Vastuullisuus on viimeistään nyt edellytys kannattavalle liiketoiminnalle

Hanna-Leena Pesonen, Jyväskylän yliopisto

Tätä kirjoittaessa joukko suurimpien amerikkalaisten yritysten johtajia oli aiemmin viikolla julkaissut julistuksen, missä ne sanoutuvat irti vanhasta johtoajatuksesta, että yritysten ainoa tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Heidän mukaansa omistajien lisäksi täytyy huomioida kaikki yrityksen sidosryhmät: ympäristön tilasta tulee huolehtia ja sekä omien että tuotantoketjun työntekijöitä täytyy kohdella reilusti.

Nämä ajatukset eivät itsessään ole uusia. Monille omistajille ja erityisesti suurille sijoittajille vastuullisuuden, esimerkiksi sijoituskohteiden hiili-intensiteetin ja siihen liittyvän riskin, seurannasta on jo tullut arkea. Vastuullisen sijoittamisen paremmista tuotoista kertyy myös koko ajan lisätodisteita. Nyt nähty maailman merkittävimpien yritysten johdon julkinen, vahva sitoutuminen vastuullisuuteen nostaa vastuullisuuskeskustelun uudelle tasolle. Ei ole varmastikaan liioiteltua väittää, että vastuullisuus on viimeistään nyt edellytys kannattavalle liiketoiminnalle.

Suomessa on haluttu sitoutua rohkeasti ympäristöasioihin ja vastuullisuuteen. Nykyinen laajasti läpi yhteiskunnan jaettu tahtotila tukee näiden markkinoiden kasvua.

Keskuskauppakamarin uusi vastuullisuuslautakunta on saanut tehtäväkseen tuoda suomalaisille vastuullisuustyöhön sitoutuneille yrityksille käyttöön uusi vastuullisuusjärjestelmä ja -sertifikaatti, jolla voi kertoa oman yrityksen sitoutumisesta vastuullisuuden kehittämiseen. Ensimmäisenä on lähdetty liikkeelle ilmastokysymysten osalta. Syksyn aikana määritellään säännöt, joihin sitoutumalla yritys saa oikeuden vastuullisuuslautakunnan myöntämän ilmastomerkin käyttöön. Tämän jälkeen tartutaan ihmisoikeuskysymyksiin, ja sen jälkeen laajemmin sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen.

Keskuskauppakamari aloittaa syksyllä vastuullisuusjärjestelmästä kiinnostuneille yrityksille koulutustilaisuuksia järjestelmään ja sen käyttöönoton eri puolilla Suomea.

Hanna-Leena Pesonen
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani ja yritysten ympäristöjohtamisen professori
Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan puheenjohtaja