Vastuullisuus luo kilpailuetua

Hyvää vaalipäivän jälkeistä maanantaita! Uusi presidentti on nyt valittu, ja siirrymme Sauli Niinistön presidenttikauden jälkeen uuteen aikakauteen. Tämänkertainen kirjoitukseni ei kuitenkaan käsittele presidentinvaaleja, vaan mystisiä kirjaimia ESG. Se vilistää teksteissä ja on kaikkien huulilla. Jos tuo kirjainlyhenne ei ole vielä sinulle tuttu, tulee siihen tutustuminen aloittaa viimeistään nyt.

Kyse on velvoitteista, jotka koskevat pian kaikkia yrityksiä. Laki kestävyysraportoinnista astuu voimaan porrastetusti vuosien 2024–2027 aikana. Velvoitteet alkavat yli 500 työntekijän yrityksistä, mutta arvo- ja toimitusketjujen kautta vastuullisuudesta kertominen valuu myös suurten yritysten alihankkijoille ja liikekumppaneille.

Kestävyysraportointi onkin tällä hetkellä uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaava kilpailuetu, mutta jatkossa elinehto pk-yrityksissä. Parempi siis olla etunenässä kuin tippua kehityksen rattaista.

Vastuullisuus- eli ESG-raportoinnissa yritys raportoi toimintansa ympäristövaikutuksista (Environmental), sosiaalisista vaikutuksista (Social) ja taloudellisista ja hallinnollisista vaikutuksista (Governance). Raportoinnin tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja antaa sijoittajille, sidosryhmille ja muille kiinnostuneille selkeä käsitys yrityksen kestävän kehityksen toimista ja vastuullisuudesta.

ESG-vastuullisuusraportointivaatimukset yrityksille Suomessa perustuvat sekä EU:n laajuisiin säädöksiin että kansallisiin lakeihin. Kun EU:n uusi direktiivi kestävyysraportointiin tulee täysin voimaan, se laajentaa raportointivelvollisuutta pienempiin yrityksiin EU:ssa. Vastuullisuusvaatimukset ovat kuitenkin jatkuvassa kehityksessä, joten yritysten on pysyttävä kartalla, mitä sääntelyssä tapahtuu alueellisesti ja globaalisti.

Yritykset ymmärtävät, että vastuullinen yritystoiminta on välttämätöntä tulevaisuuden kannalta, ja kyselyidemme perusteella keskisuomalaisilla yrityksillä on vahva tahtotila toimia vastuullisesti.

Vastuulliset yritykset pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksiaan, kuten päästöjä. Yritykset kehittävät prosessejaan materiaalien uudelleenhyödyntämiseksi, vedenkulutuksen vähentämiseksi ja hukkalämmön hyödyntämiseksi.

Sosiaalista vastuuta on edistää työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla turvallisia työoloja, kilpailukykyistä palkkaa ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen. Vastuulliset yritykset myös tukevat aluetta esimerkiksi paikallisten hankintojen ja hyväntekeväisyyden kautta.

Yritykset saavuttavat kilpailuetua vastuullisuuden kautta, kun yhä useammat kuluttajat ja sijoittajat arvostavat vastuullisia yrityksiä. Yritykset, jotka huomioivat ESG:n toiminnassaan ovat todennäköisemmin taloudellisesti kestäviä pitkällä aikavälillä.

On ollut ilahduttavaa huomata, että Keski-Suomen kauppakamarin jäsenyrityksiä aihe kiinnostaa ja järjestämämme koulutukset aiheesta ovat olleet suosittuja.

Kun vastuullisuusraportointi on kunnossa, ei vastuullisuustekoja kannata jättää vain kirjojen kansiin. Tuo vastuullisuustoimesi näkyvästi esille niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneille ja ota kaikki näkyvyys irti vastuullisuusteoistanne!

Ari Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari


Kirjoitus on julkaistu alun perin Keskisuomalaisen Vierailija-palstalla 12.2.2024.