Karstulanseutu Oy kehittää kokoaan suurempaa Karstulan aluetta

​KEHITTÄMISYHTIÖ KARSTULANSEUTU edistää elinkeinoelämää ja sen toimintaympäristöä 150-vuotiaan Karstulan kunnan alueella palvellen kaikkien toimialojen yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Yritysneuvontapalveluiden lisäksi kehittämisyhtiö huolehtii Karstulan kunnan toimintaympäristön kehittämisestä, elinvoimapalveluista ja matkailun markkinoinnista.

​Karstulanseutu Oy on haluttu ja dynaaminen kehittäjäkumppani. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti yritysten ja oppilaitosten kanssa vahvan oppilaitosverkoston luomiseksi. Tavoitteena on työvoiman ja työnantajien parempi kohtaaminen. Yritystulkki-palvelusta puolestaan löytyy oppaita ja lomakkeita yrittäjän arjen helpottamiseksi niin yrittämistä suunnitteleville kuin jo pidempään toimineille. Hieno esimerkki jatkuvasta prosessista on pohjoisen Keski-Suomen ekologisen puurakentamisen osaamisverkosto, Karstulan Humpissa sijaitseva Puulaakso, jota on rakennettu määrätietoisesti jo 1990-luvun alusta. Alueella toimivien puurakentamisen ja -teollisuuden yritysten välisellä yhteistyöllä halutaan kehittää puurakentamisosaamista entistäkin paremmaksi. Karstulan vaihteleviin sääolosuhteisiin rakennetaan miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien testaus- ja kehitysaluetta. Karstulan seudun männikkömaisemissa tapahtuukin kaiken aikaa, ja metsien keskellä syntyy uusia innovaatioita.


044 459 6604
Perustettu: 1990
www.karstulanseutu.fi
Luotettava, ennakkoluuloton
ja joustava kehittäjäkumppani