Vuokrasopimuksen järjestely vuokralaisen maksukyvyttömyystilanteessa

Kuvituskuva: Pexels

Ajankohtaisessa blogissa käydään lyhyesti läpi eri vaihtoehtoja tilanteessa, jossa vuokralaisena oleva yritys on joutunut maksuvaikeuksiin eikä kykene suorittamaan vuokraansa sovitussa aikataulussa.

Vuokrasopimuksen ehtojen uudelleenneuvottelu

Vuokranantajalla ei ole velvoitetta alentaa vuokraa koronavirusepidemian vuoksi. Suositeltavaa kuitenkin on, että vuokranantajat sopivat vuokralaisten kanssa maksujärjestelyistä, mikäli tämä vain on mahdollista. Finanssivalvonnan pääomavaatimusten keventämisen myötä pankit ovat tarjoutuneet myöntämään lyhennysvapaita lainoihin, mikä voi mahdollistaa joustavien ratkaisujen tarjoamista myös vuokralaisille.

Jos vuokrasuhde päättyy nyt pandemian aikana, voi uuden vuokralaisen löytäminen olla tavanomaista vaikeampaa. Tämän johdosta kannustamme kaikkia vuokranantajia ja vuokralaisia tarpeen vaatiessa neuvottelemaan sopimustensa ehdoista ja maksujärjestelyistä, mikäli se vain on mahdollista. Tätä voidaan pitää kaikkien osapuolten etujen mukaisena.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Jos uudelleenneuvottelu ei kuitenkaan ole mahdollista, on vuokrasopimus mahdollista irtisanoa tai tiettyjen edellytysten täyttyessä purkaa.

Vuokrasopimus voidaan irtisanoa liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Määräaikaiseksi sovittua vuokrasopimusta ei voida koronaepidemian johdostakaan irtisanoa vastoin sopimuksen ehtoja. Kuitenkin, mikäli vuokralaisena oleva yritys on yrityssaneerauksessa, voi vuokralainen irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sopimuksen kestoa tai irtisanomista koskevien ehtojen estämättä.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli vuokralainen laiminlyö velvollisuuttaan maksaa vuokraa joko alkuperäisessä tai uudelleenneuvottelussa vuokrasopimuksessa sovitusti, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ja vaatia vahingonkorvausta vahingosta, joka tälle sopimuksen purkamisesta aiheutuu.

Vuokranantaja on annettava vuokralaiselle kirjallinen purkuilmoitus, josta ilmenee purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisajankohta, mikäli sopimuksen ei haluta purkautuvan heti ilmoituksen antamisen jälkeen. Purkamisilmoituksena toimii myös sellainen haaste, jossa vuokrasuhdetta vaaditaan purettavaksi. Mikäli päädytään purkamiseen kanneteitse, voidaan samassa yhteydessä vaatia erääntyneitä vuokria, vahingonkorvausta ennenaikaisesta sopimuksen päättymisestä sekä vuokralaisen velvoittamista häädön uhalla luovuttamaan tilat vuokranantajan hallintaan. Tässä yhteydessä voidaan harkita tarvittaessa myös turvaamistoimihakemuksen tekemistä saamisten turvaamiseksi.

Mikäli vuokralainen on asetettu konkurssiin, eikä konkurssipesä ole vuokranantajan asettamassa määräajassa ilmoittanut ottavansa vastatakseen vuokrasopimuksesta konkurssin alkamisen jälkeen aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus. Vaikkei konkurssipesä ottaisi velvollisuuksia vastattavakseen, on se silti vastuussa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran maksamisesta siltä ajalta, kun se käyttää huoneistoa.

Lisätietoja yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelystä löytyy esimerkiksi konkurssiasiamiehen toimiston sivuilta:
https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssimenettely/yrityssaneerausmenettely.html
https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssimenettely.html

Anni Halinen, Oikeusnotaari, Asianajotoimisto WINLAW Oy