Gradia uudistaa oppimista ja työelämää

Osaavan työvoiman saatavuus on tärkeimpiä yrityksen kotipaikan valintakriteereitä ja menestystekijöitä. Vetovoimainen ammatillinen koulutus onkin avainasemassa maakunnan menestyksessä. Koulutuskuntayhtymä uudistaa nyt voimakkaasti toimintaansa.

VUODEN 2018 ALUSTA ALKAEN Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ottaa käyttöönsä nimen Gradia, joka korvaa ao-nimen ja -tunnuksen. 12 keskisuomalaisen kunnan omistamassa Gradiassa eletään muutoinkin suuren muutoksen aikaa, kun samaan aikaan muuttuvat ammatillisen koulutuksen rahoitus ja lainsäädäntö. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Gradia on Suomen kolmanneksi suurin toisen asteen koulutuksen järjestäjä lukiokoulutuksen ja perusopetuksen kuuluessa myös koulutustarjontaan. Gradiassa opiskelee noin 23 000 opiskelijaa, joista peräti 17 000 opiskelee vuosittain työelämässä tai suorittaa tutkintoaan työn ohessa. Vaikutus maakunnan työmarkkinoihin on merkittävä.

LAAJA-ALAINEN GRADIA TARJOAA monipuolisia ja joustavia opinpolkuja räätälöidysti opiskelijan tilanteen mukaan. Lisäkoulutusta voi hakea valmistumisen jälkeen, opintoja voi limittää töiden kanssa ja tarjolla on koulutusta ensimmäistä ammattiaan opiskeleville, alanvaihtajille sekä täydennyskoulutusta tarvitseville.

GRADIAN KOTIKENTTÄ ON KESKI-SUOMI, mutta koulutuksia tarjotaan myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Yrityskoulutukset järjestetään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa ja siellä, missä työ tapahtuu. Lähtökohtana ovat yritysten tarpeet, jotka voivat liittyä rekrytointiin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen tai vaikkapa pk-yrityksen omistajanvaihdokseen. Esimerkiksi Valmetille on järjestetty rekrytoivia koulutuksia sekä henkilöstökoulutuksia kunnossapitoon, tuotteiden valmistusprosessiin ja koneistukseen. Koulutukset ovat olleet tutkintoon johtavia sekä lisä-, täydennys- ja lupakorttikoulutuksia. Samanlaista yhteistyötä tehdään useiden yritysten ja organisaatioiden, kuten Stora Enson, Kiitolinjan, Moventaksen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

GRADIA KOULUTTAA AMMATTILAISIA maakunnan toimialojen tarpeisiin. Tällä hetkellä työelämän muutos vaatii uusia osaajia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle, metsäalalle, rakentamiseen, liiketalouteen, logistiikkaan sekä kone- ja tuotantotekniikkaan. Myös valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus tuo uusia koulutustarpeita. Sote-uudistus antaa mahdollisuuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen, ja Gradiassa järjestetäänkin jo siihen painottuvaa yrittäjän ammattitutkintoa. Yrittäjyyden edistämisessä Gradia onkin Suomen kärkeä. Yrittäjänä toimiville tai yrittäjyyttä suunnitteleville on tarjolla useita käytännöllisiä koulutuksia.

SUOMALAISELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA on kysyntää myös maailmalla. Gradia on vienyt jo vuosia ammatillista koulutusta kansainvälisille markkinoille, ja vuonna 2016 se sai kokeiluluvan ammatillisten tutkintojen myyntiin. Ensimmäisen kaupan myötä koulutetaan koulunkäyntiavustajia Qatarissa. Myös Shanghaissa järjestetään liiketoiminnan opetusta, ja venäläisten metsäyhtiöiden henkilöstöä on koulutettu jo pitkään.


Oppi-Online yrityksille

040 341 5056

Perustettu: 1960, ensimmäiset oppilaitokset jo 1860-luvulla

Ala: Toisen asteen ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä taiteen perusopetus ja perusopetus

www.jao.fi (1.1.2018 alkaen www.gradia.fi)