Tukilabyrinttia muutettava!

Tulevaisuudessa on olemassa kahdenlaisia yrityksiä - nopeita ja entisiä. Yritysten tulee jatkuvasti kehittyä, sopeutua ja kansainvälistyä, jotta ne pysyvät mukana tässä kilpailussa. Mikäli yrittäjä haluaa kasvuprosessiinsa tukea, esimerkiksi lisärahaa tuotekehitykselle, yhteiskuntamme vastaa kuitenkin lisähaasteella, jäykällä, monimutkaisella ja aikaa vievällä byrokratialla.

Ongelmalla on kaksi puolta. Ensinnäkin yritysten tukemiseen suunnattuja varoja tulee saada kohdistettua paremmin. Raha tulee suunnata yritysten käyttöön, ei erilaisten edistämisorganisaatioiden pyörittämiseen ja hallintokuluihin. Lisäksi, byrokratia tässä prosessissa on joustamatonta ja haastava.

Tätä epäkohtaa ruokkii yrittäjyysnäkökulman kadottaminen. On rakennettu organisaatioita, kehitelty hankkeita ja tutkimushankkeita, jotka eivät ole aidosti yrityslähtöisiä. Meidän tulee vaihtaa fokusta ja siirtyä etulinjalle.

Tulevaisuuden kasvu vaarantuu


Yritykset eivät edes halua osallistua tähän taisteluun. Prosessi on liian monimutkainen ja vie liikaa aikaa omalta liiketoiminnalta. Yrittäjä joutuu juoksemaan monella eri luukulla ja läpikäymään myös vaativan jälkiraportoinnin.

Tällä kaikella on merkittäviä vaikutuksia. Tukilabyrintti vaikeuttaa omalta osaltaan uusien yritysten syntymistä sekä olemassa olevien yritysten kansainvälistymistä. Näin ollen menetämme jalansijaa kansainvälisillä markkinoilla, jonka lisäksi teemme hallaa tulevaisuuden vientiyrityksille sekä niiden kehittämiselle.

Tarvitaan päätöksiä, tekoja ja ratkaisuja!


Nyt on kuitenkin aika tehdä muutoksia. Tarvitsemme käyttöömme kaikki keinot, joilla voimme parantaa yritystemme kilpailukykyä. Ehdotammekin seuraavaa: luodaan yritysten kehittämiseen omalääkäri-malli. Jokaisella yrittäjällä on oma tukihenkilö, joka auttaa, tukee ja neuvoo prosessin läpi.

Lisäksi otetaan käyttöön palvelusetelit, jotka on tarkoitus kohdistaa yritysten käyttöön ja kehittämishankkeisiin. Palvelusetelin arvo voisi yltää 30 000 euroon asti ja niiden toimintalogiikka tulisi pitää mahdollisimman yksinkertaisena.

Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan päätöksiä. Tehdään yhdessä se ratkaisu, että lähdetään rohkeasti kokeilemaan näitä ideoita ja luodaan uusia toimintatapoja! Meidän tulee entistä enemmän kohdistaa panoksia niihin yrityksiin, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä – näin saadaan vientituloja Suomeen. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan ratkea kokouksissa istumalla, nyt tarvitaan tekoja!

Kirjoittaja Arto Tiitinen, Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja ja Isku-yhtymän toimitusjohtaja