Tullilainsäädäntö muuttuu - Tulli neuvoo ja kouluttaa

Toukokuussa voimaan astuvan unionin tullilainsäädännön tavoitteena on sujuvampi, yhdenmukaisempi ja liike-elämän tarpeet paremmin huomioon ottava lainsäädäntö. Lainsäädännön keskiössä on erityisesti sähköinen asiointi, jonka avulla sujuvuus, yhdenmukaisuus ja tehokkuus varmistetaan.

Toukokuun alussa 2016 voimaan astuva lainsäädäntö merkitsee muutoksia tullimenettelyihin ja toimintatapoihin sekä lupiin ja vakuuksiin. Lainsäädännön edellyttämiä uusia toimintatapoja ja tulli-ilmoitusjärjestelmiä ei sovelleta täysin vielä 1.5.2016 alkaen. Ilmoitusjärjestelmät uusiutuvat aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen EU:n työohjelman mukaisessa aikataulussa. Suomen tulli toteuttaa lainsäädännön edellyttämän sähköisen toimintaympäristön EU:n työohjelman mukaisilla tietojärjestelmämuutoksilla ja aikataulussa vuoteen 2020 mennessä. Vaikka lainsäädäntö tuleekin sovellettavaksi vaiheittain useamman vuoden aikana, on yritysten tärkeää varmistua siitä, että oma henkilöstö ja asiakkaat osaavat toimia muuttuvassa toimintaympäristössä oikein ja tietävät, miten tulliasiointi käytännössä hoidetaan tulevaisuudessa.

Me Tullissa pyrimme omalta osaltamme huolehtimaan siitä, että ulkomaankauppaa harjoittavat ja Tullin kanssa asioivat yritykset saavat tietoa tullilainsäädännön edellyttämistä muutoksista oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tiedotamme lainsäädännön muutoksista tätä tarkoitusta varten perustetuilla internetsivuilla. Näille sivuille on koottu yritysten saataville keskeinen lainsäädäntö ja Tullin omissa tilaisuuksissa käyttämä koulutusmateriaali. Lisäksi sivuille on koottu tietoa keskeisimmistä muutoksista sekä muuttuviin toimintatapoihin liittyviä asiakasohjeita ja -tiedotteita.

Internetsivuilla olevan asiakasviestinnän ja tiedottamisen lisäksi me Tullissa tapaamme asiakkaitamme myös kasvotusten. Tulli järjestää kohdennettuja asiakastilaisuuksia, joissa käydään läpi lainsäädännön muutoksia aihe-alueittain ja menettelyittäin, esimerkkinä huhtikuussa Helsingissä järjestettävä asiakastilaisuus erityismenettelyihin liittyvistä muutoksista.

Tulli ei järjestä asiakastilaisuuksia vain Helsingissä, vaan tilaisuuksia pyritään järjestämään kysynnän ja tarpeen mukaan myös alueellisesti. Alueellista kattavuutta parantaaksemme olemme ottaneet käyttöön myös uusia viestinnän kanavia. Järjestimme maaliskuussa verkkoseminaarin tullilainsäädännön muutoksista ja niiden vaikutuksista, koska halusimme tarjota kaikille mahdollisuuden päästä osallistumaan seminaariin yrityksen toimipisteen sijainnista riippumatta. Verkkoseminaari sai osallistujilta hyvää palautetta ja sen pohjalta jatkamme verkkoseminaarien järjestämistä myös tulevaisuudessa. Tulli osallistuu aktiivisena kumppanina myös kauppakamarien järjestämiin tulliasioinnin muutoksia käsitteleviin tilaisuuksiin ja seminaareihin, näistä esimerkkinä alueellisten kauppakamarien järjestämät Tullisuunnittelu Road Show 2016 -koulutukset.

Asiakasohjeista ja -tiedotteista sekä Tullin järjestämistä asiakastilaisuuksista saat tiedon nopeimmin tilaamalla Tulliselvityksen uutiskirjeen. Näin varmistat sen, että pysyt muutoksessa mukana ja saat viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi. Tulliselvityksen uutiskirjeen voit tilata Tullin internetsivuilta. 

Kirjoittaja: Marika Valtonen, Tulliylitarkastaja, Tulli
Tullin sivut uudistuvasta lainsäädännöstä.