Työvoimapula kasvun esteenä

​Orastava talouskasvu on nopeasti kärjistänyt pulan osaavasta työvoimasta eri puolilla Suomea. Yritysten investointihalukkuus on kasvanut ja tilauskanta nousussa, mutta monessa yrityksessä mietitään, mistä löytyvät osaavat työntekijät, joita nyt tarvitaan.

Avoinna olevat työpaikat ja työttömät eivät ole samassa paikassa. Ongelmana on samanaikaisesti korkea työttömyysaste ja toisaalta huutava osaajapula. Keskuskauppakamarin valtakunnallisessa Alueiden kilpailukyky – selvityksessä ilmeni konkreettisesti työmarkkinoiden vakava kohtaanto-ongelma. Huonosta työllisyystilanteesta huolimatta kolmanneksella yrityksistä on vaikeuksia löytää sopivaa työvoimaa myös Keski-Suomessa.

Keski-Suomessa työt etsivät tekijäänsä erityisesti IT-alalla ja pulaa on etenkin koodareista. Työvoimapulan selättämiseksi on toimittava! Keski-Suomen kauppakamarin Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta valiokunta tekee aktiivisesti töitä ongelman ratkaisemiseksi yhteistyössä oppilaitosten ja TE-palveluiden kanssa. Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen liitto, keskisuomalaiset kansanedustajat ja muut vaikuttajat tekivät hallitukselle vetoomuksen, jossa toivotaan 200 uutta koulutuspaikkaa IT-alalle.

Työmarkkinoiden toimivuus edellyttää osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointia ja joustavia mahdollisuuksia uudelleenkouluttautumiseen. Osaamistarpeiden ennakoinnissa on olennaista, että yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen suuntaamiseen ja sisältöihin. Keski-Suomessa oppilaitosyhteistyötä oli 81 prosentilla, kun koko maassa osuus oli 69 prosenttia (Alueiden kilpailukyky 2016-selvitys).

Joustava yhteistyö on välttämätöntä, koska työmarkkinoiden tarpeet ja ammattitaitovaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Koulutuksen sisällöissä ei saa juuttua vanhaan vaan muutoksia pitää pystyä tekemään nopeasti tilanteen muuttuessa.

Elinvoima on kierre, hyvässä ja pahassa. Alueiden kilpailukyky-selvityksessä ilmeni, että osaavan työvoiman saanti ohjaa yritysten sijaintia Suomessa. Osaavan työvoiman saannin turvaaminen on avainasemassa kuntien elinvoimaisuuden ja alueiden pitkäjänteisen kehittymisen kannalta. Kuntien tulee panostaa vetovoimatekijöihinsä ja varmistaa houkuttelevuudellaan paikallisten yritysten työvoiman saantia.


Kirjoittaja


Johanna Holkko, Keski-Suomen kauppakamarin yhteyspäällikkö ja Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan edustaja.