Yrittäjät, auttakaa elinkeinopolitiikkaa muutoksessa

Tämä on kutsu. Keskisuomalaisten yritysten ja kuntien edustajat sekä elinkeinopolitiikasta kiinnostuneet ovat tervetulleet Parempi johtaa hyvin -seminaariin pohtimaan kuntien ja yritysten yhteistyötä.

Palvelu- ja aluerakennevaliokunta haluaa nostaa keskusteluun kuntien ja yritysten yhteistyön sekä saada aikaan vahvempaa yritysmyönteistä virettä kuntapuolella. Yritykset ovat kunnille arvokkaita. On kaikkien etu, että yritysten toimintaympäristö ja toiminnan edellytykset ovat kunnossa. Lokakuun 7. päivän seminaari on erinomainen tilaisuus tuoda esille näkökulmia, toivomuksia ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Uudenlaisia tapoja yritysten tukemiseen

Viime vuonna saimme lukea Honkarakenteen tuotannon keskittämisestä Karstulaan. Päätöksen taustalla kunnalla oli olennainen rooli. Karstula rakennutti tehdaskiinteistön alueen merkittävälle työllistäjälle. ELY-keskus oli mukana investointiavustuksella. Nyt Karstulasta lähtee maailmalle vuosittain 1 500 hirsitaloa. Satakunta ihmistä sai töitä.

Tapaus on erinomainen esimerkki siitä, kuinka nopea päätöksenteko ja hyvä yhteistyö edistävät niin kunnan kuin yrityksen asioita.

Toinen esille nostamisen arvoinen tapaus on Äänekosken biotuotetehtaan valmistelu. Tässä vaiheessa kunnalla on siinä iso rooli, samoin kuin ELY-keskuksella ja Aluehallintovirastolla. Äänekoskella tehdään nyt asioita suomenennätysvauhtia, jotta hanke toteutuisi.

En voi väittää, että aina asiat sujuvat yhtä hyvin. Julkisessa taloudessa eletään niukkoja aikoja. Näyttää, että kuntien resursseja vähennetään roimasti elinkeinopolitiikan alueelta. Se tuntuu virheeltä. Juuri nyt kuntien tulee tehdä voimakkaasti töitä yritysten hyväksi. Siihen on löydettävä uudenlaisia toimintatapoja.

On etsittävä tai luotava vaikka tyhjästä olennaiset kehittämisen tavat ja vietävä niitä eteenpäin. On rohkaistava yrittäjiä työssään ja tuettava heitä mahdollisuuksien mukaan. Eri toimijoiden välinen sujuva vuoropuhelu on tässä työssä välttämätöntä.

Kuntien elinvoima nousee yritysten menestyksestä

Kunnanvaltuustojen ja -hallitusten olisi hyvä muistaa yrittäjävaikutusten arviointi jokaista päätöstä tehdessään. Olennainen kysymys on, mitä tämä päätös tarkoittaa kunnan nykyisille ja tuleville yrittäjille.

Kuntien elinvoima ja kasvu kumpuaa yritysten menestyksestä: verotuloista, työpaikoista, aktiivisuudesta ja alueen vetovoimaisuudesta. Esimerkiksi työllisyystilanteen ratkaisemiseksi kestävällä tavalla ei ole olemassa parempaa keinoa kuin uusien työpaikkojen luominen. Yritysten toimintaedellytyksillä on yhteys hyvinvointiin.

Hyvää johtamista tarvitaan nyt puolin ja toisin. Olen varma, että yritysten edustajat ja kuntajohtajat voivat oppia toisiltaan. Yritykset ovat muutosjohtamisen konkreettisia osaajia. Elinkeinoyhtiöissä ja kunnissa uudistuminen on lähitulevaisuuden asia. Eiköhän nosteta asia pöydälle seminaarissa? Olen itse paikalla koko aamupäivän. Yhteyttä minuun ja myös muihin valiokuntalaisiin saa ottaa koska tahansa.

 Juha S. Niemelä, puh. 050 500 3681
Palvelu- ja aluerakennevaliokunnan puheenjohtaja, Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja

Parempi Johtaa Hyvin – kuntapäättäjät kohtaavat 7.10. klo 8.30–11.30 Kylpylähotelli Peurungassa. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumisen tämän linkin kautta syyskuun aikana.