Karstulanseutu Oy kehittää kokoaan suurempaa Karstulan aluetta

​KEHITTÄMISYHTIÖ KARSTULANSEUTU edistää elinkeinoelämää ja sen toimintaympäristöä 150-vuotiaan Karstulan kunnan alueella palvellen kaikkien toimialojen yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Yritysneuvontapalveluiden lisäksi kehittämisyhtiö huolehtii Karstulan kunnan toimintaympäristön kehittämisestä, elinvoimapalveluista ja matkailun markkinoinnista.

Karstulanseutu Oy on haluttu ja dynaaminen kehittäjäkumppani. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti yritysten ja oppilaitosten kanssa vahvan oppilaitosverkoston luomiseksi. Tavoitteena on työvoiman ja työnantajien parempi kohtaaminen. Yritystulkki-palvelusta puolestaan löytyy oppaita ja lomakkeita yrittäjän arjen helpottamiseksi niin yrittämistä suunnitteleville kuin jo pidempään toimineille. Hieno esimerkki jatkuvasta prosessista on pohjoisen Keski-Suomen ekologisen puurakentamisen osaamisverkosto, Karstulan Humpissa sijaitseva Puulaakso, jota on rakennettu määrätietoisesti jo 1990-luvun alusta.

Alueella toimivien puurakentamisen ja -teollisuuden yritysten välisellä yhteistyöllä halutaan kehittää puurakentamisosaamista entistäkin paremmaksi. Karstulan vaihteleviin sääolosuhteisiin rakennetaan miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien testaus- ja kehitysaluetta. Karstulan seudun männikkömaisemissa tapahtuukin kaiken aikaa, ja metsien keskellä syntyy uusia innovaatioita.044 459 6604

Perustettu: 1990

www.karstulanseutu.fi