Uusi Team Finland -koordinaattori Keski-Suomeen – kansainvälisiä mahdollisuuksia yrityksille

Aloitin vuoden alusta Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorin tehtävät Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Aiemmin olin Keksintösäätiön keksintöasiamies ja sittemmin Tekesin töissä Tuoteväylän ja innovaatiosetelin merkeissä. Uusi tehtävä on osoittautunut mielenkiintoiseksi ja sen myötä olen saanut tutustua Team Finlandin yllättävän laajaan verkostoon. Paljon olisi kerrottavaa jo tältä puolen vuoden ajalta asiakastapaamisista, koulutuksista ja mielenkiintoisista kontakteista. Mutta nostan esiin muutaman keskeisen asian.

Markkinamahdollisuudet ja matchmaking


Team Finland -verkosto maailmalla, johon kuuluvat mm. lähetystöjen työntekijät, kokoavat markkinatietoa alueeltaan. Suomalaisia kiinnostavat myyntiliidit ja kontaktipyynnöt kirjataan uuteen palveluun www.marketopportunities.fi. Perehdyttyäni tarkemmin sen tarjontaan huomasin siitä olevan hyötyä melko pienillekin yrityksille. Olen itse jo löytänyt asiakkailleni markkinamahdollisuuksia tätä kautta.

Saman tyyppinen palvelu löytyy myös Finnpartnershipilta. Nämä liidit keskittyvät enemmänkin kehittyville maille mutta ovat kenties sitäkin tärkeämpiä yhdistettynä merkittävään liikekumppanuustukeen.

Kehitysrahoitusopas julkaistu


Julkiset globaalit hankinnat ovat jopa 100 miljardin dollarin bisnes. Monet yritykset keskittyvät strategiassaan pelkästään näihin markkinamahdollisuuksiin. Aiheesta on juuri ilmestynyt helppolukuinen ja kiinnostava opas. Rahoituslähteitä on kymmeniä, joista oppaaseen on poimittu viisi suomalaisille potentiaalisinta. Hankintaprosessi on kuvattu innostavasti ja kannustavasti. Mahdollisuuksia on mutta tähän aiheeseen saa uppoamaan paljon aikaa. Pitäisikö meillä olla erityinen hankinta-asiamies?

Missä brändit?


Siirryttyäni nykyiseen tehtävääni jätin taakseni pitkän uran IPR-asioiden parissa. Patentit, tavaramerkit ja muut aineettoman omaisuuden kysymykset tulivat hyvin tutuiksi. Team Finland -koordinaattorina olen päässyt näkemään uudella tavalla vientiin liittyviä haasteita, joista brändikysymys tulee toistuvasti vastaan. Teknologia on huippukunnossa, tuotteet toimivat hyvin mutta brändiä ei useinkaan ole mietitty sen vertaa, että tavaramerkin rekisteröinti olisi tehty.

Siirtyminen tuotebisneksestä brändin rakentajaksi on haasteellista. Siksi suomalaisilla yrityksillä on vaarana joutua alihankkijaksi tai komponenttitoimittajaksi globaaleille brändiyrityksille. Saatamme iloita yrityskaupoista, joista luemme lehdistä ja kuulemme jopa valtakunnan uutisissa. Mutta ehkä samalla unohdamme miksi kauppa tehtiin. Ostaja uskoo tekevänsä monin verroin enemmän rahaa hankkimallaan teknologialla tai tuotteella oman brändinsä tarjoaman lisäarvon myötä. Eikö tämän arvon olisi hyvä jäädä kuitenkin kotimaahan? Yksi kiva tapa tutustua aiheeseen on tavaramerkkirekisteri.

Hyvää kesää toivottaen,

Jouni Hynynen
Team Finland -koordinaattori, Keski-Suomi