Viestintä valiokuntaan

Viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suvi Vuojolainen.

Keski-Suomen kauppakamarin historian ensimmäisen Viestintävaliokunnan tuore puheenjohtaja Suvi Vuojolainen kertoo, miksi Viestintävaliokunta on perustettu ja millaisia tavoitteita ja odotuksia puheenjohtajalla on tulevalle toiminnalle. Viestintävaliokunnan perustana on Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen valistunut näkemys viestinnän strategisesta merkityksestä yritysten, organisaatioiden ja alueiden kehittämiselle. Lue puheenjohtajan blogista!

Uudet Keski-Suomen Kauppakamarin valiokunnat on julkistettu ja sen myötä syksyllä aloittaa myös historian ensimmäinen Viestintävaliokunta, johon minut on valittu puheenjohtajaksi. Kyseessä on arvostettu ja vaativa luottamustehtävä, jota lupaan hoitaa pieteetillä. Kiitos luottamuksesta!

Viestintävaliokunnan perustana on Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen valistunut näkemys viestinnän strategisesta merkityksestä yritysten, organisaatioiden ja alueiden kehittämiselle. Hallitus katsoi, että kauppakamarimme on tärkeää olla mukana viestinnän muutoksessa. Jokaisella meillä on tarve viestiä paremmin ja viestintäympäristömme sekä alan vaateet kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti, kiihtyvällä tahdilla.

Viestintäalan ammattilainen on todellinen moniosaaja

Viestintäalan ammattilaisen on oltava vahva verkostoituja ja suhdehallinnan taitaja. Kyky rakentaa ja ylläpitää hyviä suhteita on arvokasta ja siihen tarkoitukseen viestintävaliokunta on erinomainen foorumi. Jaetaan tietoa, opitaan toisilta ja tehdään yhdessä.

Meidän tulee pystyä tunnistamaan ja vastaamaan nopeasti muuttuviin trendeihin, kriiseihin ja mahdollisuuksiin. Tämä vaatii strategisen ajattelun, ongelmanratkaisun, joustavuuden ja muuttuvien tilanteiden sopeutumiskykyä. Myös kyky oppia uutta jatkuvasti ja kehittää omaa osaamistaan on keskiössä.

Yksi keskeinen osaaminen viestintäalalla on vahva ymmärrys digitaalisesta viestinnästä. Digitalisaation, sosiaalisen median ja teknologisten edistysaskelten myötä viestintä on muuttunut monimutkaisemmaksi ja monikanavaisemmaksi. On tärkeää olla perillä uusimmista teknologisista trendeistä ja työkaluista, kuten tekoälystä, automaatiosta ja analytiikasta, jotka voivat tukea viestintästrategioiden suunnittelua ja toteutusta.

Toinen tärkeä osaamisalue on kyky tuottaa relevanttia ja vaikuttavaa sisältöä. Tulee osata kohdentaa viestintää eri kohderyhmille ja kanaviin, ja luoda sisältöä, joka herättää kiinnostuksen ja sitouttaa yleisön. Myös kyky analysoida ja hyödyntää dataa sisällön optimoinnissa on arvokasta.

Lopuksi ehkä yksi tärkeimmistä, vastuullisuus. Viestintäalan ammattilaisen tulee olla eettisesti ja monikulttuurisesti tietoinen. Organisaatioiden ja yritysten toimintaympäristöt ovat yhä enemmän globaaleja, joten viestintäammattilaisen on ymmärrettävä eri kulttuureja ja osattava viestiä sen mukaisesti. Eettisten periaatteiden noudattaminen on tärkeää ja vastuullisuuden vaatimukset tulevat vain kasvamaan sekä viestien vastaanottajien että lain pykälien näkökulmista.

Keski-Suomi on verkostoitumisen paalupaikka

Saimme hiljattain Suomen Yrittäjien julkaiseman Elinvoimabarometrin tulokset. Maakuntamme pärjäsi erityisen hyvin koulutuspalveluiden ja osaavan työvoiman saatavuudessa, myös verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja johtaminen ovat hyvällä tasolla. Kehittämistä on erityisesti saavutettavuudessa, rakennetun ympäristön houkuttelevuudessa sekä pienten ja isojen yritysten yhteistyössä. Myös matkailuun sekä kulttuuripalveluihin tarvitaan potkua. Keski-Suomi sijoittuu yrittäjien arvion mukaan kymmenenneksi kokonaiselinvoimaa arvioitaessa. Sijoitus voisi olla paljon parempikin, sen pitäisi olla. Verkostoituminen ja yhdessä tekemisen kulttuuri näkyvät myönteisinä barometrissa. Siinä on hyvä pohja kehittämiselle.

Meiltä toivotaan etunojaa tulevaisuuden viestintäratkaisujen havainnoimiseen ja tiedon välittämiseen jäsenistölle. Sen lisäksi meidän kannattaa miettiä alueen veto- ja pitovoimatekijöitä, ja kuinka voimme niihin viestinnän avulla vaikuttaa. Näihin toiveisiin ja tavoitteisiin pystymme varmasti vastaamaan – yhdessä! Tuskin maltan odottaa.

Lämpimät onnittelut kaikille Viestintävaliokuntaan valituille, meillä on valtavan ammattitaitoinen ja osaava porukka kasassa, syksyllä nähdään!


Suvi Vuojolainen

Viestintävaliokunnan puheenjohtaja