Aivan uudenlaisten teknologisten kysymysten äärellä

​VTT:n laboratorioissa ja tutkimushalleissa Jyväsjärven kauniissa maisemissa tehdään työtä, joka saattaa synnyttää suuren teknologisen murroksen. Juuri nyt VTT:llä kehitetään kuumeisesti uusia kuitutuotteita ja investoidaan voimakkaasti kuitututkimusympäristön kehittämiseen. Esimerkiksi muovien korvaaminen kokonaan biopohjaisilla raaka-aineilla on lähempänä kuin arvaammekaan. Myös hiilidioksidin hyötykäytön tutkimukseen panostetaan.

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY on Pohjois-Euroopan johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö, joka tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä palveluita yrityksille ja julkiselle sektorille. Jyväskylän toimipiste perustettiin vuonna 1980 erityisesti turvetutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksen pääpaino siirtyi ajan saatossa turpeesta paperinvalmistuksen ja bioenergian tutkimukseen, ja nykyään Jyväskylän toimipisteessä on kaksi merkittävää kuidunvalmistuksen ja uusiutuvan energian tutkimusympäristöä, jollaisia ei muualta maailmasta löydy. Yksi valtion omistaman VTT:n päätehtävistä on edistää uusien teknologiainnovaatioiden syntymistä. Valtionavustus antaa vapauden ottaa välillä myös riskejä, ja tutkijat pystyvät kehittämään ideoita, joille ei välttämättä ole vielä markkinoilla kysyntää. VTT yhdistääkin uusilla tavoilla eri teknologia-alojen huippuosaamista ja auttaa yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, liiketoimintamalleja sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä. VTT:n Jyväskylän toimipisteen menestys juontaa juurensa juuri moniteknologisiin ratkaisuihin, jotka ovat herättäneet kiinnostusta myös ulkomailla.

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA ja Jyväskylän kaupunki ovat tukeneet VTT:n tutkimusta, ja myös seutukunnan muut toimijat ovat olleet aktiivisesti edesauttamassa menestystä. Yhteistyö on ollut tiivistä monien paikallisten yritysten kanssa, erityisesti Valmetin.

Tämä yhteistyö on erinomainen esimerkki toimivasta synergiasta, jonka avulla on kehitetty teollisia sovellutuksia kansainvälisille markkinoille. Vahvaa yhteistyötä tehdään myös Jyväskylän yliopiston kanssa. Esimerkiksi puukuitujen rakennetta ja reologiaa on tutkittu yhdessä yliopiston fysiikan laitoksen kanssa. VTT:n tutkimustyön tuloksena on syntynyt myös uusia yrityksiä, joista tuorein esimerkki on VTT:ltä alkunsa saanut jyväskyläläinen puukuituja langaksi muokkaava Spinnova.

MAAILMA on jatkuvassa muutoksessa, ja sen seurauksena myös VTT:n Jyväskylän toimipisteessä on siirrytty aivan uudenlaisten tutkimuskysymysten äärelle. Jyväskylän toimitiloissa tutkitaan muun muassa kaivosvesien puhdistusta, uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinkoenergian sovelluksia sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä raaka-aineena. Paperin ja kartongin tutkimuksesta on siirrytty vaahtorainausmenetelmän kehittämiseen, mikä voi muuttaa metsäteollisuuden tulevaisuuden. VTT:llä haastetaankin käsitykset siitä, mitä puukuiduilla voidaan tehdä. Pian esimerkiksi muovipakkaukset ja -komposiitit saatetaan tehdä täysin biopohjaisista ja biohajoavista raaka-aineista. Nanosellun avulla taas voidaan 3D-tulostamisessa hyödyntää 100-prosenttisesti biopohjaisia lähtöaineita. Metsäteollisuus onkin auringonnousun ala, ja VTT Jyväskylä on mukana luomassa uutta huomista.


020 722 7070
info@vtt.fi
Perustettu: 1942,
Jyväskylän toimipiste 1979
Ala: Teknologian tutkimus
www.vtt.fi
Teknologiasta tulosta –
ihmisten parhaaksi