Yritysosto on investointi

Jos yhtiön ambitiona on kasvaa ja luoda lisäarvoa, kysymys ei ole siitä, pitäisikö epäorgaanisen kasvun olla keinovalikoimassa - Sen on pakko olla.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, miten COVID:n myötä entisestään voimistuva digitalisaatio vaikuttaa ihmisten ja yritysten toimintaympäristöön. Esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen kehittyminen tuo mukanaan uusia liiketoimintamalleja, jotka ravistelevat kokonaisia toimialoja.

Yritykset kohtaavat globaalin kilpailun, jossa suurimmatkin instituutiot joutuvat luomaan nahkansa uudelleen pysyäkseen vauhdissa mukana. Yritysjohdolta edellytetään uudenlaista ajattelutapaa. Jos yritysostot eivät ole keinovalikoimassa, yritys rajaa itseltään huomattavan osan vaihtoehtoisista poluista toteuttaa strategiaansa.

Kestävää kasvua ei ole mahdollista saavuttaa ajopuun lailla ajelehtivana tukkina. Kasvajan rooli on valinta. Kilpailu on kovaa nyt ja tulevaisuudessa, eikä orgaaninen kasvu enää yksin riitä. Ilman epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksien tunnistamista ja päätöstä kasvaa yritysostoin, olet todennäköisesti osa jonkin toisen yrityksen kasvustrategiaa potentiaalisena yritysostokohteena.

Kuitenkin huomattava osa yritysostoista tutkitusti epäonnistuu. Esitetyt epäonnistumisprosentit vaihtelevat selvitysten mukaan 50–90 %:n välillä. Korkeat epäonnistumisluvut herättävät kysymyksiä. Miksi yrityskauppoja syntyy, jos onnistumisen mahdollisuus on lähes sattumanvarainen? Mitä epäonnistumisella tarkoitetaan? Entä onnistumisella?
Täyttääkö yli puolet yritysostoista täydellisen katastrofin tunnusmerkit? Missä kulkee onnistumisen ja epäonnistumisen välinen raja? Millä perusteella ja minkä ajan kuluttua yritysosto voidaan
tuomita epäonnistuneeksi?

Yrityksen investoinnit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin investointeihin. Valtaosa yritysten tekemistä investoinneista on sisäisiä investointeja, joiden avulla yritys pyrkii kasvamaan orgaanisesti. Työntekijän rekrytointi, tuotteen kehittäminen tai tuotantolinjan rakentaminen ovat kaikki esimerkkejä sisäisistä investoinneista. Yrityksen kasvaessa epäorgaanisesti eli yritysostoin puhumme ulkoisista investoinneista.

Investointeihin liittyy aina riskejä. Myös yrityskauppoihin, jotka ovat investointeja mitä suuremmissa määrin. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Korkeampi riski edellyttää korkeampaa tuottopotentiaalia.

Ostokohteen arvonmääritys rinnastuu yritysten tavanomaisessa liiketoiminnassa tekemiin investointilaskelmiin. Vasta kun ymmärrämme yritysostojen investointiluonteen ja investointien
roolin omistaja-arvon luonnissa, voimme arvioida epäorgaanisen kasvun järkiperäisyyttä. Se, julistetaanko tehty yritysosto epäonnistuneeksi vai onnistuneeksi, riippuu yksinomaan siitä, loiko vai tuhosiko se omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä.

Yritysoston onnistumista ei voi arvioida ennen kuin ostaja tuntee oman yrityksensä arvon. Useassa tapauksessa näin ei ole. Tunnetko sinä yrityksesi arvon? Yritystoiminnan tähdätessä osakkeenomistajan omistuksen arvon kasvamiseen, olisi kummallista, jos omistaja ei seuraisi säännöllisesti sen kehittymistä. Kannustan jokaista omistajaa seuraamaan jatkuvasti omistuksensa hypoteettisen arvon kehittymistä. Pörssiyhtiöiden arvo on selvitettävissä vaivattomasti kurssinoteerauksista. Listaamattomissa yhtiöissä arvonmääritys edellyttää sen sijaan usein asiantuntijan puoleen kääntymistä. Osaavalle omistajalle on tunnusomaista, että hän tuntee yrityksensä arvon.

Kilpajuoksu eri toimialoilla on niin kovaa, että jos haluat pysyä mukana, orgaaninen kasvu ei monissa tapauksissa riitä. Pitää olla mukana yritysjärjestelyissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Jolloin kyse on siitä, pysytkö mukana pelissä vai et. Äärimmilleen vietynä joudut tekemään valinnan siitä, ostatko vai tuletko ostetuksi.


Muistilista yritysostoin tehtävään hallittuun omistaja-arvon kasvuun

1. Merkittävä osa yritysostoista epäonnistuu (noin 2/3 -osaa).
2. Onnistumista ei yksin määrittele taloudellinen performanssi, vaan toisaalta strateginen onnistuminen.
3. Yritysosto on onnistunut, jos sen avulla onnistutaan luomaan omistaja-arvoa, sen sijaan, että osakkeen omistajan omistuksen arvoa tuhottaisiin.
4. Jotta onnistumista voidaan arvioida, tuleekin omistajan tuntea ensin oman yrityksensä arvo. (Hyvän omistajan tunnusmerkki)
5. Onnistumisen mittaaminen edellyttää tarkkojen ja mitattavien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamista (tämä usein unohtuu – vielä harvemmin mitataan jälkikäteen).
6. Yrityksen arvo kasvaa yhtiön kasvustrategian mukaisilla investoinneilla.
7. Esimerkiksi investointi uuteen toiminnanohjausjärjestelmään tai tuotantolaitokseen on sisäinen investointi (epäonnistumisprosentti tyypillisesti 30-40 %), yritysosto on ulkoinen investointi (epäonnistumisprosentti luokkaa 50- 70 %).
8. Investoinnille tulee asettaa sitä suurempi tuotto-odotus, mitä suurempi riski siihen liittyy.
9. Jokainen yrityskauppa epäonnistuu todennäköisesti jonkin yksittäisen tavoitteen osalta joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.
10. Kilpailu on kovaa nyt ja tulevaisuudessa, eikä orgaaninen kasvu enää yksin riitä.
11. Pääomasijoittajat ovat jo pitkään kasvattaneet portfolioyhtiöidensä arvoa yritysostojen avulla. Myös teollisilla toimijoilla olisi paljon opittavaa pääomasijoittajilta.
12. Ilman epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksien tunnistamista ja päätöstä kasvaa yritysostoin, olet todennäköisesti osa jonkin toisen yrityksen kasvustrategiaa potentiaalisena yritysostokohteena. Osta tai tule ostetuksi!

Antti Liimatainen
Senior Advisor
Eversheds Asianajotoimisto Oy | Eversheds Attorneys Ltd


Juttu on julkaistu alun perin Syyskuun 2021 Kauppakamari-lehdessä.


Maksuton neuvontapalvelu jäsenille

Jäsenemme saavat maksutonta neuvontaa esimerkiksi laki-, talous-, vero- ja työsuhdeasioissa. Voit lähettää kysymyksesi neuvonta@kskauppakamari.fi tai ottaa suoraan yhteyttä neuvontapalvelukumppaneihimme.