Vientiosaajien opit kansainvälistymisen alkutaipaleella olevien yritysten käyttöön

Uskalla kansainvälistyä - keskisuomalaiset vientiosaajat kertoivat paneelikeskustelussa kokemuksiaan kansainvälisiltä markkinoilta. Kv-aamupalan äärellä käytiin kahden tunnin aktiivinen keskustelu kansainvälistymisen esteiden poistamisesta, tuotteen, kumppanin ja kulttuurierojen merkityksestä bisnekselle. Eri toimialoilla ja kohdemarkkinoilla toimivien paneelikeskustelijoiden joukosta kuului läpi vahva asiantuntemus ja mahtavat tarinat kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä.

Mielenkiintoisia keskusteluja herätti muun muassa kansainvälistymisen strategia. Jyväskylän kauppakorkeakoulun professori Tanja Leppäaho kertoi perehtyneensä tutkimuksessaan strategian ja sattuman vaikutukseen pk-yritysten kansainvälistymisessä. Aihe innosti keskustelemaan, kuinka suunnitelmallista yritysten kansainvälistyminen tyypillisesti on. Nähtiin, että sekä luodulla kansainvälistymisstrategialla että sattumalla on paikkansa kansainvälistymisessä. Tyypillisesti yritykset tutustuvat kohdemarkkinoihin huolella, mutta joskus hyvä kontakti esimerkiksi alan messuilta saattaa tuoda kiinnostavan avauksen markkinoille, jonne ei ollut suunniteltu lähdettävän. Sampo-Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja Pekka Karhumäki summasi yhteen, että yritykselle, jotka kartoittavat taustat ja opiskelevat markkinat, onnikin potkaisee herkemmin.

Yhtenä kansainvälistymisen kriittisenä tekijänä nähtiin tuotteen valmiusaste. Voiko kansainvälisille markkinoille mennä kehitysvaiheessa olevalla tuotteella? Puntarissa ovat potentiaalisesti saavutettu kilpailuetu tai menetetty asiakas ja/tai markkina. Keskustelijat korostivat sitä, että asiakkaalle on kerrottava tuotteen olevan vielä kehitystyön alla ja tuotteen kehittämiseen halutaan saada palautetta juuri kyseiseltä asiakkaalta. Jykesin yrityskummi ja telekommunikaatioalan asiantuntija Raimo Saarinen nosti esille, että asiakas samalla sitoutuu tuotteeseen, koska on päässyt osaksi tuotteen kehitystyötä.

Oikean kumppanin löytäminen ja verkottuminen paikallisesti nähtiin myös avainasioina kansainvälistymisessä. EduCluster Finland Oy:n toimitusjohtaja Jan-Markus Holm nosti esille virallisten tahojen, kuten edustajistojen, vaikuttavuuden sopimusneuvotteluissa. Paneelissa korostettiin myös viikoittaisen kommunikaation merkitystä ulkomaisiin tytäryhtiöihin sekä kumppaneihin. Hyvä kommunikaatio takaa, että yritykset tekevät töitä yhteisten tavoitteisen eteen ja etsivät yhdessä ratkaisua ongelmatilanteissa.

Vientiosaajien opit kansainvälistymiseen:
• Ihmiset tekevät ihmisten kanssa töitä - kansainvälisessä liiketoimintaympäristössäkin
• Ole rohkea, älä pelkää kulttuurieroja, sillä niitä usein liioitellaan
• Panosta kasvokkain tapaamisiin - ne koetaan kv-ympäristössä tärkeiksi
• Etsi hyvät kumppanit ja verkostoidu myös paikan päällä
• Panosta tuotteeseen ja tarjouksien tekemiseen

Paneelissa keskustelivat EduCluster Finland Oy:n toimitusjohtaja Jan-Markus Holm, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori ja yksi Globale Oy:n perustajista Tanja Leppäaho, Suomen Yrityskehitys Oy:n senior advisor Kari Lappalainen, Sampo-Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja Pekka Karhumäki sekä Jykesin yrityskummi-verkoston Arvo Kerajärvi ja Raimo Saarinen. Tilaisuutta moderoivat Smartius Oy:n toimitusjohtaja ja Keski-Suomen kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Paula Saarenpää ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykesi Oy:n kasvu- ja kansainvälistymistiimin vetäjä Tero Rautiainen. Tilaisuus järjestettiin Keski-Suomen talolla yhteistyössä Keski-Suomen kauppakamarin ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toimesta.