Valtra – Customer Success Group

Osaamisvaliokunnassa syntynyt idea saada kansainvälisten henkilöiden osaaminen yritysten käyttöön helpon prosessin kautta synnytti idean testiryhmästä tai asiakasraadista. Pohdimme toimintaa, jossa kansainväliset osaajat, olivat ne sitten opiskelijoita tai vaikka maahanmuuttajia, pääsisivät aidosti tarjoamaan lisäarvoa yrityksille oman osaamisensa kautta sen sijaan, että he joutuvat pohtimaan, mitä työtä täällä voisivat tehdä. Ajatus oli löytää kevään aikana muutama pilottiyritys, jolla ensimmäiset testiryhmät voitaisiin toteuttaa. Ensimmäinen pilotti löytyi lähempää kuin uskoimmekaan eli osaamisvaliokunnassa vaikuttava Valtran henkilöstöjohtaja Jari Suuronen ilmoitti Valtran asiakasyritykseksi.

Valtran kanssa yhdessä pohdimme toteutustapaa ja sitä miten ”testiryhmän” käyttäminen olisi yritykselle mahdollisimman helppoa. Yhdessä syntyi myös nimi uudenlaiselle toimintamallille: Customer Success Group.

Valtran kansainvälisen markkinoinnin tiimi antoi tehtävän, johon päädyttiin hakemaan opiskelijoita Euroopan maista. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa osoittautui helpoimmaksi toteuttaa henkilöiden haku Valtran toimeksiantoon. TE-toimiston kanssa on vielä hiottava toimintamalleja, miten esimerkiksi maahanmuuttajia saada ryhmiin mukaan. Samalla testasimme oppilaitosten kykyä löytää osaajia täsmätarpeeseen nopeallakin aikataululla ja Valtran kanssa järjestetyn suunnittelutapaamisen jälkeen kuukauden sisään haku oli tehty ja ryhmä kasassa, vaikka välissä oli Joulun pyhät. Ryhmään valikoitui ranskalainen, espanjalainen ja saksalainen opiskelija. Ryhmä vieraili Valtralla tehtävänannossa, jonka jälkeen ryhmällä oli kuukausi aikaa työskennellä. Valtran toimeksianto, löytää uusia markkinamahdollisuuksia Valtra Unlimited studiolle kohdemaista, ei ollut helpoimpia, mutta opiskelijat tarttuivat päättäväisesti toimeen ja Valtran kansainvälisestä markkinoinnista vastaava Olli Honkamäki lupasi toimia sparraajana matkan varrella.

Tehtävän palautus tapahtui kauppakamarilla ja opiskelijoista kaksi (yhden sairastuttua) esitteli omat huomionsa ja näkemyksensä, miten Valtra voisi myydä tuotteitaan ja palvelujaan Ranskassa ja Espanjassa.

”Parasta antia tällaisissa toimeksiannoissa on se, että opiskelijat pääsevät käyttämään omaa osaamistaan ja näyttämään kykynsä. He pystyvät tuomaan uudenlaista ”out-of-the-box” -ajattelua yrityksen tuotteista ja palveluista ja myös auttavat yritystä näkemään ulkopuolisen silmin yrityksen viestintää ja miten se toimii. Lisäksi tätä kautta voi löytyä tulevaisuuden tekijöitä yrityksille. Valtra haluaa ehdottomasti olla mukana jatkossakin tällaisissa projekteissa”, kertoo Valtran Olli Honkamäki.

Olli antoi ranskalaiselle ja espanjalaiselle opiskelijalle tehtävän suorittamisesta täydet pisteet.

Opiskelijoiden palaute Customer Success Groupin toteuttamisesta oli myös erittäin positiivista. He tuntuivat arvostavan sitä, että he pääsivät tekemään konkreettista työtä todelliselle asiakasyritykselle ja käyttämään omaa osaamistaan. He saivat kokemuksen ja työtodistuksen lisäksi pienen korvauksen tekemästään työstä.

Tavoitteena on löytää vielä pari muutakin kohdeyritystä vuoden aikana, jossa voidaan hioa Customer Success Groupin prosessia kuntoon. Osaamisvaliokunta on mukana seuraamassa ja kehittämässä toimintaa jokaisessa pilotissa.


Kirjoittajana kauppakamarin koulutus- ja palvelupäällikkö Leena Räisänen