Yhdessä tekemisen voimaa jo 85 vuotta

Metsä, siihen liittyvä teollisuus ja kasvu ovat niin meille kuin koko suomalaiselle yhteiskunnalle arvokkaita asioita. Keski-Suomen kauppakamari istuttaa kotimaakuntaansa 85 puun taimea, yhden jokaisen toimintavuotensa kunniaksi. Se on pitkä ikä organisaatiolle.

Kauppakamarit ovat olemassa jäseniään varten. Keski-Suomen kauppakamarin tärkein tehtävä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen. Se on jäsenten palvelemista ja jatkuvaa työtä, joka ei koskaan tule valmiiksi. Teemme töitä, jotta jollain aikavälillä jokainen jäsen hyötyisi omasta kauppakamaristaan.

Maakunta elää lähes 600 jäsenyrityksemme työstä. Tietyt alat ja yritykset voivat olla eri aikoina vahvemmin esillä, mutta kaikki tekeminen, joka turvaa ja vie eteenpäin hyvinvointia Keski-Suomessa, on arvokasta. On hienoa, että täältä löytyy vastauksia muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Täällä pystytään maailmanluokan suorituksiin.

Metsä ja metalli ovat edelleen Keski-Suomen elinkeinoelämän tukijalat. Maailma muuttuu ajan myötä ja tilanteet toimialoilla vaihtelevat. Kauppaa ja palveluita tarvitaan ajasta riippumatta. Osaamiseen perustuva liiketoiminta on aina muodissa.

Uskallusta muuttua, tahtoa tehdä töitä

Keski-Suomen kauppakamarin toiminta on laajentunut ja vastannut hienolla tavalla haasteisiin, joita muuttuva toimintaympäristö on nostanut esiin. Toimiin on tartuttu pelkäämättömästi, mistä vaikkapa Kasvu Open ja matkailun hallituksen työ ovat erinomaisia esimerkkejä. Tässä maakunnassa on uskallusta muuttua ja tahtoa tehdä töitä.

Perusteollisuus kehittyy ja on jo kehittynyt valtavasti. Sitä arvostetaan ja tarvitaan Keski-Suomessa. Teollisuus on tärkeä ja pysyvä osa suomalaista yhteiskuntaa. Esimerkiksi Metsä Fibren investointia Äänekoskelle tuskin ei olisi tullut, jos pohjalla ei olisi toimivaa perusteollisuutta sekä sen myötä rakentunutta infraa ja ymmärrystä.

Kulunut vuosi on ollut vaikea koko Euroopassa. Taloudelliset vaikeudet ja sotilaallinen konflikti näkyvät myös Suomessa. Kotimaan asioiden hoitamisessa on parantamisen varaa.
Vaalien jälkeiseen aikaan latautuu paljon odotuksia. Toivon, että uusi hallitus tekee elinkeinoelämän nostamiseksi kaiken, mikä on heidän käsissään. Jos asiat tehdään samalla tavalla kuin ennen, saadaan aikaan korkeintaan sitä mitä ennenkin on saatu.

Yhdessä olemme vahvoja

Keski-Suomen kauppakamari on aktiivinen ja eteenpäin katsova kamari. Jäsenten asioita edistää huipputason tiimi. Ilmapiiri ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat hyvällä tasolla. Joka kerta kauppakamarilla käydessäni koen virkistyväni.

Arvostan kauppakamarien toiminnassa erityisesti työtä verkostojen rakentamiseksi. Keski-Suomessa tämä työ on aitoa. Esimerkkinä Keski-Suomen kauppakamarin saumaton kumppanuus Keski-Suomen Yrittäjien kanssa. Kukaan ei pysty tekemään kaikkea yksin, mutta yhdessä olemme vahvoja.

Omassa elämässäni tämä vuosi on muutosten vuosi. Siirryn kesän lomien jälkeen eläkkeelle ja vuoden lopussa jätän myös Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtajan tehtävän seuraajalle. On ollut ilo toimia tämän kauppakamarin puheenjohtajana.

Tähän aikaan liittyy vahva dynaamisuus ja eteenpäinkatsominen. Puheenjohtajalla on oltava tiivis tuntuma yritysten todellisuuteen ja työelämään. Toivon, että hyvä vire jatkuu ja että kauppakamari pystyy muotoutumaan jatkossakin siihen muotoon, jota aika ja asiat edellyttävät.

Keijo Manner
Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja