Houkuttelevuuden lisääminen on ELY-keskuksen ykkösprioriteetti

Ratkaisukeskeisyys on Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminnassa tärkeintä. Muutoksiin pyritään aina reagoimaan niin nopeasti kuin lainsäädännön puitteissa on mahdollista.​

VIRANOMAISISTA PUHUTAAN turhan usein vain negatiivisesti. Kun asiat ovat huonosti, siitä muistetaan kyllä mainita, mutta kun kaikki rullaa normaalisti, ei keskustelunaihetta tahdo löytyä. Keski-Suomessa kuitenkin tilanne on toinen. Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen päätti pestinsä aluksi olla muutosjohtaja, joka myös teoillaan todistaa sen.

– Muutoksiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Keski-Suomessa toimitaan tarpeiden mukaan, eli ELY-keskus mukautuu siihen, mihin on tarpeita. Toki on paljon lainsäädäntöä ja byrokratiaa, mutta meillä haetaan ratkaisuja ja keinoja niiden puitteiden sisällä, jotka lainsäädäntö mahdollistaa.

KESKI-SUOMI ON jo pitkään ollut houkutteleva paikka asua, mutta käytännössä vain sadan kilometrin säteellä Jyväskylästä. Patrikainen kertoo, että pohjoisemmissa kunnissa työtä houkuttelevuuden lisäämiseksi on tehtävä paljon.

– Houkuttelevuus lähtee siitä, kun ajatellaan laajasti, mitä paikkakunnalle tuleva yritys pystyy tarjoamaan, onko osaavaa työvoimaa tai saako sitä tarvittaessa. Jos tarvitaan ulkopuolista työvoimaa, seuraavaksi mietitään asumismahdollisuudet kuntoon. Koulutusten suhteen se, miten voidaan reagoida muutoksiin, on myös avainroolissa houkuttelevuuden kannalta.

Houkuttelevuuden ja tarjolla olevien resurssien kanssa tasapainoilu on valtakunnallinen asia. Viime aikoina osaamiselle on tullut äkillistä tarvetta Keski-Suomen lisäksi esimerkiksi Turussa ja Uudessakaupungissa. Kaavoihin kangistumiseen ei Patrikaisen mukaan ole varaa, jos koko Keski-Suomi aiotaan kehittää yhtä houkuttelevaksi kuin Jyväskylä ja sen ympäristö. Hän toivoo yritysten suhtautuvan lisääntyneeseen maahanmuuttoon positiivisesti ja katsomaan omia toimintatapojaan uudestaan.

– Osaamisen pitäisi aina olla keskiössä. Maahanmuuttajien suhteen pitäisi miettiä, onko niin iso asia, osaako suomea tai edes englantia muuten kuin auttavasti. On paljon töitä, joissa kielikysymyksellä ei ole niin paljoa merkitystä.

SEKÄ TYÖNANTAJA- ETTÄ VIRANOMAISPUOLELLA tulisi Patrikaisen mukaan pyrkiä aina ratkaisuhakuisuuteen, ei takertua pykäliin kirjaimellisesti. – Säädösten ja pykälien orjallinen tuijottaminen ei johda mihinkään, vaan aina kannattaa etsiä ratkaisua mahdollisimman monen eri keinon kautta. Pitkäaikaistyöttömyys onkin ollut Keski-Suo
messa laskussa jo hyvän aikaa. ELY-keskus ja TE-toimisto tekevät paljon yhteistyötä, joka on tuottanut hyvin hedelmää. Patrikainen korostaa, että pitää löytää ne tavat ja väylät, jotka toimivat yksilökohtaisesti. ELY-keskuksen kautta voidaan ohjata yrityksiä myös hakemaan rahoitusta. – On paljon erilaisia rahoitusinstrumentteja, joilla voidaan tukea kasvun polulla olevia yrityksiä. Kuitenkin myös muu tuki on tärkeää. Kasvun edellytyksenä on se, että alueen toimijat toimivat yhdessä. Parhaimmillaan eri toimijat tukevat toisiaan.


029 502 4500
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Perustettu: 2010
Ala: Julkispalvelut
www.ely-keskus.fi
Tahto uudistua ja kehittyä ovat
Keski-Suomen valttikortteja