Yrityssaneeraus. Konkurssi. Uhkia ja unettomia öitä vai mahdollisuuksia ja tulevaisuutta?

Asianajaja Petri Anttila, WinLaw

Yrityksen rahat lähes loppu? Mitä tehdä?

Yrityksen talousvaikeudet ovat edelleen viime vuosina kasvaneet, ainakin jos on uskominen uutisointia.
Yrityksen uhkaava maksukyvyttömyys voi aiheuttaa yrittäjässä unettomia öitä, epätoivoa ja muita negatiivisia tunteita liittyen omaan yritystoimintaansa, jonka kasvattamiseen on käytetty lukemattomat tunnit omia henkisiä ja fyysisiä voimavaroja sekä aikaa. Usein yritystoiminnan vaikeudet ovat nähtävissä jo varhaisessa vaiheessa, mutta halu, kyky ja jaksaminen puuttua asioihin on ymmärrettävistä syistä vähentynyt.

Tällainen tilanne voi kuitenkin kaikesta huolimatta myös olla vain murrosvaihe ja mahdollisuus pelastaa hyvän ydinliiketoiminnan omaava yritys.

Avainsana on se, että toimiin ryhdytään hyvissä ajoin ja siinä vaiheessa, jolloin pelastettavaa vielä on, sekä voimavaroja asioiden eteenpäin viemiseen.

Maksukyvyttömyysmenettelyistä apua

Lainsäädäntömme tarjoaa yritystoiminnan tilanteen korjaamiseen erilaisia välineitä; puhutaan ns. maksukyvyttömyysmenettelyistä, joita ovat esimerkiksi velkojen järjestelyt, saneeraukset ja konkurssit sekä yhtiön vapaaehtoinen purkaminen. Konkurssi on vain yksi tapa lopettaa liiketoiminta.

Hyvä olisi, että lähdetään yhdessä asiantuntijan kanssa miettimään, olisiko yritystoiminta pelastettavissa saneerauksen keinoin. Saneerauksella pyritään pelastamaan yrityksen liiketoiminta. Tällöin osiin rooliin astuu oikeuden määräämä selvittäjä, joka selvittää ja arvioi yrityksen taloudellisen tilanteen ja sen saneerauskelpoisuuden sekä laatii ehdotuksen saneerausohjelmaksi. Saneerauksen myötä yritys saa leikatut velkansa anteeksi, jos se kykenee noudattamaan laadittua saneerausohjelmaa. Saneeraus on usein sekä yrittäjän itsensä, että velkojien etu.

Konkurssi ei ole häpeä

Jos saneeraus ei ole mahdollinen, niin tällöin yritys ajautuu usein konkurssiin joko yrittäjän itsensä tai velkojan hakemana. Keskimäärin noin kuusi yritystä ajautuu päivittäin konkurssiin Suomessa, esimerkiksi vuonna 2018 pantiin vireille 2534 konkurssia. Konkurssit ovat valitettavasti Suomen julkisessa keskustelussa näkyvillä usein hyvin negatiivisessa valossa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa konkurssi uutisoidaan usein aivan toisessa valossa ja konkurssin läpikäyminen voi olla jopa meriitti.

Yhtä kaikki konkurssi on kuitenkin harvoin omaa syytä, vaan kyse on monien asioiden summasta, jotka ovat johtaneet käsillä olevaan lopputulokseen.

Tärkeintä uhkaavan maksukyvyttömyyden kohdalla on kuitenkin ryhtyä toimeen ja pyrkiä näkemään lainsäädännön tarjoamat maksukyvyttömyysmenettelyt kaikesta huolimatta mahdollisuuksina, eikä uhkina. Kun yrittäjä pystyy näissä menettelyissä säilyttämään omat arvonsa sekä toimintakykynsä, on mahdollista, että yritystoiminnan murrosvaiheesta päästään yli ja usko tulevaisuuteen säilytetään.
Tärkeintä on kuitenkin toimia ajoissa ja kohdata vaikeatkin asiat!

Kirjoittaja Petri Anttila on WinLaw:n asianajaja, joka on aikaisemmin työskennellyt useiden vuosien ajan liikejuridiikan parissa, muun muassa asianajotoiminnassa, verohallinnossa ja Patentti- ja rekisterihallituksessa. Anttilan erikoistumisalueita ovat yhtiöoikeus ja veroasiat.