Vinkit yrittäjän talouden ja hyvinvoinnin kunnossapitoon

Taloudenhallinta ja työhyvinvointi ovat kaksi keskeistä asiaa onnistuneessa yritystoiminnassa. Kokosimme blogiin vinkit Yrittäjä – huolehdi itsestäsi ja taloudestasi -tilaisuudesta. Koulutuspäivän järjestivät yhteistyössä DHS Oy Audit Partners, Crowe Horwath, Keski-Suomen Yrittäjät, Keski-Suomen kauppakamari, Asianajotoimisto Pajala Ky, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Fennia ja Kylpylähotelli Peurunka.

Yrittäjän henkilökohtainen vakuutusturva


Yrittäjä kokee arjessa monenlaisia haasteita. Yllättäviä käänteitä voivat olla sairastuminen tai tapaturma, kuolema tai avioero. Noin 90 % tapauksista työkyvyttömyyden ja kuolemantapaukset aiheuttaa sairaus, ei tapaturma. Näihin seikkoihin on syytä varautua oikeanlaisella vakuutuksella. Jos yrittäjällä on isot lainat, kannattaa nekin vakuuttaa. Näiden lisäksi on pidettävä huoli siitä, että YEL-vakuutus on oikealla tasolla, sillä se vaikuttaa olennaisesti niin sairauspäivärahaan kuin eläkkeeseen. Eläkevakuutusyhtiöstä neuvotaan esimerkiksi sairauspäivärahan hakemisessa.

Työhyvinvointi muodostuu perusasioista


Hyvinvointi koostuu niinkin yksinkertaisista asioista kuin oikeanlaisesta syömisestä, riittävästä nukkumisesta ja liikkumisesta. Nukkuminen on tämän hetken trendi. Vain harvalle alle kuuden tunnin unet ovat riittävät. Palauttavat hetket työpäivän aikana parantavat työkykyä. Eläkevakuutusyhtiön Elon Yrittäjämittarin mukaan tulevaisuuden menestyksen ja oman hyvinvoinnin kannalta oman osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi.

Resilienssillä katsotaan olevan yhteys työhyvinvointiin. Resilienssi on taito, jonka voi oppia ja jolla on merkitystä työhyvinvointiin. Se on menestymistä vastoinkäymisissä, kykyä toimia elämän vaikeissa hetkissä ja sopeutumista. Se on myös joustamista, joustavuutta ja kokeilukykyä. Resilientti ihminen uskoo siihen, että elämä kantaa vaikeista tilanteista huolimatta. Se käsittää myös epävarmuuden sietämistä ja toiveikkuutta.

Henkilöyhtiö vai Oy – palkkaa vai osinkoa?


Verotuksen kannalta merkittävä kysymys on se, kuinka paljon osakkaat voivat jättää varoja yhtiöön kasvattamaan nettovarallisuutta, jos toimitaan osakeyhtiömallissa. Mikäli osakkaiden ansiotulo-osuus on jatkuvasti suuri tai yhtiön verotettava tulo vaihtelee merkittävästi tilikausien välillä, on verotuksellisesti järkevää harkita henkilöyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi.

Miten yrityksessä otetaan varoja ulos? Yksityisenä se on joustavaa, osakeyhtiössä taas on mietittävä, nostaako palkkaa vai osinkoa. Jos liiketoiminta sisältää riskejä tai vaihtelee, on syytä valita yhtiömuodoksi osakeyhtiö, sillä henkilöyhtiöiden vastuunalaiset vastaavat yritystoiminnasta henkilökohtaisesti. Henkilöyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen, vaan yrityksen tulos verotetaan yhtiömiesten tulona. Eri tulonlähteet verotetaan erikseen. Esimerkiksi jos jonkin tulolähteen tulos on tappiollinen, vahvistetaan kyseiselle tulolähteelle tappio. Jos yhtiön tuloskehitys on positiivinen, palkka vähentää yhtiön maksamaa veroa.

Yrittäjän osakassopimus ja avioehto


Onko oikein, jos erotilanteessa tai kuolemantapauksessa lapsen puoliso saa puolet yrityksestä? Testamentilla voi vaikuttaa avioehdon omaisesti lapsen puolison osuuteen perinnöstä, jos lapsella ei ole avioehtoa. Yleisesti avioehto voidaan tehdä myös vain avioeron varalle. On syytä tehdä osakassopimus, jos yhtiössä osakkaita on enemmän kuin yksi. Toisilla osakkailla on lunastusoikeus, ellei läheisille ole tehty testamenttia osakassopimukseen.

Käypä hinta, veroilmoitus ja vähennykset


Vuokrauksesta taikka ostosta tai myynnistä osakkaalta yritykselle tai yritykseltä osakkaalle on huomioitava tavaran, asunnon tai veneen käypä hinta. Esimerkiksi talokaupoissa on käytettävä ulkopuolista kiinteistönvälittäjää arvonmäärittelyssä, muuten voi joutua maksamaan jälkiveroa. On myös muistettava, että verottaja ei tunne tunnearvoa, eikä siksi hinta voi olla käypää hintaa korkeampi.

Veroilmoitus kannattaa täyttää huolellisesti ja hyödyntää vähennykset. Tavallisia vähennyksiä ovat matkakulut, työhuonevähennys, ammattikirjallisuus ja -lehdet, työvälineet, koulutusmenot ja eläkevakuutus. Vähennyksiä ei myönnetä niin sanotuista elantomenoista eli edustusvaatteista, työkengistä ja virkistysmatkoista.

Henkilökohtaiset palkkiot, kuten kokous-, luento- tai hallituspalkkiot tai muusta luottamustoimesta saatu palkkio laitetaan verokortille. Esimerkiksi konsultoija, joka on kyseisen yrityksen hallituksen jäsen, ei saa laittaa konsultointia laskulle, sillä se kuuluu hallituksen jäsenen tehtäviin. Palkkio verotetaan siten henkilökohtaisen verokortin mukaan.

Lisää tietoa verotukseen saa Työkaluja yrittäjän verotuksen ennakoimiseen -koulutuksesta 21.2.2016 12.00-17.30. Koulutuksessa käydään läpi mm. miten rahoitat yrityksesi toimintaa eri tilanteissa, miten eri tilanteissa voitot kannattaa tulouttaa yrityksestä sekä mitä verotuksessa voi vähentää. Kouluttajina toimivat Crowe Horwath | DHS Oy Audit Partnersin kokeneet asiantuntijat Arto Saarinen, KHT ja veroasiantuntija Kirsti Yli-Halla, veroasiantuntija sekä Mari Pöytäkangas, HT. Lisätietoa