitää mielessä koko ajan. Liian harva yrittäjä lähestyy liiketoimintaansa oman yrityksensä arvon näkökulmasta. Jos sitä alkaa miettiä vasta kun liiketoiminnasta luopuminen alkaa olla ajankohtaista, on jo myöhäistä. Yrityksen on oltava joka hetki parhaassa mahdollisessa kunnossa. Liiketoiminnan kannattava hoitaminen ja kasvattaminen edellyttävät, että johto tietää joka kuukausi yrityksensä arvon, oikeat keinot sen parantamiseksi ja parhaat mittarit sen seuraamiseksi.

Yrityksen arvon kasvattaminen on kestävyyslaji. Ensimmäiseksi kannattaa pysähtyä katsomaan omaa toimintaansa ulkopuolisen silmin: ostaisitko itse oman yrityksesi? Ota asia puheeksi oman kirjanpitäjäsi kanssa ja pankaa eniten korjausta vaativat asiat kuntoon ensin. Tehkää suunnitelma kolmesta viiteen vuoteen ja valvokaa sen toteutumista. Sitten kun luopumisen aika tulee, yrittäjä saa todennäköisemmin kohtuullisen korvauksen vuosien työstä.Kirjoittaja:
Mikko Akselin
toimitusjohtaja
TietoAkseli Oy

Kuva:
Petteri Kivimäki