Vastuullisuuden strateginen merkitys kasvussa

Alkuvuodesta OP julkaisi suuryritystutkimuksen, joka esitteli hätkähdyttäviä lukuja suuryritysten paineesta kiristää vastuullisuusvaatimuksiaan alihankintaketjun yritysten suuntaan. Tutkimuksen mukaan 42,4 prosenttia vastaajista kertoi jo vaihtaneensa alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden myötä. Tutkimustuloksissa piilee kuitenkin kilpailuedun siemen suomalaisille pk-yrityksille. Yritys nimittäin vahvistaa asemaansa asiakkaan luotettavana kumppanina, kun se huolehtii omista vastuullisista toimintatavoista ja laadullisesta toiminnan parantamisesta.

Kustannussäästöjä toiminnan laadun parantamisella

Kestävää kehitystä edistäville toimenpiteille on muitakin perusteita edellä mainittujen asiakasvaatimusten ohella. Vastuullisuuteen panostaminen voi tuoda yritykselle kustannussäästöjä parantamalla materiaalitehokkuutta tai kiinnittämällä huomiota energiatehokkuuteen.

Kustannussäästöjä tulee myös henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimalla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että työterveyteen ja -turvallisuuteen satsattu euro tuottaa 2,20 euroa muun muassa pienentyneiden sairaspoissaolokustannusten vuoksi.

Kestävä kehitys innovaatioiden sytykkeenä

Vastuullisuus ja kestävä kehitys toimii yhä useammin uusien tuotteiden ja palveluiden innovaatioiden moottorina. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG, 17 tavoitetta) saavuttaminen avaakin selvitysten mukaan jopa 12 biljoonan dollarin liiketoimintapotentiaalin. Erityisesti energia-, rakentamis-, elintarvike- ja terveyssektoreilla haetaan kestäviä ratkaisuja. Tuore kauppakamarin PK-hallitusbarometri kertoi, että vastuullisuus ja kestävä kehitys on jo avannut liiketoimintamahdollisuuksia 25 prosentille vastaajayrityksiä.

Lainsäädäntö kirittää

Osaltaan kehittyvä lainsäädäntö kirittää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Kesän 2023 aikana julkaistiin uudet kestävyysraportointistandardit, jotka vaiheittain tulevat suurten yritysten ja listattujen pk-yritysten täytettäviksi. Raportointistandardeista voidaan olla montaa mieltä, mutta ainakin ne tekevät julkaistavista tiedoista vertailukelpoisempia ja luotettavampia.

Motiivina oikein toimiminen

Ei pidä unohtaa, että valtaosa yrityksistä haluaa yksinkertaisesti toimia oikein. Olen käynyt viime aikoina useita keskusteluja yritysedustajien kanssa, joiden päämääränä on kantaa kortensa kekoon tekemällä maapallosta kestävämmän paikan elää, luonnollisesti myös taloudellisesti kestävällä tavalla.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen strateginen merkitys siis kasvaa myös pk-yrityksissä. Kauppakamarit auttavat yrityksiä tällä polulla muun muassa erilaisin valmennusohjelmin ja työkaluin. Esimerkiksi Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus tai alueellasi toteutettava Pk-yrityksen vastuullisuusvalmennus ovat hyviä ratkaisuja, kun organisaation osaamisen kehittämiselle on tarve. Se on kannattava investointi kilpailukyvyn säilyttämiseen ja jopa kilpailuedun luomiseen.


Anne Vanhala

Vastuullisuusasiantuntija, Keskuskauppakamari

Juttu on julkaistu alun perin syyskuun 2023 Kauppakamari-lehdessä.